Pisuussutit uumassusillit pillugit ataatsimiitsitaliap imaqarniliorneri

Qeqqata Kommunia

Makkorsip aqq. 2

+299 70 21 00

Qeqqata@qeqqata.gl