Mødeplan Udvalg for Familie og Sociale forhold

2017 

Møde
Familieudvalgets møder i 2017
5 11. maj
6 24. maj
7 14. juni
8 16. august
9 13. september
10 11. oktober
11 8. november
12  6. december