Alkoholbevilling – Ansøgning om

Alkoholbevilling – Ansøgning om 

En alkoholbevilling er en permanent tilladelse til at sælge og udskænke alkohol. Personer, selskaber eller foreninger, der ønsker at sælge eller udskænke alkohol permanent, skal have en alkoholbevilling.

Vil du eller dit selskab eller forening søge om alkoholbevilling, skal du eller I udfylde den relevante ansøgningsblanket.

Type A bevilling til salg af stærke og svage drikke:

Type B bevilling til udskænkning af stærke og svage drikke:

Type C bevilling kun til salg af svage drikke:

Type D bevilling kun til udskænkning af svage drikke:

Type E bevilling til lufthavnskiosker og hoteller med overnattende gæster til udskænkning af stærke og svage drikke også i tidsrummet mellem kl. 06.00 og 12.00:

Sammen med ansøgningen skal du eller I vedlægge:
  • En ibrugtagningstilladelse fra bygningsmyndigheden i kommunen
  • En brandsynsrapport fra brandmyndigheden i kommunen
  • En godkendelse til tilvirkning og forhandling af levnedsmidler fra Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland

Du eller I er selv ansvarlige for at indhente tilladelserne.

Hvis du søger om alkoholbevilling som enkeltperson, skal du sammen med ansøgningsblanketten og de nødvendige tilladelser vedlægge:
  • En udfyldt samtykkeerklæring til at kommunen kan indhente straffeattest samt oplysninger om eventuelle offentlige restancer og senest skattepligtige indkomst
  • Næringsbrev eller GER-nummerbevis
  • Gyldigt id-kort (bopælsattest, kopi af kørekort, kopi af pas eller kopi af dåbsattest)

Hvis I søger om alkoholbevilling som virksomhed eller forening, skal I sammen med ansøgningsblanketten og de nødvendige tilladelser vedlægge:
  • En udfyldt samtykkeerklæring til at kommunen kan indhente straffeattest for ejer eller bestyrelsens medlemmer i aktie- eller anpartsselskaber
  • Næringsbrev eller GER-nummerbevis
  • Gyldigt id-kort (bopælsattest, kopi af kørekort, kopi af pas eller kopi af dåbsattest) for ejer eller bestyrelsens medlemmer, når der er tale om aktie- eller anpartsselskaber
  • Selskabets aktuelle tegningsudskrift og selskabets sidst offentliggjorte regnskab

Du eller I skal aflevere ansøgningsblanketten, tilladelserne samt bilagene til jeres lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

Relaterede artikler

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl