Generelt om fiskerikontrol

Generelt om fiskerikontrol 

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har som en af deres opgaver at regelstyre den måde vi opfører os i og behandler naturen på. En af opgaverne er fiskerikontrol.

Fiskerikontrol er en offentlig myndighed, der skal sikre, at fiskeri foregår ud fra de regler, politikere og organisationer som f.eks. North Atlantic Fisheries Organization (NAFO) og North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) har bestemt. Reglerne for fiskeriområdet skal sikre, at fiskeriet sker på en bæredygtig måde, f.eks. beskytte de enkelte fiskearter mod overfiskeri.

Fiskerikontrol sker dels ved inspektion af fiskeriet og dels ved indberetninger af fangster.

Fiskerikontrollen bliver udført af 2 myndigheder; Grønlands Fiskeri Licens Kontrol (GFLK), som råder over Jagtbetjente og Fiskeriobservatører, og Den Grønlandske Kommando (GLK). GFLK og GLK udfører fiskerikontrol ud fra regler om f.eks.:

  • hvem, der må fiske
  • hvilke områder, der må fiskes i
  • hvor meget, der må fiskes
  • hvornår, der må fiskes
  • hvilke redskaber, der må anvendes
  • hvilke metoder, der må anvendes
  • hvilke fartøjer, der må anvendes


Uanset om du er fritidsfisker eller erhvervsfisker, har du pligt til at kende og følge de regler, der er for fiskeri. Overholder du ikke reglerne, risikerer du en eller anden form for retsligt efterspil, f.eks. at du kan få en bøde, eller at dine redskaber eller fangst, kan bliver konfiskeret.


Bemærk
Du har pligt til at samarbejde med fiskerikontrollen. Gør du ikke det, risikerer du at få en advarsel, eller at blive meldt til politiet og få en bøde.

Relaterede artikler

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK)
Indaleeqqap Aqq. 3
Postboks 501
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 60
E-mail: gflk@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl