airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Annikitsumik aatsitassarsiornermik aaqqissuussineq

Nalinginnaasumik paasissutissiineq 

Piffinni ujaqqanik pinnersaasiassanik ujaqqanillu allanik nunatsinneersunik iluaquteqarluni minnerusunik inuussutissarsiornermik ingerlatsinerit ineriartortinneqarnissaasa tapersersorneqarnissaat Inatsisartut kissaatigaat. Taamaammat piffinni aatsitassarsiornermik ingerlatsinermut annikinnerusunillu qalluinermut malittarisassanik sukumiisunik sanasoqarpoq.

Annikitsumik aatsitassarsiornermik aaqqissuussinerit inunnut aalajangersimasumik nunatsinnut attuumassuteqartunut sammititaapput. Annikitsumik aatsitassarsiorsinnaanermik akuersissut piffinni aalajangersimasuni aatsitassarsiornernik assigiinngitsunik, katersinermit qalluinermut kiisalu suliarinneqqaarnermut taamatullu ujaqqanik pinnersaasiassanik allanillu tuniniaasinnaanermut pisinnaatitsisarpoq.

Akuersissutit
Annikitsumik aatsitassarsiorsinnaanermik pisinnaatitsissutit assigiinngitsunik marluupput:
• Annikitsumik aatsitassarsiornermik kisermaassisussaatitaalluni akuersissut
• Annikitsumik aatsitassarsiornermik kisermaassisussaatitaanani akuersissut

Tulliuttuni taakku assigiinngissutai takukkit.

Malugiuk
Annikitsumik aatsitassarsiornissamut akuersissummik qinnuteqarnissamut ikiorneqarnissamik pisariaqartitsillutilluunniit apeqqutissaqaruit, Aatsitassanut Aqutsisoqarfimmut e-mail mlsa@nanoq.gl atorlugu saaffiginninnissamut tikilluaqqusaavutit.

Piumasaqaatit 

Annikitsumik aatsitassarsiorsinnaanermut akuersissut inunnut ataasiakkaanut kisiat tunniunneqartarpoq, suliffeqarfinnuunngitsoq.

Annikitsumik aatsitassarsiornermut pisinnaatitsissummik piniaruit, ikinnerpaamik ukiuni tallimani kingullerni Kalaallit Nunaanni najugaqarlutillu akileraartussaatitaasimasariaqarputit. Malittarisassamit tassannga immikkut pineqarnissat qinnutigisinnaavat, Kalaallit Nunaat qimakkallarlugu soorlu ilinniarnermut tunngatillugu aallaqqasimaguit.

Ullorsiutit naapertorlugit ukiup ataatsip iluani amerlanerpaamik annikitsumik aatsitassarsiornermut akuersissutinik tallimanik peqarsinnaavutit. Tamanna annikitsumik aatsitassarsiornermut akuersissutinut kisermaassisussaatitaalluni kisermaassisussaatitaananilu pisinnaatitsissutinut atuuppoq. Tassa assersuutigalugu annikitsumik aatsitassarsiornermut akuersissutinik kisermaassisussaatitaanngitsunut marlunnik kiisalu annikitsumik aatsitassarsiornermut akuersissutinik kisermaassisussaatitaasunut pingasunik pisinnaatitsissutinik pigisaqarsinnaavutit.

Annikitsumik aatsitassarsiornermik kisermaassisussaatitaanani akuersissutit 

Annikitsumik aatsitassasiornermik kisermaassisussaatitaanani akuersissutit pisariitsumik aatsitassanik katersinernik ingerlatsinernut sammititaapput, tassanilu sakkut atortullu tigummiaannartakkat kisimik atorneqarsinnaapput. Taamatut ingerlatsinerit nalinginnaasumik piffimmik aallaaveqartumik piniarnermik aalisarnermillu inuussutissarsiornermik ingerlatsinermut ilapittuutitut ingerlanneqarsinnaapput.

Annikitsumik aatsitassarsiornermi kisermaassisussaatitaanani akuersissummi suut piumasaqaataappat:

• Piffissaq akuersissutit atuuffiat ukiunik pingasunik sivisussuseqartarpoq
• Akuersissut inunnut ataasiakkaanut kisiat tunniunneqartarpoq, suliffeqarfinnuunngitsoq
• Akuersissut amerlanerpaamik inunnut tallimanut tunniunneqarsinnaavoq
• Kalaallit Nunaanni kommunit tallimat ilaanni ataatsip iluani misissueqqissaarnermut piiaasinnaanermullu pisinnaatitsivoq
• Piffinni aatsitassarsiorfittut kisermaassiffittut ingerlanneqartuni, taamatulluunniit ingerlatsivissatut nalunaarutigineqartuni katersisoqarsinnaananilu piiaasoqarsinnaanngilaq
• Iluaquteqarnermi akitsuummik (royaltymik) atulersitsisoqarpat taamaattumut akiliisussanngortinneqarsinnaavutit, taamatullu aatsitassanik nakkutilliinernik Kalaallit Nunaanni atulersinneqartunut ilaatinneqalissaatit
• Ujarlernerit aatsitassanillu iluaquteqarnernik suliat ilinnit akuersissutilittut kiisalu illoqutigisannit taamaallaat ingerlanneqarsinnaapput
• Sulineq taamaallaat sakkunik tigummiaannartakkanik motooreqanngitsunik, soorlu kaattat, qussaattat, sillat ikuttaalu, atuilluni ingerlanneqarsinnaavoq. Sakkunik motooritalinnik atuinissat kissaatigigukku, taava qinnuteqarfissami immersugassat tassunga tunngasut immersussavatit.
• Suliat tamarmik misissuinernik ingerlatsinerni malittarisassat naapertorlugit ingerlanneqassapput
• Ingerlatanut annertuunut avatangiisinut annertuumik sunniuteqartussatut ilimagineqartunut taamaallaat avatangiisinik naliliinernik piumasaqaateqartoqartassaaq. Naliliineq taanna aatsitassanut oqartussaasunit isumagineqartassaaq.
Qinnuteqarnerit naapertorlugu ilitsersuisoqarluni aatsitassanik paasisassarsiornianik angallassisinnaanermut akuersissummik pisinnaavutit
• Misissueqqissaarnernik piiaanernillu suliat qanoq amerlatigisut ingerlanneqarsinnaanerat killeqartinneqanngilaq.
• Misissueqqissaarnernik piiaanernillu ingerlatatit pillugit ukiumoortumik nalunaarusiamik nassiussisassaatit.

Annikitsumik aatsitassarsiornermik kisermaassisussaatitaalluni akuersissutit 

Annikitsumik aatsitassarsiornermik kisermaassisussaatitaalluni akuersissutit misilittagaqarnerusunik teknikikkullu inerisarneqarnerusunik aatsitassarsiornernik ingerlatsivittut eqqarsaataapput, tassani aatsitassaqarneranik ilisimasaqarneq takussutissaqarneraluunniit tunuliaqutaralugit piffimmi aalajangersimasumi niuernermik aallaaveqartumik pisuussutinik piiaanissat pilersaarusiorneqartarput.

Annikitsumik aatsitassarsiornermi kisermaassisussaatitaalluni akuersissummi suut piumasaqaataappat:

• Piffissaq akuersissutit atuuffiat ukiunik pingasunik sivisussuseqartarpoq
• Akuersissut amerlanerpaamik inunnut tallimanut tunniunneqarsinnaavoq
• Piffimmi 1 km2-tut annertutigisimi, illit nammineq uuttuusikkanni (1000 x 1000 meter avannamit kujammut kiisalu kangianit kimmut eqqortumik uuttuusikkanik) ujarlernissamik qalluinissamillu pisinnaatitsivoq
• Ujarlernernik qalluinernillu ingerlatat qanoq amerlatigisut ingerlanneqarsinnaanerannut piumasaqaateqartoqanngilaq
• Iluaquteqarnermi akitsuummik (royaltymik) atulersitsisoqarpat taamaattumut akiliisussanngortinneqarsinnaavutit, taamatullu aatsitassanik nakkutiliinernik Kalaallit Nunaanni atulersinneqartunut ilaatinneqalissaatit
• Piffinni aatsitassarsiorfittut kisermaassiffittut pisinnaatitaaffigineqartuni, taamatulluunniit ingerlatsivissatut nalunaarutigineqartuni katersisoqarsinnaananilu piiaasoqarsinnaanngilaq
• Aatsitassanik Aqutsisoqarfiup akuersissummik pigisaqartup akuersissuteqarfimmi inuit qulingiluat angullugit sulisoqarsinnaanera akuerisinnaavaa
• Sakkunik tigummiartakkanik atuisinnaavutit, tassani sakkut, atortut, ilioraaviit maskiinallu minnerit ilanngullugit. Sakkut tassaasinnaapput qillerutit tigummiaannartakkat, sequtserutit sillallu
• Sakkunik arlaannik ingerlatalinnik atuinissat kissaatigigukku, taava qinnuteqarfissami immersugassat tassunga tunngasut immersussavatit. Assersuutigalugu maskiinanik annerusunik atuinissamut kiisalu qillerinissanut qaartiterinissanullu akuersissummik pisinnaavutit
• Suliat tamarmik misissuinernik ingerlatsinerni malittarisassat naapertorlugit ingerlanneqassapput.
• Ingerlatanut annertuunut avatangiisinut annertuumik sunniuteqartussatut ilimagineqartunut taamaallaat avatangiisinik naliliinernik piumasaqaateqartoqartassaaq. Naliliineq taanna aatsitassanut oqartussaasunit isumagineqartassaaq.
• Qinnuteqarnerit naapertorlugu ilitsersuisoqarluni aatsitassanik paasisassarsiornianik angallassisinnaanermut akuersissummik pisinnaavutit. Qinnuteqarnermi immersuiffissaq Aatsitassanut Aqutsisoqarfimmut saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq.
• Ujarlernernik qalluinernillu ingerlatatit pillugit ukiumoortumik nalunaarusiamik nassiussisassaatit.
• Piffissaq akuersissutip atuuffia, taamaalillunilu piffimmi kisermaassisussaatitaaneq ukiut qulikkaarlugit sivitsorneqarsinnaavoq, piffissarli akuersissutip atuuffia ukiunit 30-nit sivisunerussanngilaq. Annikitsumik aatsitassarsiornermik akuersissutaatip sivitsortinnginnerani ukiuni siullerni pingasuni piffimmi aalajangersimasuni aatsitassanik piiarneqarsinnaasunik nassaartoqareerlunilu piiaanerit aallartereerneqarsimassapput. Taamaattoqarpat piffimmut aalajangersimasumut akuersissut ukiut qulikkaarlugit sivitsorneqarsinnaavoq. Piffissarli akuersissutip atuuffia ukiunit 30-nit sivisunerussanngilaq.

Akuersissut qanoq akeqarpa 

Annikitsumik aatsitassarsiornissamut kisermaassisussaatitaanani akuersissut 500 kr-inik akeqarpoq. Akiliinissap qanoq pinissaa qinnuteqarfissami atuarneqarsinnaavoq.

Annikitsumik aatsitassarsiornissamut kisermaassisussaatitaalluni akuersissut 1000 kr-inik akeqarpoq Akiliinissap qanoq pinissaa qinnuteqarfissami atuarneqarsinnaavoq.

Qinnuteqarneq 

Annikitsumik aatsitassarsiornissamut kisermaassisussaatitaalluni kisermaassisussaatitaananilu akuersissutit
Annikitsumik aatsitassarsiornissamut kisermaassisussaatitaalluni kisermaassisussaatitaananilu akuersissummik qinnuteqassaguit ima iliussaatit:
• Qinnuteqarnermi immersugassiaq immersussavat

Annikitsumik aatsitassarsiornissamut kisermaassisussaatitaalluni akuersissut

Annikitsumik aatsitassarsiornissamut kisermaassisussaatitaanani akuersissut

• Qinnuteqarnermi nalunaarnermilu akiligassaq akilerlugu. Akiligassap kontollu normua akiliiffissaq qinnuteqarnermi immersugassiami allassimapput

Ajornanngippat qinnuteqarnermi immersugassiaq qarasaasiakkut immersussavat.

Qinnuteqaammut ilanngullugu uppernarsaatit makku ilanngutissavatit:
• Ukiuni tallimani qaangiuttuni Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqarsimaneq, sumi najugaqarnermi uppernarsaatikkut 
• Ukiuni tallimani qaangiuttuni Kalaallit Nunaanni akileraartussaatitaanermut uppernarsaat, Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup uppernarsaaneratigut
• Qinnuteqarnermi nalunaarnermilu akiliutivit akilersimanera

Ukiumoortumik nalunaarusiaq
Annikitsumik aatsitassarsiornermik akuersissummik pigisaqaruit ukiumoortumik nalunaarusiamik, suliat suut akuersissutit atorlugu suliarisimanerannik, ujarassiornermi nutaamik paasisaqarsimanernik imaqartumik nassiussissaatit. Taamattaaq ujaqqat piiarneqartut annertussusaat pitsaassusaallu, immaqalu suliareqqinneqarsimaneri, tunisat avammullu tunisat nalunaarutigineqassapput.

Ukiumoortumik nalunaarusiorfik uani nanisinnaavat:

Ukiumoortumik nalunaarusiaq

Qinnuteqaatit ilanngussallu ajornanngiffiatigut e-mailikkut Aatsitassanut Aqutsisoqarfimmut nassiunneqassapput.

Periutsit 

Aatsitassanut Aqutsisoqarfiup qinnuteqaatit suliarissavaa ataavartumilu suliamut tunngasunik ilisimatittassallutit. Qinnuteqaatip qaammatit pingasut ingerlaneranni suliarineqarsinnaanera ilimagineqarpoq.

Allannguutit 

Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqarunnaarlutillu akileraartartuujunnaaruit, sapinngisamik piaarnerpaamik Aatsitassanut Aqutsisoqarfik attavigissavat.

Maalaarutit 

Naalakkersuisut aalajangigaat allaffissornerup iluani maalaarutigineqarsinnaanngillat. Aalajangernermut tunngasumik maalaarsinnaanerit nalornigukku, Aatsitassanut, Suliffeqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoqarfik attavigisinnaavat.

Allaaserisat attuumassutillit

Aatsitassanut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Imaneq 1A - 201
Postboks 930
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 34 68 00
Fax: (+299) 32 43 02
E-mail: ASN@nanoq.gl
Nittartagaq: www.naalakkersuisut.gl
Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfik
Postboks 930
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 34 68 00
E-mail: mlsa@nanoq.gl
Nittartagaq: www.naalakkersuisut.gl