Bæredygtighedsprojekt

Qeqqata Kommunias vision er at være et foregangssamfund for bæredygtighed i Arktis i 2020. Bæredygtighed er et meget bredt begreb, og for Qeqqata Kommunia betyder det, at vi ønsker at efterlade et bedre samfund til den kommende generation, end det vi modtog.

Qeqqata Kommunias vision 

Qeqqata Kommunias vision er at være et foregangssamfund for bæredygtighed i Arktis i 2020.

Bæredygtighed er et meget bredt begreb, og for Qeqqata Kommunia betyder det, at vi ønsker at efterlade et bedre samfund til den kommende generation, end det vi modtog. For at opnå dette er det nødvendigt at skabe varige forbedringer meget bredt. Qeqqata Kommunia har derfor valgt 3 hovedområder – uddannelse, det sociale og miljø – som hænger uløseligt sammen i forhold til at skabe et bæredygtigt grønlandsk samfund. Samlet har kommunalbestyrelsen prioriteret en lang række udviklingsprojekter indenfor de 3 hovedområder. Der arbejdes intenst hermed, hvor alle skal have fokus på tværfaglighed, borgerinddragelse og frivillighed. 

Hvad kan jeg som borger gøre for at søge Bæredygtighedspujle 

Bæredygtighedsprojektet er for alle kommunens borgere.

Vi tror på, at borgernes involvering i bæredygtighedsprojektet kan ske med selvstændige borgerinitiativer fx sociale tiltag, uddannelsesinitiativer, fritidsaktiviteter på tværs eller miljøforbedringer.

Du kan søge om midler til projekter gennem bæredygtighedspuljen inden for nogle bestemte kriterier og regler samt ansøgningsskema som du kan hente her
Ansøgningsskema
- Du kan også udfylde det online

Ansøgningsfrist: 1. april og 1. oktober

Ansøgningen sendes til: Qeqqata officiel post / qeqqata@qeqqata.gl

Gode historier - de har kommunen støttet 

Siden 2012 til oktober 2015 har Qeqqata Kommunia uddelt til 33 bæredygtighedsprojekter, disse 33 projekter som borgerne har søgt er bl.a. med fokus på friskeråvarer med et foodfestival, mistbænke for at dyrke egne kartofler/grønsager, Is skøjte bane og mange flere.

Her kan du blandt andet læse om nogle af de bæredygtighedsprojekter som kommunen har støtte gennem bæredygtighedspuljen. Gode historier.

Formål, kriterier og regler til bæredygtighedspuljen 

Qeqqata Kommunia har en strategi om at blive et bæredygtigt samfund i 2020. I den forbindelse er der oprettet en bæredygtighedspulje.

Bæredygtighedspuljen har til formål at støtte frivillige aktiviteter fra borgere, foreninger og organisationer, som ønsker at bidrage til at skabe et mere bæredygtigt samfund.

Bæredygtighedspuljen kan søges to gange om året 1. april og 1. oktober.

Kriterier og regler for tildeling af støtte
Der gives støtte til projekter der opfylder et eller flere af nedenstående kriterier:

 • Aktiviteter med et klart bæredygtigt fokus. Bæredygtighed tænkes bredt, så fokus kan være socialt, uddannelse, teknik, miljø eller erhverv. Eller meget gerne en blanding af disse.
 • Aktiviteter der er med til at skabe fællesskab.
 • Aktiviteter der inddrager borgere med særlige behov.
 • Aktiviteter der styrker sundheden hos de deltagende.
 • Aktiviteter der gør det lettere for de deltagende at tilegne sig ny viden eller gennemføre uddannelse.
 • Aktiviteter der er med til at styrke miljøet i byen/bygden eller baglandet.

Yderligere kriterier:

 • Aktiviteter der foregår i samarbejde med frivillige organisationer eller som et samarbejde mellem frivillige.
 • Aktiviteter der skaber oplysning om bæredygtighed (f.eks. oplysningskampagner).
 • Aktiviteter, der er nyskabende i forhold til målgruppen eller bæredygtighedstanken.

Der gives ikke støtte til:

 • Løn og drift. Projekterne bygger på frivilligt engagement, og skal derfor ikke laves for egen økonomisk vinding. Samtidig skal de være økonomisk bæredygtige, hvilket vil sige, at de bygger på frivillig arbejdskraft, så det ikke belaster kommunens samlede budget. Der kan dog gøres undtagelse i etableringsfasen.
 • Offentlige institutioner
 • Frivillig indsats, der alene består af bestyrelsesarbejde.
 • Aktiviteter og foreninger, der har et politisk, religiøst, underholdende eller kommercielt formål.
 • Landsdækkende tiltag.

Ansøgning

 • Skal indeholde en beskrivelse af projektet, tidspunkt for start/afholdelse, aktiviteter, beskrivelse af hvorfor projektet er bæredygtigt. Desuden skal ansøgningen indeholde et budget, der tydeligt viser hvad der søges midler til (se evt. ansøgningsskema).
 • Denne skal sendes inden projektet finder sted, og projektet bør ikke starte før det er afgjort, om der kan gives støtte.
 • 3 måneder efter projektets afholdelse, skal der indsendes en kort beskrivelse af projektets forløb, estimerede antal deltagere mv. Samt et regnskab. 

Ansøgning til bæredygtighedspuljen