Inequnaaqqat - Atammik

Børnenormering: 0-6årige – 9 børn.
Personalenormering: 5
Antal stuer: 1
Årsplan 2017

Inequnaaqqat 

Dagplejecenteret Inequnaaqqat er normeret til 0-6årige og kan have op til 9 børn.

Personalenormering: 5

Antal stuer: 1

Inequnaaqqat

Atammik B-1234

+299 81 85 18

inequnaaqqatatammik@qeqqata.gl