airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Trofæcertifikater – Anmodning om

Trofæcertifikater – Anmodning om 

Et trofæcertifikat er et sundhedscertifikat udfærdiget af Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland. Certifikatet angiver, at trofæet ikke udgør nogen sundhedsrisiko for det land, som det indføres til.


Anmodning
For at anmode om et certifikat, skal du udfylde et skema.

Skema til trofæcertifikater

Du skal huske at angive
  • Kontaktoplysninger
  • Telefonnummer
  • E-mail

Du skal sende det udfyldte skema enten via e-mail: uumasut@nanoq.gl eller fax: 299 346355 til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG).

Efter modtagelse af korrekt udfyldt skema udfærdiger VFMG certifikatet. Vær opmærksom på, at behandlingstiden for udstedelsen af certifikatet kan være op til 14 dage. Originalen af certifikatet skal følge forsendelsen hele vejen fra Grønland til bestemmelsesstedet. VFMG sender en kopi af certifikatet til den grænsekontrolpost i Danmark, hvor trofæet indføres i EU.


Modtager
Såvel private som autoriserede virksomheder, f.eks. garverier eller konservatorer, kan modtage forsendelsen. Alle modtagere i f.eks. Danmark – private såvel som virksomheder – skal dog være registrerede som importører.

For at registrere sig som importør, skal man henvende sig til den lokale fødevareregion. Læs mere på fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk.

Vær opmærksom på, at behandlingstiden for godkendelse som importør kan være op til 30 dage.

Har du spørgsmål eller behov for yderligere information, kan du kontakte
Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland
Postboks 269
3900 Nuuk
E-mail: uumasut@nanoq.gl


Bemærk
Der gælder yderligere bestemmelser for udførsel af truede dyrearter som f.eks. produkter af hval, isbjørn og narhval. Læs mere under relaterede artikler.

Relaterede artikler

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
Danmark

Telefon: (+45) 72 27 69 00

Åbningstider
Mandag - Torsdag: 09.00 - 16.00
Fredag: 09.00 - 15.00

Yderligere kontaktoplysninger
Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: uumasut@nanoq.gl

Alle henvendelser til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland bedes i første omgang sendt til uumasut@nanoq.gl