Qeqqata Kommunias takster for 2015

Taksterne er behandlet og vedtaget på kommunalbestyrelsen møde den 30. oktober 2014.

Navn

Qeqqata Kommunia

+299 7021 00

qeqqata@qeqqata.gl