airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ansøgningsprocedure og IBA-aftalen mellem Qeqqata Kommunia, Naalakkersuisut og Hudson Greenland A/S

Råstofområdet er et af Qeqqeta Kommunia og Grønlands store udviklingspotentialer, både hvad angår erhvervsliv, jobmuligheder og international konkurrencedygtighed. Derfor har Qeqqata Kommunia og Naalakkersuisut indgået et samarbejde med mineselskabet Hudson Greenland A/S.

Om IBA-aftalen mellem Qeqqeta Kommunia, Naalakkersuisut og Hudson Greenland A/S 

Den 24. september 2015 underskrev Qeqqeta Kommunia, Naalakkersuisut og Hudson Greenland A/S en Impact Benefit Agreement (IBA) for udvinding af mineralet anorthosit ved Qaqortorsuaq (Naajat). Den indgåede aftale betyder blandt andet at Hudson Greenland A/S har eneret til udnyttelse af anorthosit i Naajat området.
I trepartsaftalen fastlægges metoder og procedurer for samarbejdet. Formålet med aftalen er at styrke de positive indvirkninger på det grønlandske samfund. Aftalen betyder blandt andet at der kommer nye offentlige indtægtskilder til gavn for den grønlandske befolkning.

Du kan læse hele IBA-aftalen her og se billeder fra underskrivningsceremonien her

Lokal arbejdskraft 

Aftalen sikrer at grønlandske arbejdstagere prioriteres over udenlandske. Det er en målsætning at ansætte 50% grønlandsk arbejdskraft under anlægsfasen og 80% grønlandsk arbejdskraft under driften. Under driften kan der per år ansættes ca. 61 fuldtidsarbejdere. Det indebærer blandt andet jobmuligheder for chauffører, maskinoperatører, elektrikere, teknikere, rengøringsassistenter, køkkenpersonale og sikkerhedspersonale.
De involverede parter forpligter sig til at fremme, støtte og udvikle uddannelsesprogrammer, der kan udvikle kvalificeret grønlandsk arbejdskraft og fremme beskæftigelsen.

Den Sociale og Kulturelle konto og Uddannelseskontoen 

Som en del af IBA-aftalen skal Hudson Greenland A/S give bidrag til at fremme det grønlandske samfund og kultur. Derfor har Hudson Greenland A/S etableret to fonde, med det formål at støtte uddannelsesinitiativer og almennyttige indsatser. Siden 2016 har selskabet indbetalt midler til fonden, som borgere og organisationer kan søge hvert år i oktober.

Læse mere om uddannelseskontoen og søg gennem Naalakkersuisut

Læse mere om den sociale og kulturelle konto, find retningslinje og ansøgningsskema her

Hvad er Hudson Greenland A/S 

Hudson Resources Inc. er et canadisk mine- og teknologiselskab med en afdeling i Grønland, Hudson Greenland A/S. Hudson Resources Inc. har opereret i Kangerlussuaq området siden 2003, hvor de har lavet undersøgelser af råstofpotenitaler. Selskabet har fundet store mænger af anorthosit ved Qaqortorsuaq, som også kaldes White Mountain. Efter anlægsfasen begyndte mineproduktionen i foråret 2019.
Der er store potentialer for udvindingen af anorthosit, som blandt andet vil blive brugt til produktion af glasfiber og maling – så i fremtiden vil man forhåbentlig kunne se både sejle i de grønlandske fjorde, produceret af grønlandske mineraler. Der er også flere miljøfordele ved produktionen af anorthosit. Hudson Greenland A/S har meddelt, at det er muligt at fremstille CO2-neutral hvid cement.

Læs mere om Hudson Greenland A/S her

Andre tiltag i forhold til Hudson Greenland A/S 

Følgegruppe
Qeqqata Kommunia har nedsat en følgegruppe, med det formål at følge op på IBA-aftalen og sikre at Hudson Greenland A/S overholder sine forpligtelser. Følgegruppen samarbejder med Hudson om initiativer og idéer omkring minedriftens relation til samfundet og borgerne, herunder leverandører/serviceudbydere til minen, ansatte i minen m.m.
Følgegruppen består pt. af repræsentanter fra Majoriaq, Arctic Circle Business, KTI og Qeqqata Kommunia.

For generel information om råstofområdet henviser vi til Naalakkersuisut.gl, hvor der kan læses mere om Råstofstyrelsen, Råstofloven m.m.

Maria Blichfeldt Petersen

Bæredygtighedskonsulent

817804

mabp@qeqqata.gl