Nuniaffik

Integreret daginstitution NUNIAFFIK er normeret til 62 børn.
Vuggestueafdelingen er normeret til 24 børn.
Børnehaveafdelingen er normeret til 38 børn
Årsplan 2017

Åbningstider 

Fra mandag til fredag Kl.: 7:00 -17:00

Spisetider 

I vuggestueafdelingen: Middagsmad Kl.: 10:30

Eftermiddagsmad Kl.: 14:00

I børnehaveafdelingen: Middagsmad Kl.: 11:00

Eftermiddagsmad Kl.: 14:00

Efter middagsmaden får børnene hjælp til tandbørstning, ud fra deres behov for hjælp.

Aflevering af barnet 

Barnet skal komme senest Kl.9:00

Hvis barnet skal komme senere, eller hvis barnet er syg, eller barnet skal have fri, eller af en eller anden grund ikke skulle komme en dag, skal disse meddeles til institutionen inden Kl.9:00, af forældrene eller ansvarspersoner for barnet.

Grunden til dette er, når der er planlagte aktiviteter eller hvis der skal ske noget andet, værdsætter vi, at barnet deltager i disse fra starten.

Vi værdsætter ligeså meget, at barnet spiser morgenmad hjemme så vidt muligt. Hvis ikke har barnet mulighed for at spise havregryn i Nuniaffik fra kl. 7:00 - 8:00.

Vi skal dog understrege, at vi forventer forældrene respekterer tidsfristen for at spise morgenmad, og hvis barnet selv vil tage morgenmad med kan de kun tage havregryn, Cornflakes eller andre sukkerfattige morgenmadsprodukter med.

Hvis barnet skal spise morgenmad, skal barnet være kommet senest kl.8:00 til institutionen, og hvis de kommer senere end dette, skal forældre selv sørge for, at de spiser i institutionen.

Medbringning af legetøj 

Barnet kan medbringe legetøj efter eget ønske, men det skal dog understreges, at det er under barnets og forældrenes ansvar.

Når legetøj medbringes kræves det, at barnet ikke medbringer dyrt legetøj, legetøj som barnet holder af og farligt legetøj.

Som det vigtigste kræves det, at legetøjet skal være signeret.

Det skal også understreges, at Nuniaffik ikke kan tage ansvar for eller erstatte medbragt legetøj, der enten bliver ødelagt eller bortkommer.

Aktiviteter 

Aktiviteterne starter om formiddagen Kl. 9:30 med en rundkreds i stuerne. Derefter har stuerne selv planer, for hvilke aktiviteter der skal være i løbet af dagen.

Det skal dog understreges, at personalet mener at det er vigtigt, at personale giver besked til forældre om større aktiviteter forud.

Institutionens mål 

 • At barnet skal føle tryghed, når barnet bliver passet i Nuniaffik.
 • At barnet skal have et sundt hverdagsliv, og være glad for at være i Nuniaffik
 • Barnet udvikler selvtillid og selvværd, for at kunne stå frem.
 • At barnet skal have tillid til de voksne i Nuniaffik, og respekterer de andre børn.
 • At barnet og personale skal have gensidig respekt for hinanden, og være åbne overfor hinanden.
 • At barnet skabe sin eget identitet, og udvikler selvstændighed.
 • At barnet kan have medbestemmelse i forskellige aktiviteter.
 • Barnet skal tilpasse sig og udvise respekt til det kultur og omgivelser de lever under.
 • Hvis barnet har svært ved at sige farvel til sine forældre om morgenen, er det vigtigt at forældre og personale samarbejde om dette.
 • Der skal være en godt forældre/personalesamarbejde.
 • Krav og rettigheder 

  • Barnet skal have signeret hjemmesko på. Barnet skal have skiftetøj i institutionen.
  • Barnet skal have bleer i institutionen, som de skal have på, når de skal hjem.
  • Børnenes tøj skal være signeret, da mange børn har samme tøj som andre.
  • Hvis barnet har feber over 38*C, har diarre, eller har en anden smitsom sygdom, skal det meddeles til forældre eller til dem har ansvaret for barnet. Da vi ikke kan have et sygt barn, eller et barn med smitsom sygdom i institutionen.
  • Hvis barnet ikke har kronisk sygdom, og har behov for medicin i en kortere periode, er det forældrenes ansvar, at give dette til barnet. Hvis det virkelig er nødvendigt, kan forældre og personale snakke sammen om det.
  • Barnet skal have tøj, der passer til vejret.
  • Barnevogne, cykler, kælke og andet værdifuldt udstyr stilles ned til kælderen, og dette skal forældrene selv sørge for. Værdifulde udstyr, der ikke er stillet ned i kælderen og bliver væk, ikke kan være institutionens ansvar og derved ikke kan erstatte dem.
  Der skal gøres opmærksom på at, barnevogne og lignende, der er stillet ved døren til legepladsen, kan stilles udenfor institutionens hegn af personale.


  Hvis det kan lade sig gøre, ønskes det at barnet er ble fri, når barnet flytter til børnehaven og eftermiddagsluren er minimal som muligt.

  Når barnet skal udmeldes fra institutionen er det forældrenes ansvar at give besked til Qeqqata Kommunias institutionskontor.

  Det skal gøres opmærksom på at institutionen nogle gange har socialmedhjælper, pedagog og folkeskole praktikanter.

  Brugerforsamling 

  Brugerforsamlingen består af brugerne (børnenes forældre) og personalet i Nuniaffik.

  Der afholdes fælles brugerforsamlingsmøder 2 gange om året, hvor det er lederen der indkalder til mødet, 2 gang årlig holder vi udviklings samtalet omkring det enkelte barn, personale i stuen indkalder til møde.