UNESCO verdensarvsområde

Efter mange års forberedelse har Qeqqata Kommunia og Selvstyret i samarbejde med faglige eksperter færdiggjort en ansøgning til UNESCOs Verdensarv.
Facebook UNESCO

Aasivissuit - Nipisat 

Ansøgningen handler om en kulturarvsansøgning ”Aasivissuit – Nipisat, Inuit Jagtområde mellem Indlandsis og Hav”.

Området, som er søgt optaget på UNESCOs Verdensarvsliste er et enestående kulturlandskab fra Indlandsisen via de store rensdyrjagtområder i indlandet til fjordene og ud til og med øerne med de mange forhistoriske bopladser. Området rummer kulturminder fra menneskers historie i Vestgrønland gennem 4.500 år.

Projektet: "Aasivissuit - Nipisat: Arktisk bosætning, jagt og kulturmøder igennem 4.500 år" har været på UNESCO'S tentativliste i flere år.
Læs mere om tentativliste om "Aasivissuit områder" på den danske kulturministeriet

Der er tale om et enestående kulturlandskab fra Indlandsisen via de store rensdyrjagtområder i indlandet til fjordene og ud til og med øerne med de mange forhistoriske bopladser. Området rummer kulturminder fra inuits historie i Vestgrønland gennem 4.500 år, herunder også minder om særlige begivenheder, der gør området væsentligt i en nordatlantisk og en østarktisk sammenhæng.

Naturen kan stadig benyttes 

En optagelse på UNESCO verdensarvsliste er imidlertid ikke blot en sikring af fortidens unikke områder, men giver mulighed for en videre anvendelse af området med udgangspunkt i eksisterende brug.
Det vil således være muligt at udvikle fangstanvendelsen i de udvalgte områder. Dog vil det næppe være muligt at udnytte områderne til for eksempel råstofudvinding, idet jagtområderne dermed formodes at blive skændet.
Derfor handler optagelsen ikke om fredning, men beskyttelse af området. Derfor vil der komme forvaltningsregler på området, så al kørsel evt. Med snescooter, atv og lignende bliver mere kontrolleret men ikke forbudt.

Mere turisme  

En optagelse på UNESCO verdensarvsliste skal ikke kun sikre de unikke områder for os selv, men for hele menneskeheden.
Dette stempel er samtidig en væsentlig oplysning til alverden om at der er noget særligt at komme til Qeqqata Kommunia for. En optagelse skal således også ses i lyset af den turisme, det formodes at føre med sig. I den sammenhæng er det væsentligt, at gøre opmærksom på, at Qeqqata Kommunia ikke på samme måde som fx Qaasuitsup Kommunia har meget fotogene isfjelde eller lignende at tiltrække turister med. Qeqqata Kommunia må således i højere grad forsøge at tiltrække turister på baggrund af kombinerede natur- og kulturtilbud som hundeslædekørsel, qajaqopvisninger, museumsbesøg, lystfiskeri og trofæjagt. I den sammenhæng er et UNESCO verdensarvsområde med fokus på fangstkultur igennem tusinder af år meget væsentlig.

Timeline 

Qeqqata Kommunia satser på at kunne fejre optagelsen af et UNESCO verdensarvsområde i Qeqqata Kommunia I starten af 2018.
Aage V. Jensen Charity Foundation har doneret 1,8 mio. kroner til projektet.

Derfor er arbejdet med at bringe projektet videre, fra UNESCO's Tentativliste til den endelige Kulturarvsliste er godt I gang. Ansøgning til Verdensarvsliste er indgivet til UNESCO Verdensarv januar 2017.


Om UNESCO verdensarv 

UNESCO’s konvention om verdensarv blev i 1972 dannet som en sammensmeltning af UNESCO
konventioner om verdensarv vedrørende henholdsvis kultur- og naturarv.
Konventionen opfordrer derfor alle lande til at fremme beskyttelsen af kultur- og naturarven af lokal eller national betydning. Konventionen fik som mål at udpege og søge at bevare den kultur- og naturarv, der har betydning for alle mennesker i verden. Hele menneskehedens kultur- og naturarv.
Formålet med listen er at vække global bevidsthed om vor fælles arv og dermed fremme dens bevaring og pleje. Ligeledes at styrke den internationale solidaritet på området med henblik på et forøget videnskabeligt og økonomisk samarbejde hen over grænserne.

Efter mange års forberedelse har Qeqqata Kommunia og Selvstyret i samarbejde med faglige eksperter færdiggjort en ansøgning til UNESCOs Verdensarv. Kulturminister Mette Bock underskriver ansøgningen på vegne af Rigsfælleskabet, hvorefter Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark sender materialet til UNESCOs kontor i Paris. 

Den endelige ansøgning kan downloades her

Aasivissuit-Nipisat Inuit Hunting Ground between Ice and Sea

Qeqqata Kommunia

UNESCO verdensarv

+299 70 21 00

qeqqata@qeqqata.gl