Kommunalbestyrelsesmøder

Som borger har du adgang til at overvære kommunalbestyrelsens offentlige møder, så længe du udviser almindelig god ro og orden.

Kommunalbestyrelsens møder er som udgangspunkt offentlige, men I visse tilfælde kan kommunalbestyrelsen dog beslutte, at enkelte sager behandles for lukkede døre. Hvis sagerne kræver lukkede døre, så vil de som regel være placeret ved afslutningen af mødet.

Til de enkelte møder foreligger en dagsorden, og efter hvert møde udarbejdes et referat. Den del af møderne, der er åbne for offentligheden, har du som borger adgang til her på siden.

Kommunalbestyrelsens møder i 2018

22. februar

26. april - godkendelse af regnskab 2018

24. maj
30. august – fysiske møde i Sisimiut
27. september – 1. behandling budget 2019
25. oktober - 2. behandling budget 2019
22. november
Andre aktiviteter

29. august -  Budgetseminar for 2019 afholdes i Sisimiut