airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Licitationer & Salg

Etablering af afløbsledningi Ivissuit, Maniitsoq 

På vegne af bygherren, Qeqqata Kommunia, ved Området for Teknik og Miljø i Maniitsoq, udbydes hermed ovenstående opgave i offentlig licitation.

Opgaven omfatter: Etablering af afløbsledning i Ivissuit, Maniitsoq

Arbejdet udbydes i følgende entrepriser:

  • Entreprise nr. 1:Jordarbejder
  • Entreprise nr. 2: VVS-arbejder
  • Entreprise nr. 3:El-arbejder

Det er muligt at afgive tilbud på én eller flere af ovennævnte entrepriser samt bud i storentreprise.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet ”laveste pris”, jf. Særlige Betingelser for projektet.

Alle arbejder forventes afleveret 30.09.2020.

Udbudsmaterialet bestilles og kan leveres fra 04.05.2020 ved henvendelse til Masanti A/S, Postboks 109, 3912 Maniitsoq, tlf. 81 31 32, e-mail: masanti@masanti.gl. Materialet kan bestilles gratis i elektronisk PDF-udgave. Udbudsmaterialet kan tillige mod betaling rekvireres i papirform.

For at komme i betragtning skal tilbudsgiveren dokumentere med erklæring fra skattemyndigheden, at tilbudsfirmaet ikke har forfalden gæld til det offentlige på over 10 % af entreprisesummen, og ved erklæring fra pengeinstitut at tilbudsgiver kan stille den nødvendige sikkerhed jf. AP95 § 6.

Licitationen holdes 02.06.2020 hos Masanti A/S, Niels Lynge-p Aqq. 14, 3912 Maniitsoq.

På vegne af Qeqqata Kommunia

Masanti A/S
Niels Lynge-p Aqq. 14 • Postboks 109 • 3912 Maniitsoq

E-mail: mik@masanti.gl

Tlf.: 81 31 32