Folkeskolen i Atammik

Alle børn i Grønland har undervisningspligt fra det skoleår, hvor de fylder 6 år og skolepligten ophører efter barnet har modtaget regelmæssig undervisning i 10 år.

Fungerende skoleleder: Karina Hansen

Atammimmi Atuarfia

Atammik

(+299) 81 85 33

atammik@kilaas.gl