Forældretakster

Se her hvordan forældretaksterne ser ud

Takster 

Her kan du se taksterne til daginsitutionerne i Qeqqata Kommunia. Taksterne bliver fastsat af kommunalbestyrelsen hvert år.

Hvis der sker væsentlige ændringer i din/jeres indkomstforhold, så er der mulighed for at ansøge kommunen om takstnedsættelse.

Indkomst i kr. Daginstitutions betaling
 0- 99.999 kr. 0
100.000 - 149.999 kr. 355
150.000 - 174.999 kr. 426
175.000 - 199.999 kr. 497
200.000 - 224.999 kr. 567
225.000 - 249.999 kr. 709
250.000 - 274.999 kr. 851
275.000 - 299.999 kr. 922
300.000 - 324.999 kr. 993
325.000 - over             kr. 1.000

Søskende i daginstitutioner 

Søskende, der går i daginstitutioner kan opnå en søskenderabat. Det betyder, at man kun betaler fuld takst for det ældste barn. For hvert af de efterfølgende børn betales halv takst.

Betalingsmåneder 

Betaling til daginstitutionspladserne sker månedsvis forud, senest den 5. i hver måned, men kun i 11 af årets 12 måneder.

Betalingsfri måned

Januar måned er betalingsfri måned for alle daginstitutioner i Qeqqata Kommunia.

Qeqqata Kommunia

Postboks 1014

+299 70 21 00

qeqqata@qeqqata.gl