airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

TURISMEUDVIKLING VIA ARCTIC CIRCLE ROAD


Arctic Circle Road vil åbne et stort landområde i Grønland op og give oplevelser langs denne vej. Lige som i resten af verden vil Arctic Circle Road give adgang til områder og seværdigheder som ellers er svært tilgængelige. Veje har været afgørende for verdens turismeudvikling, og Indlandsisvejen har gjort Kangerlussuaq til Grønlands næststørste turismedestination.
Turismeudvikling via Arctic Circle Road

Turismeudviklingen har skabt fundamentet for, at anlæggelsen af Arctic Circle Road vil blive en succes. Arctic Circle Road vil åbne et stort landområde i Grønland op og give oplevelser langs denne vej. Arctic Circle Road vil give adgang til områder og seværdigheder som ellers er svært tilgængelige.

Hent rapporten
Samfundsøkonomiske Konsekvenser

Arctic Circle Business og Qeqqata Kommunia har udarbejdet en samfundsøkonomisk analyse af Arctic Circle Road. Analysen tager udgangspunkt i Finansdepartementets Vejledning i fremstilling af samfundsøkonomisk konsekvensvurderinger fra april 2015.

Hent beregning
Arctic Circle Road er en game changer for turismen af 3 grunde:

1. Vejen giver billig fleksibel og uafhængig transport mellem to byer
2. Vejen åbner et landområde op    
3. Vejen sikrer grundlaget for hotelinvesteringer i Kangerlussuaq, som ingen private aktører har turdet investere i efter lukning af den amerikanske base

Læs mere