Folkeskolen i Itilleq

Alle børn i Grønland har undervisningspligt fra det skoleår, hvor de fylder 6 år og skolepligten ophører efter barnet har modtaget regelmæssig undervisning i 10 år.

Skoleleder: Jakob Kleist

Itillip Atuarfia

Itilleq

Tlf.: (+299) 86 96 10

itilleq@atuarfiit.gl