Mødeplan for Udvalg for Erhverv og Turisme

2017 

Møde
Møde datoer i 2017
1/17
1. juni
2/17
3. august
3/17
5. oktober
4/17 7. december