airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Registrering, omregistrering og afmelding af snescooter

Generelt 

Registrering
Snescootere er registreringspligtige.

Betingelser 

For at indregistrere din snescooter skal du henvende dig til politiet.

Du skal medbringe:
Snescooteren - ved registreringen vurderer politiet om snescooteren er i forsvarlig stand. Politiet fokuserer særligt på lys, bremser og styretøj.
Forsikringsbevis
• En udfyldt og underskrevet registreringsblanket. Ejeroplysningerne på blanketten skal være de samme som på forsikringsbeviset.

Registreringsblanket

Bemærk
Bemærk at stelnummeret skal være rengjort og synligt ved forevisning til politiet.

Hvis du bor i en by uden politistation, kan du kontakte den nærmeste politistation og aftale, hvordan du får registreret din snescooter og får nummerplader til den.


Registreringsmærker
Sammen med registreringsattesten får du udleveret to registreringsmærker. Du skal klæbe registreringsmærkerne på hver side af køretøjet på kåben eller motorhjelmen. For at få dem til at sidde ordentligt fast skal underlaget være helt rent. Det kan være nødvendigt at opvarme underlaget, eventuelt med friktion.

Afmelding
Hvis du ikke længere ønsker at have din snescooter registreret, skal du afmelde den. Det gør du ved at kontakte politiet. Det skal du f.eks. gøre, hvis du sælger den. Det er herefter den nye ejers pligt at registrere snescooteren i sit navn.

Når den nye ejer har registreret snescooteren i sit navn, sender politiet en meddelelse til dig om, at den ikke længere er registreret i dit navn.

Registreringsmærker
Når du har afmeldt din snescooter, udleverer politiet neutrale mærker, som du skal klistre over registreringsmærkerne. Du kan også fjerne mærkerne i stedet for. Du skal blot være opmærksom på, at det kan beskadige lakken, hvis mærkerne ikke har siddet korrekt.

Procedurer 

Registreringsattest
Hvis politiet vurderer, at alt er korrekt, udsteder politiet en registreringsattest til dig og sender en kopi til dit forsikringsselskab.

Ændring 

Sker der efter registreringen ændringer i de oplysninger, der er registreret om køretøjet og oplyst på registreringsattesten, skal ændringen anmeldes til politiet. Politiet vil herefter udstede en ny registreringsattest. Dette gælder dog ikke, hvis ændringerne blot vedrører adresseoplysninger.

Frister 

Sker der et ejerskifte har ejeren - ved ejerskifte den nye ejer - snarest muligt - og senest 3 uger efter ejerskiftet - pligt til at anmelde køretøjet til registrering, medmindre køretøjet forinden er afmeldt.

Lovgivning 

Bekendtgørelse nr. 573 om registrering af køretøjer i Grønland af 31. maj 2013.

Relaterede artikler

Hovedstation Sisimiut
Postboks 110
3911 Sisimiut

Telefon: (+299) 70 13 22
Fax: (+299) 86 57 78
Mobil: (+299) 52 77 48
E-mail: grl-sisimiut@politi.dk