Pisuussutit uumassusillit pillugit ataatsimiitsitaliap imaqarniliorneri

2017 

30. marts

Imaqarniliaq 

 
   
   
   
 

2016 

28. januar

Imaqarniliaq 

17. Marts

Imaqarniliaq

19. Maj  Imaqarniliaq 

16. Juni

Imaqarniliaq

8. September

Imaqarniliaq

3. November 

 

Imaqarniliaq

Imaqarniliaq

2015 

2014 

Januar

Imaqarniliaq 

Februar

Imaqarniliaq

Marts

Imaqarniliaq

April

Imaqarniliaq

Maj

Imaqarniliaq

September

Imaqarniliaq

November

Imaqarniliaq

2013 

Qeqqata Kommunia

Makkorsip aqq. 2

+299 70 21 00

Qeqqata@qeqqata.gl