Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultursudvalgs mødeplan

Mødedatoer:

 

29. maj

7. august

4. september

2. oktober

27. november