Mødeplan Udvalg for Familie og Sociale forhold

Familieudvalgets møder i 2018
17. januar
14. februar
14. marts
11. april
14.maj
13. juni
15. august
 12. september
 15. oktober
 12. november
 10. december