Midlertidig arealtildeling

Midlertidig arealtildeling 

 • Qeqqata Kommunia

  Du kan søge om midlertidig arealtildeling via NunaGIS.

  Din ansøgning er først gyldig, når du har underskrevet den. Derfor skal du, indtil der indføres digital signatur, fortsat udskrive og underskrive ansøgningen, når du har udfyldt den. Du skal sende eller aflevere ansøgningen til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor. Du kan maile den til qeqqata@qeqqata.gl

  Har du ikke internetadgang, kan borgerservicecentrene eller bygdekontorerne hjælpe dig med at søge om midlertidig arealtildeling.

  Bemærk
  Har du søgt om arealtildeling via NunaGIS.gl skal du senest 4 uger efter sende eller aflevere en underskrevet arealansøgning til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor, som sender ansøgningen videre til Området for Teknik og Miljø. Har Området for Teknik og Miljø ikke modtaget ansøgningen inden 4 uger bliver ansøgningen annulleret.

  Takster
  Diverse arealansøgninger
  Øvrige mindre sager (tidsbegrænset arealanvendelse
  til både, containere mv.)                                                                   kr 250,00

  Areal til hundehold                                                                           kr 250,00

  Hovedforsyningsanlæg (teknikbygværk, ledningsanlæg, kloak-,
  vand-, el- og teleledninger o.l.)                                                        kr 500,00

  Tillægsgebyr pr. 100m over 50m ledning., dog max 10.000 kr.      kr   10,00
Midlertidig arealtildeling betyder, at du kun skal bruge arealet i en kort periode f.eks.
 • til at opstille en container i forbindelse med at der skal ryddes op efter et byggeri
 • til at stille din båd på land for vinteren

Du skal søge om midlertidig arealtildeling hos kommunen gennem dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

Det er kommunen, som bestemmer
 • hvor du må have midlertidig arealtildeling
 • hvor længe du må have midlertidig arealtildeling
 • hvor meget det koster at have midlertidig arealtildeling

Bemærk
Overholder du ikke de betingelser der er for det midlertidig arealtildeling, risikerer du, at få en bøde. De betingelser, der er for midlertidig arealtildeling, kan f.eks. være
 • At containeren kun må benyttes til bestemte formål
 • At din tilladelse skal være synlig, f.eks. på containeren eller båden

Relaterede artikler

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug
Imaneq 1A - 801
Postboks 1614
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 54 10
E-mail: pann@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl