UDVALG

Økonomiudvalg

MØDE

Økonomiudvalgsmøde 01

STED

Sisimiut / Maniitsoq

STARTTIDSPUNKT

16-05-2017 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

16-05-2017 11:40:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo april 2017
3. Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo april 2017
4. Forslag til budgetramme for budget 2018 og overslagsårene 2019-21
5. Ansøgning om tillægsbevilling til indtægt fra KANUKOKA
6. Omplaceringer til fordel for IT opgradering og forsikringspræmiestigninger
7. Afklaring af anlægsbevillinger
8. Overordnet tidsplan for budget 2018 samt overslagsårene 2019- 2021
9. Forslag til kommuneplantillæg nr. 35 for et boligområde ved Ungusivik i Maniitsoq
10. Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 for den sydøstlige del af Maniitsoq Havn
11. Orientering om aktuelle personalesager pr. 9. maj 2017
12. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

2. Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo april 2017

Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo april 2017

Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo april 2017

Journalnr. 06.00

 

Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 33,3 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.

 

 

 

 

 

 

Budget

Tillæg

Omplac.

I alt

Forbrug

Rest

Forbrug

Konto

Kontonavn

((1.000 kr.)

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

i %

 

                                     

 

1

ADMINISTRATIONSOMRÅDET

10

UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE

8.038

0

0

8.038

2.299

5.739

28,6

11

DEN KOMMUNALE FORVALTNING

75.931

0

-800

75.131

23.787

51.344

31,7

12

KANTINEDRIFT

516

0

0

516

228

288

44,2

13

IT

10.080

0

0

10.080

3.179

6.901

31,5

18

TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

7.627

0

0

7.627

4.798

2.829

62,6

                                     

1

ADMINISTRATIONSOMRÅDET

102.192

0

-800

101.392

34.292

67.100

33,8

                                               

 

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 34,3 mio. kr. ud af en bevilling på

101,4 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 33,8 %.

Merforbrug ses på konto 12 og 18. Baggrunden for dette merforbrug er beskrevet nedenfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget

Tillæg

Omplac.

I alt

Forbrug

Rest

Forbrug

Konto

Kontonavn

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

i %

 

10

UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE

 

10-01

KOMMUNALBESTYRELSEN

5.332

0

0

5.332

1.629

3.703

30,6

 

10-02

BYGDEBESTYRELSER

1.991

0

0

1.991

532

1.459

26,7

 

10-03

KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN

206

0

0

206

0

206

0,0

 

10-04

ÆLDRERÅD

28

0

0

28

0

28

0,0

 

10-11

VALG

226

0

0

226

89

137

39,2

 

10-16

ØVRIGE UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE

255

0

0

255

48

207

19,0

 

                             

 

                                     

10

UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE

8.038

0

0

8.038

2.299

5.739

28,6

 

                                                             

 

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 2,3 mio. kr. ud af en bevilling på 8,0 mio. kr.

Det svarer til et forbrug på 28,6 %.

Forbrug på konto 10-11 har sammenhæng med det netop overståede kommunevalg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget

Tillæg

Omplac.

I alt

Forbrug

Rest

Forbrug

Konto

Kontonavn

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

i %

 

11

DEN KOMMUNALE FORVALTNING

11-00

DEN KOMMUNALE FORVALTNING

72.046

0

-800

71.246

22.844

48.402

32,1

11-01

ADMINISTRATIONSBYGNINGER

3.885

0

0

3.885

943

2.942

24,3

                                     

11

DEN KOMMUNALE FORVALTNING

75.931

0

-800

75.131

23.787

51.344

31,7

                                     

 

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 23,8 mio. kr. ud af en bevilling på 75,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 31,7 %.

 

 

 

 

 

 

 

Budget

Tillæg

Omplac.

I alt

Forbrug

Rest

Forbrug

Konto

Kontonavn

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

i %

 

12

KANTINEDRIFT

12-01-10

SISIMIUT

301

0

0

301

82

219

27,6

12-01-20

MANIITSOQ

215

0

0

215

146

69

68,1

                                     

12-01

KANTINEDRIFT

516

0

0

516

228

288

44,2

                                                   

 

Kantinedrift har et forbrug på 228 tkr. ud af en bevilling på 516 tkr. Det svarer til et forbrug

på 44,2 %.

 

Privatisering af de 2 kommunale kantiner er igen på plads ved den indgåede aftale med Pisiffik i Sisimiut pr. 1. jananuar 2017.

INI indbetaler månedsvis en beregnet andel af forpagtningsaftalen for benyttelse af kantinefaciliteter i Sisimiut.

Mindreforbrug for Sisimut skyldes at månedsafregning for april endnu ikke er modtaget.

Administrationen bør sikre, at bevilling følger indholdet i forpagtningsaftalerne.

 

 

 

 

 

 

Budget

Tillæg

Omplac.

I alt

Forbrug

Rest

Forbrug

Konto

Kontonavn

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

i %

 

13

IT

13-01

FÆLLES IT-VIRKSOMHED

10.080

0

0

10.080

3.179

6.901

31,5

                                     

13

IT

10.080

0

0

10.080

3.179

6.901

31,5

                                     

 

IT-området har et forbrug på 3,2 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 10,1 mio. kr.

Det svarer til et forbrug på 31,5 %.

 

Mindreudgift i forhold til fremlæggelsen for marts 2017 skyldes fakturering til Uddannelses-styrelsen for andel af Workshop, afholdt af kommunen i marts.

 

 

 

 

 

 

 

Budget

Tillæg

Omplac.

I alt

Forbrug

Rest

Forbrug

Konto

Kontonavn

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

i %

 

18

TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

18-02

FORSIKRING OG VAGTVÆRN

3.555

0

0

3.555

4.420

-865

124,3

18-04

BYPLAN

502

0

0

502

130

372

25,8

18-06

KONTINGENTER OG TILSKUD M.V.

2.003

0

0

2.003

0

2.003

0,0

18-07

OVERENSKOMSTRELATEREDE AFGIFTER

407

0

0

407

64

343

15,8

                             

18-08

VELKOMSTGAVE TIL NYFØDTE

24

0

0

24

0

24

0,0

18-20

DISPOSITIONSBELØB TIL BYGDERNE

1.136

0

0

1.136

185

951

16,2

 

 

18

 

TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

 

7.627

 

0

 

0

 

7.627

 

4.798

 

2.829

 

62,9

                               

 

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 4,8 mio. kr. ud af en bevilling på 7,6 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 62,9 %.

Merforbrug på konto 18-02 skyldes primært præmieforhøjelse på bygningsforsikring på 25 % og at årets forsikringspræmier for 2017 vedr. de kommunale forsikringer er betalt.

Der er til dette møde et særskilt punkt vedr. omplacering for konto 18 for at imødegå merforbrug på konto 18-02.

 

For konto 18-06´s vedkommende har KANUKOKA´s sekretariat oplyst, at der ikke opkræves kontingentbetaling for 2017.

 

Skatteafregninger og tilskud

 

 

 

 

 

Budget

Tillæg

Omplac.

I alt

Forbrug

Rest

Forbrug

Konto

Kontonavn

((1.000 kr.)

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

i %

 

8

INDTÆGTER OG RENTER

80-01

PERSONLIG INDKOMSTSKAT

-350.000

0

0

-350.000

-58.483

-291.517

16,7

 

81-01

SELSKABSSKAT

-4.000

0

0

-4.000

0

-4.000

0,0

 

83-01

TILSKUD

-353.517

0

0

-353.517

-149.954

-203.563

42,4

 

80 - 83

SKATTEAFREGNING OG TILSKUD, I ALT

-707.517

0

0

-707.517

-208.437

-499.080

29,5

 

 

Qeqqata Kommunia har indtægter fra skatter og tilskud på 208,4 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 707,5 mio. kr. Det svarer til indtægter på 29,5 %.

Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 3 måneder. Det skyldes, at aconto personskat afregnes bagud.

Selskabsskat (konto 81-01) for 2017 afregnes af Skattestyrelsen primo 2018.

Skatteudligning (konto 83-01) er afregnet for 4 måneder.

 

Andre indtægter og afskrivninger

 

 

 

 

 

Budget

Tillæg

Omplac.

I alt

Forbrug

Rest

Forbrug

Konto

Kontonavn

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

i %

 

85-01

RENTEINDTÆGTER

-12

0

0

-12

-21

9

178,8

85-02

85-04

RENTEUDGIFTER

KAPITALAFKAST PÅ UDLEJNINGSBOLIGER

0

-11.185

0

0

0

0

0

-11.185

140

-3.024

-140

-8.161

0,0

27,0

 

                         

 

86-01

ANDRE INDTÆGTER

0

0

0

0

-1

1

0,0

86-02

SALG AF FAST EJENDOM

-1.520

0

0

-1.520

-80

-1.440

5,2

86-03

 

86-06

BET.FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING KLOAK

UDLODNING, KANUKOKA

-3.080

 

0

0

 

0

0

 

0

-3.080

 

0

1.021

 

-5.527

-4.101

 

5.527

-33,2

 

0,0

88-00

AFSKRIVNINGER

1.100

0

0

1.100

0

1.100

0,0

 

85 - 88

 

ANDRE INDTÆGTER OG AFSKR.

 

-14.697

 

0

 

0

 

-14.697

 

-7.492

 

-7.204

 

51,0

                                   

 

Qeqqata Kommunia har i årets første 4 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom, byggemodningsafgifter og udlodning på i alt 7,5 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 14,7 mio. kr. Det svarer til indtægter m.m. på 51,0 %.

KANUKOKA har besluttet at udlodde provenu fra salg af foreningens bygninger i Nuuk. I første omgang er det provenu fra salg af administrationsbygning. Der er oprettet ny konto 86-06 til denne indbetaling.

Til dette møde fremlægges særskilt punkt vedr. tillægsbevilling til denne indtægt.

 

Kapitalafkast på udlejningsboliger (konto 85-04) afregnes månedsvis bagud af INI.

 

Andre indtægter (konto 86-01) omfatter bl.a. de lovfæstede gebyrer, som kommunen kan opkræve i forbindelse med administration af omlægningssager vedr. boliglån.

 

Vedr. konto for salg af fast ejendom (86-02) er der indgået salgsaftale for B-1149 i Sisimiut, og provenuet herfra er bogført den 1. maj 2017. Salg af fast ejendom vedr. 1 bygdehus i Napasoq.

Konto 86-03 er registreret med et samlet udgiftsbeløb som følge af 2 tilbagebetalinger af bygmodningsafgift fra henholdsvis 2013 og 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forventet ultimo beholdning

 

 


De likvide aktiver forventes at falde fra 99,0 mio. kr. til 72,2 mio. kr. ved årets slutning. Denne udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2017, det budgetterede resultat fra budget 2017, tillægsbevilling til drift og anlæg samt de godkendte statusforskydninger som følge af forventet udbetaling af boliglån i 2017.

Økonomiudvalget har på møde 02/2017 godkendt overførsel af anlægsmidler fra 2016 til 2017 med 57,6 mio. kr. Denne beslutning er endnu ikke bogført.

 

Den gennemsnitlige kontante beholdning i april 2017 er beregnet til 114 mio. kr.

 

Kommunens tilgodehavender

De samlede tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 01.05.2017 på i alt på 76,3 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 550 tkr. i forhold til samme tid sidste år.

I forhold til den senest fremlagte oversigt fra årsskiftet er det samlede tilgodehavende steget med ca. 2,2 mio. kr.

Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, har fortsat om en stigende tendens, idet A-bidragstilgodehavende nu udgør i alt 57,0 mio. kr. Det er en stigning på ca. 2,5 mio. kr. i forhold til samme tidspunkt sidste år.

 

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

 

-at tage økonomirapporten til efterretning

 

Afgørelsepkt 02 bilag 1 - balance til øu april 2017 dk503af5ca-0705-4d3e-a82c-7f49f8ee7d42.pdf
pkt 02 bilag 1 - balance til øu april 2017 grl6a34b84b-4f77-49ff-9a3d-9edbce70a3a3.pdf
pkt 02 bilag 2 - restanceliste til øu9e33bcdc-6e9e-4a19-943e-3d0fcc61de2b.pdf

Bilag

pkt 02 bilag 1 - Balance til ØU april 2017 dk.pdf
pkt 02 bilag 1 - Balance til ØU april 2017 grl.pdf
pkt 02 bilag 2 - Restanceliste til ØU.pdf


3. Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo april 2017

Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo april 2017

Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo april 2017

Journalnr. 06.00

 

Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 33,3 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget

Tillæg

Omplac.

I alt

Forbrug

Rest

Forbrug

Konto

Kontonavn

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

i %

 

1

ADMINISTRATIONSOMRÅDET

 

 

 

 

 

 

 

10

UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE

8.038

0

0

8.038

2.299

5.739

28,6

11

DEN KOMMUNALE FORVALTNING

75.931

0

-800

75.131

23.787

51.344

31,7

12

KANTINEDRIFT

516

0

0

516

228

288

44,2

13

IT

10.080

0

0

10.080

3.179

6.901

31,5

18

TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

7.627

0

0

7.627

4.798

2.829

62,6

1

ADMINISTRATIONSOMRÅDET

102.192

0

-800

101.392

34.292

67.100

33,8

 

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 34,3 mio. kr. ud af en bevilling på 101,4 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 33,8 %.

Privatisering af de 2 kommunale kantiner er igen på plads ved den indgåede aftale med Pisiffik i Sisimiut pr. 1. januar 2017. INI indbetaler månedsvis en beregnet andel af forpagtningsaftalen for benyttelse af kantinefaciliteter i Sisimiut.

Mindreforbrug for Sisimut skyldes at månedsafregning for april endnu ikke er modtaget.

Administrationen bør sikre, at bevilling følger indholdet i forpagtningsaftalerne.

 

Konto 13 har et mindre merforbrug som bl.a. skyldes fakturering til Uddannelsesstyrelsen for andel af Workshop, afholdt af kommunen i marts. Konto 18 har et merforbrug primært som følge af præmieforhøjelse på bygningsforsikring på 25 % og at årets forsikringspræmier for 2017 vedr. de kommunale forsikringer er betalt. Økonomiudvalget har på møde 04/2017 taget stilling til en sag vedr. omplacering for konto 18.

 

 

 

 

 

 

Budget

Tillæg

Omplac.

I alt

Forbrug

Rest

Forbrug

Konto

Kontonavn

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

i %

 

2

TEKNIK

 

 

 

 

 

 

 

20

VEJE, BROER, TRAPPER OG ANLÆG M.V.

8.074

0

800

8.874

1.824

7.050

20,6

21

RENHOLDELSE INCL. SNERYDNING

8.861

0

0

8.861

4.232

4.629

47,8

22

LEVENDE RESSOURCER

393

0

0

393

32

361

8,2

23

FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER

4.370

0

0

4.370

1.530

2.840

35,0

24

UDLEJNING AF ERHVERSEJENDOMME

-2.286

0

0

-2.286

-959

-1.327

42,0

25

BRANDVÆSEN

6.904

0

0

6.904

3.047

3.856

44,1

27

ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER

12.494

0

0

12.494

3.763

8.731

30,1

2

TEKNIK

38.810

0

800

39.610

13.470

26.140

34,0

 

Teknik har et samlet forbrug på 13,5 mio. kr. ud af en bevilling på 39,6 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 34,0 %.

Merforbrug på konto 21 skyldes bl.a. store mængder sne i årets første 4 mdr.

Merindtægt på konto 24 har sammenhæng med forud fakturering.

Merforbrug på konto 25 har bl.a. sammenhæng med udgifter til øvrige anskaffelser og reparationer.

 

 

 

 

 

 

 

Budget

Tillæg

Omplac.

I alt

Forbrug

Rest

Forbrug

Konto

Kontonavn

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

i %

 

3

ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERSOMRÅDET

 

 

 

 

 

 

 

34

BESKÆFTIGELSESFREMMENDE FORANSTALTNINGER

4.752

 

-647

4.105

1.625

2.480

39,6

35

REVALIDERING

1.826

0

0

1.826

405

1.421

22,2

37

KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER

6.162

0

0

6.162

2.203

3.959

35,7

38

VEJLEDNINGS OG INTRODUKTIONSCENTER

14.583

0

647

15.230

7.050

8.180

46,3

3

ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERSOMRÅDET

27.323

0

0

27.323

11.661

15.662

42,7

 

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet har et samlet forbrug på 11,7 mio. kr. ud af en bevilling på 27,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 42,7 %.

 

Merforbrug på konto 34 skyldes bl.a., at der endnu ikke er hjemtaget selvstyrerefusioner på igang-værende aktiviteter

Der er merforbrug på konto 37 bl.a. som følge af udbetalt ½-års tilskud Erhvervsråd/Arctic Circle Business samt helårstilskud til Arctic Circle Race.

Merforbrug på konto 38 skyldes bl.a., at der endnu ikke er modtaget selvstyretilskud til driften af Majoriaq / Piareersarfik.

 

 

 

 

 

 

 

Budget

Tillæg

Omplac.

I alt

Forbrug

Rest

Forbrug

Konto

Kontonavn

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

i %

 

4

FAMILIEOMRÅDET

 

 

 

 

 

 

 

40

FRIPLADSER PÅ DAGINSTUTIONER

266

0

0

266

67

199

25,3

41

HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR BØRN

38.392

0

0

38.392

11.206

27.186

29,2

43

SOCIAL FØRTIDSPENSION

18.226

0

0

18.226

8.449

9.777

46,4

44

UNDERHOLDSBIDRAG

211

0

0

211

0

211

0,0

45

OFFENTLIG HJÆLP

17.942

0

0

17.942

5.409

12.533

30,1

46

ANDRE SOCIALE YDELSER

10.142

0

0

10.142

4.482

5.660

44,2

47

ÆLDREFORSOG

67.928

1.000

0

68.928

28.017

40.911

40,6

48

HANDICAPOMRÅDET

82.107

0

0

82.107

23.415

58.692

28,5

49

ANDRE SOCIALE UDGIFTER

638

0

0

638

92

546

14,5

4

FAMILIEOMRÅDET

235.852

1.000

0

236.852

81.137

155.715

34,3

 

Familieområdet har et samlet forbrug på 81,1 mio. kr. ud af en bevilling på 236,9 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 34,3 %.

Konto 43 har et merforbrug som følge af, at førtidspension er forudbetalt. Forbrugstallet omfatter således 5 mdr. i 2017.

Konto 46 har et merforbrug vedr. boligsikring, bl.a. som følge af at ydelsen er forudbetalt og at der mangler af refusioner fra Selvstyret.

Konto 47 har et merforbrug ligeledes som følge af at ældrepensionen bliver forudbetalt.

 

 

 

 

 

 

Budget

Tillæg

Omplac.

I alt

Forbrug

Rest

Forbrug

Konto

Kontonavn

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

i %

 

5

UNDERVISNING OG KULTUR

 

 

 

 

 

 

 

50

DAGFORANSTALNINGER FOR BØRN OG UNGE

67.244

0

426

67.650

22.336

45.314

33,0

51

SKOLEVÆSENET

127.645

400

-501

127.544

43.293

84.251

33,9

53

FRITIDSVIRKSOMHED

15.015

0

196

15.211

5.420

9.791

35,6

55

BIBLIOTEKSVÆSEN

2.327

0

0

2.327

758

1.569

32,6

56

MUSEUM

3.262

0

0

3.262

529

2.733

16,2

59

FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER

13.398

0

-121

13.277

5.998

7.279

45,2

5

UNDERVISNING OG KULTUR

228.871

400

0

229.271

78.334

150.937

34,2

 

Undervisning og kultur har et samlet forbrug på 78,3 mio. kr. ud af en bevilling på 229,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 34,2 %.

Konto 53 har et mindre merforbrug bl.a. som følge af, at musikskolen i Sisimiut har indgået et midlertidigt lejemål til skolens undervisning i Friskolens tidligere lokaliteter. Endvidere er der til Ungdomshusets drift afregnet for 5 mdr. samt udbetalt regulering for aktiviteter i tidligere år.

Konto 59 har et merforbrug som bl.a. kan henføres til diverse tilskud til idrætslige formål samt at tilskuddet til ”Taseralik” er for et ½ år.

 

 

 

 

 

 

Budget

Tillæg

Omplac.

I alt

Forbrug

Rest

Forbrug

Konto

Kontonavn

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

i %

 

6

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

 

 

 

 

 

 

 

66

RENOVATION M.V.

-359

0

0

-359

-70

-289

19,4

68

ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

3.508

0

0

3.508

1.465

2.043

41,8

6

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

3.149

0

0

3.149

1.395

1.754

41,8

 

Forsyningsvirksomheder har et samlet forbrug på 1,4 mio. kr. ud af en bevilling på 3,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 41,8 %.

Konto 66 har i årets første 4 mdr. et relativt lavt omkostningsniveau på flere driftskonti samt større afgifter.

Merforbrug på konto 68 skyldes primært mindre salg af producerede ydelser.

 

 

 

 

 

 

 

Budget

Tillæg

Omplac.

I alt

Forbrug

Rest

Forbrug

Konto

Kontonavn

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

i %

 

7

ANLÆGSOMRÅDET

 

 

 

 

 

 

 

70

ANLÆGSUDGIFTER VEDR. EKSTERNE OMRÅDER

21.600

0

-8.800

12.800

4.297

8.503

33,6

72

ANLÆGSUDGIFTER VEDR.

DET TEKNISKE OMRÅDE

30.999

2.250

3.825

37.074

4.570

32.504

12,3

73

ANLÆGSUDGIFTER VEDR. ARB.MARK.-OG ERHVERSOMRÅDET

0

0

300

300

0

300

0,0

74

ANLÆGSUDGIFTER VEDR. FAMILIEOMRÅDET

1.200

0

1.325

2.525

72

2.453

2,9

75

ANLÆGSUDGIFTER VEDR. UNDERVISNING & KULTUR

21.000

3.000

2.050

26.950

6.147

20.803

22,8

76

ANLÆGSUDGIFTER VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED

3.500

0

0

3.500

51

3.449

1,5

77

ANLÆGSUDGIFTER VEDR. BYGGEMODNING

5.500

0

0

5.500

784

4.716

14,3

 

7

 

ANLÆGSOMRÅDET

 

85.299

 

5.250

 

0

 

90.549

 

15.923

 

74.626

 

17,6

 

Anlægsområdet har et samlet forbrug på 15,9 mio. kr. ud af en bevilling på 90,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 17,6 %.

 

Det relativt lave forbrug på anlægsområdets konti skyldes, at flere af byggesagerne ligger vinter-stille eller ikke er igangsat endnu.

 

Økonomiudvalget har på møde 02-17 godkendt anlægsoverførsel fra 2016 til 2017 med 57,6 mio. kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget

Tillæg

Omplac.

I alt

Forbrug

Rest

Forbrug

Konto

Kontonavn

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

i %

 

8

INDTÆGTER OG RENTER

 

 

 

 

 

 

 

80

PERSONLIG INDKOMSTSKAT

-350.000

-0

0

-350.000

--58.483

-291.517

16,7

81

SELSKABSSKAT

-4.000

0

0

-4.000

0

-4.000

0,0

83

GENERELLE TILSKUD OG UDLIGNING

-353.517

0

0

-353.517

-149.954

-203.563

42,4

85

RENTER,KAPITALAFKAST SAMT KURSTAB-OG GEVINST

-11.197

0

0

-11.197

-2.906

-8.291

26,0

86

ANDRE INDTÆGTER

-4.600

0

0

-4.600

-4.587

-13

99,7

88

AFSKRIVNINGER

1.100

0

0

1.100

0

0

0,0

8

INDTÆGTER OG RENTER

-722.214

0

0

-722.214

-215.930

-506.284

29,9

 

Qeqqata Kommunia har indtægter og renter samt afskrivninger på 215,9 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 722,2 mio. kr. Det svarer til indtægter og afskrivninger på 29,9 %.

 

Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 3 måneder, idet aconto personskat afregnes bagud.

Selskabsskat for 2017 afregnes af Skattestyrelsen primo 2018.

Skatteudligning (konto 83-01) er afregnet for 5 måneder.

Kapitalafkast fra kommunale udlejningsboliger (konto 85-04) afregnes månedsvis bagud af INI.

Andre indtægter (konto 86) omfatter nu nyoprettet konto 86-06, idet KANUKOKA har besluttet at udlodde provenu fra salg af foreningens bygninger i Nuuk. I første omgang er det provenu fra salg af administrationsbygning. Økonomiudvalget har på møde 04/2017 taget stilling til tillægsbevilling til denne indtægt.

Konto 86 omfatter endvidere salg af kommunale boliger, byggemodningsafgifter samt de lovfæstede gebyrer, som kommunen kan opkræve i forbindelse med administration i omlægningssager vedr. boliglån.

 

Salg af fast ejendom vedr. 1 bygdehus i Napasoq. Der er indgået salgsaftale for B-1149 i Sisimiut, og provenuet herfra er bogført den 1. maj 2017.

 

 

 

 

De likvide aktiver forventes at falde fra 99,0 mio. kr. til 72,2 mio. kr. ved årets slutning. Denne udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2017, det budgetterede resultat fra budget 2017, tillægsbevilling til drift og anlæg samt de godkendte statusforskydninger som følge af forventet udbetaling af boliglån i 2017.

Økonomiudvalget har på møde 02/2017 godkendt overførsel af anlægsmidler fra 2016 til 2017 med 57,6 mio. kr. Denne beslutning er endnu ikke bogført.

 

Den gennemsnitlige kontante beholdning i april 2017 er beregnet til 114 mio. kr.

 

Kommunens tilgodehavender

De samlede tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 01.05.2017 på i alt på 76,3 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 550 tkr. i forhold til samme tid sidste år.

I forhold til den senest fremlagte oversigt fra årsskiftet er det samlede tilgodehavende steget med ca. 2,2 mio. kr.

Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, har fortsat om en stigende tendens, idet A-bidragstilgodehavende nu udgør i alt 57,0 mio. kr. Det er en stigning på ca. 2,5 mio. kr. i forhold til samme tidspunkt sidste år.

 

Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

 

-at tage økonomirapporten til efterretning

 

Afgørelsepkt 03 bilag 1 - balance til kb april 2017 dk0e3bd187-6b17-45ff-ac54-7cc64dafb347.pdf
pkt 03 bilag 1 - balance til kb april 2017 grl393d7db3-15bb-47bc-80a0-c759e9daafe1.pdf
pkt 03 bilag 2 - restanceliste 01-05-2017 til øu og kb92eb85d8-0d42-4011-88bb-52ae520f8f0c.pdf

Bilag

pkt 03 bilag 1 - Balance til KB april 2017 dk.pdf
pkt 03 bilag 1 - Balance til KB april 2017 grl.pdf
pkt 03 bilag 2 - Restanceliste 01-05-2017 til ØU og KB.pdf


4. Forslag til budgetramme for budget 2018 og overslagsårene 2019-21

Forslag til budgetramme for budget 2018 og overslagsårene 2019-21

Forslag til budgetramme for budget 2018 og overslagsårene 2019-21

 

Journalnr.06.01.01/2016

 

Baggrund

Chefgruppen fremlægger forslag til budgetramme for budget 2018 og overslagsårene 2019-2021

 

Regelgrundlag

I henhold til styrelseslovens § 40 udarbejder økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen forslag til et flerårigt budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år.
 

Faktiske forhold

Forslaget til rammebudgettet for 2018-2021 tager udgangspunkt i en videreførelse af de aktiviteter, der er truffet afgørelse om ved vedtagelsen af budget 2017.

 

Driften er korrigeret for engangsudgifter og godkendte tillægsbevillinger.
I lighed med praksis siden budget 2010 vil der skulle indarbejdes stigende indtægter som følge af 10% takststigning på miljøafgifterne på forsyningsområdet. Baggrunden er, at der er for nogle af miljøafgifter er begyndt at være lighed mellem indtægter og udgifter. Dermed er der balance på området, og kommunen må i henhold til lovgivningen ikke opkræve større takstbetaling end kommunens udgifter på området. Udvalget for Teknik-, Råstoffer og Miljø anmodes om på sit møde i juni at fremkomme med et forslag til hvilke miljøafgifter, om fortsat skal stige med 10% og hvilke takster, der ikke kan stige mere. Ændringerne vil blive indarbejdet i rammebudgettet af Økonomiområdet.

 

Indtægter er de finansieringsposter som allerede er indarbejdet i budget 2017. Indtægter består af bloktilskud og Skattestyrelsens skøn, bliver behandlet på sædvanlig ved 1-2 behandlingen med de seneste skøn i den videre proces for budget 2018.

Anlæg er de projekter der allerede er indarbejdet i budget 2017 medtaget for årene 2018-2020, mens anlægsniveau for 2021 er anlægsniveau for 2020, men anlægsprojekter der er færdiggjort i 2020 ikke er fulgt over i 2021, hvor kun anlægspuljer for at undgå sanering inden for kommunale indsatsområder indgår i forbindelse med renoveringsindsats, fællespuljer til kloaker, fællespuljer til asfaltering, enkelte andre fællespuljer indgår i anlægsbudget 2021. Anlægsbudget for 2021 vedlægges som bilag 2.

 

Dette udgangspunkt er fremskrevet med 0,95 % for løn og 0,95 % for øvrig drift. Dette er samme indstilling som selvstyret og kommunerne under KANUKOKA agter at anvende efter høring af Selvstyret efter henvendelse fra Qeqqata Kommunia.

 

 

Tabel 1: Basisbudget inkl. Prisregulering.

 

Kontonavn

B 2018

B 2019

B 2020

B 2021

Administrationsområdet

101.385

100.857

100.857

100.857

Teknik og miljø

39.382

39.434

38.517

38.517

Arbejdsmarked og erhverv

27.662

27.662

27.662

27.662

Familieområdet

227.593

227.592

227.592

227.592

Undervisning og kultur

230.993

230.993

230.993

230.993

Forsyning

3.384

3.384

3.384

3.384

Drift i alt

630.399

629.922

629.005

629.005

Anlæg i alt

99.999

66.999

91.499

42.501

Udgifter i alt

730.398

696.921

720.504

671.506

Indtægter

-701.980

-701.710

-701.710

-701.710

Driftsresultat

28.410

-4.789

18.794

-30.204

Statusforskydninger

10.000

10.000

10.000

10.000

Balance

38.421

5.211

28.795

-20.204

Likvid beholdning primo

21.500

-16.918

-22.129

-50.923

Likvid beholdning ultimo

 

 

-16.918

-22.129

-50.923

-30.719

 

Ovenstående primo likvid beholdning er i 2018 opgjort på grundlag af den kassebe­holdning der fremgår af økonomiopfølgningen efter 1. kvartal 2017 og overførsel af forslag til uforbrugte anlægsmidler m.m. fra 2016 til 2017, der er vedtaget med 57,6 mio. kr. Hvis hele anlægsbudgettet i 2017 forventet gennemført i 2017 vil dette medføre anførte kontantbeholdning primo 2018. Det skal oplyses, at det gennemsnitlige anlægsforbrug i 2013-2016 har været anlægsforbruget i 2016 var ca. 46,0 mio. kr. Det skal oplyses, at der for i de sidste 5 år har været mellem 12 og 58 mio. kr. i anlægsoverførsel mellem regnskabsårene med dertil likviditetseffekt.


Bæredygtige konsekvenser

Det vil være økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet balancerer, hvilket ikke er tilfældet for basisbudget 2018, idet der er likviditetsmæssigt underskud på 38 mio. kr.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

I budgetår 2018 er der et underskud på driften på 28 mio. kr., hvilket skyldes et forholdsvist stort anlægsbudget. En del af de indarbejdede anlægsprojekter forudsætter medfinansiering fra Selvstyret, men i lighed med tidligere år kan det ikke forventes, at Selvstyret imødekommer alle disse ansøgninger. Alle eller størstedelen af disse anlægsprojekter må udskydes til Selvstyret er klar med deres andel af de nødvendige anlægsmidler.

 

I lighed med tidligere år forventes Selvstyret at fremlægge Forslag til Finansloven (FFL) i starten af august, hvorefter kommunalbestyrelsen til budgetseminaret kan danne sig et overblik og prioritere anlægsbudget 2018 med henblik på indarbejdelse til 1. behandlingen til september.

 

Anlægsbudgettet i overslagsår 2021 er udarbejdet ved at gennemgå og indarbejde de anlægsprojekter i 2020, hvor kommunalbestyrelsen har forudsat videreførelse over årene.

 

Ansvarlig og stram økonomistyring har været vigtig for de to første kommunalbestyrelser i Qeqqata Kommunias levetid. Dette er sket via en systematisk opfølgning af de kommunale politiske udvalg samt kommunalbestyrelsen ved gennemgang af økonomirapporterne fra administrationen om budgetopfølgning og finansiel status. Denne praksis bør fortsætte under den nye kommunalbestyrelse og i budget 2018 og overslagsårene.

 

 

Administrationens vurdering

Der er administrationens vurdering, der er fortsat er behov for nødvendig anlægsprioritering og stram økonomistyring, som beskrevet i afsnit for økonomiske og administrative konsekvenser, hvis kommunens økonomi skal forblive sund.
 

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget godkendelse,

 

-at det foreliggende forslag til rammebudget for 2018-21 godkendes

 

-at det foreliggende anlægsbudget 2021 opført som bilag 2 godkendes

 

-at Udvalget for Teknik-, Råstoffer og Miljø anmodes om i juni at fremkomme med forslag til, hvilke miljøafgifter, der fortsat kan hæves med 10%

 

Afgørelsepkt 04 bilag 1 - basisbudget 2018 og overslagsårene 2021 efter prisreguleringc35222e4-c575-459d-a001-49135a7d6006.pdf
pkt 04 bilag 2 - anlægsbudget for år 2021849d1ca9-1594-4dfe-be06-203066efa8e4.pdf

Bilag

pkt 04 bilag 1 - Basisbudget 2018 og overslagsårene 2021 efter prisregulering.pdf
pkt 04 bilag 2 - Anlægsbudget for år 2021.pdf


5. Ansøgning om tillægsbevilling til indtægt fra KANUKOKA

Ansøgning om tillægsbevilling til indtægt fra KANUKOKA

Ansøgning om tillægsbevilling til indtægt fra KANUKOKA

 

Journalnr.: 06.02.01

 

Baggrund

KANUKOKA har overført udlodningsmidler fra salg af administrationsejendom i Nuuk til medlemskommunerne.

 

Regelgrundlag.

Qeqqata Kommunia´s Kasse- og Regnskabsregulativ.

 

Faktiske forhold

Der er oprettet ny konto 86-06 (Udlodning, KANUKOKA) som en konsekvens af indbetaling fra KANUKOKA på 5.527.345 kr. Beløbet udgør kommunens andel af salgsprovenuet ved salg af foreningens administrationsbygning i Nuuk. Kontoen er som nyoprettet uden bevilling.

Det er oplyst fra foreningens administration i Maniitsoq, at der på sigt kan forventes yderligere indtægter, når KANUKOKA´s øvrige ejendomme bliver solgt.

Det er dog uvist, hvornår disse salg bliver gennemført.

 

Økonomiske konsekvenser

De modtagne kontante midler fra KANUKOKA vil påvirke kommunens økonomi i positiv retning.

 

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de modtagne kontante midler skal gives en indtægtstillægsbevilling.

 

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget,

 

-at der gives indtægtstillægsbevilling på 5.600.000 kr. til konto 86-06-00-79-01

 

 

Afgørelse

6. Omplaceringer til fordel for IT opgradering og forsikringspræmiestigninger

Omplaceringer til fordel for IT opgradering og forsikringspræmiestigninger

Omplaceringer til fordel for IT opgradering og forsikringspræmiestigninger

Journalnr. 06.02.04

 

Baggrund

Der er behov for omplacering inden for kontoområderne 13 (IT) og 18 (forsikring) som følge af henholdsvis opgradering af IT platform og stigende priser på forsikringsområdet.

 

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

 

Faktiske forhold

Kommunens budget til IT (konto 13) er under pres af flere grunde og må tilføres midler fra andre konti.
Dels betyder den digitale udvikling, at nye indkøb og investeringer er nødvendige for kommunens administrative medarbejdere, så de kan følge med udviklingen. Det bør tilsvarende medføre færre udgifter til papir, kopimaskiner og brevforsendelser i den kommunale administration.
Dels betyder nye fællessystemer som følge af den digitale udvikling, at det er mest hensigtsmæssigt, at kommunens IT-kontor og fælleskontoen på konto 13 overtager ansvaret for IT ude på kommunens institutioner og virksomheder. Fx serviceres flere og flere PC’ere på de decentrale institutioner af IT-kontoret, hvor de tidligere benyttede sig af eksterne virksomheder. Fx betyder lanlink og wifi-net, at de decentrale institutioner nu kan kobles på kommunens økonomisystem men også kommunekontorets internetforbindelse. Det giver større pres og flere udgifter til den fælles IT konto.

IT området er ikke blevet tilført flere midler i den nye kommunens tid, bortset fra den store satsning med iPads i skoler og daginstitutioner som tilmed har givet et øget pres på IT kontoret, selvom der er ansat IT administratorer på skolerne.
Samlet har det betydet, at nødvendige IT opgraderinger er blevet udskudt, hvilket nu ikke længere kan fortsætte, hvis Qeqqata Kommunia skal fortsætte med at være en den del af den digitale udvikling.

 

I 2016 varslede kommunens benyttede forsikringsselskab Gjensige betydelige præmiestigninger og trods forhandlinger via mæglerne Willis lykkedes det ikke at undgå en præmieforhøjelse på gennemsnitlig 25% for kommunens forsikringer på konto 18-02.
Borgmesteren tog beslutning herom i slutningen af 2016, og sagen blev forelagt til Økonomiudvalget i februar 2017. Det fremgik, at den nødvendige omplacering skulle foretages i løbet af 2017, hvorfor det indarbejdes på nuværende tidspunkt.

 

Bæredygtighedskonsekvenser

Det er bæredygtigt, at IT anvendes i højere og højere grad, så kommunens medarbejdere udnytter de digitale muligheder.
Præmiestigninger på forsikringer skyldes delvis stigende ulykkestilfælde, hvilket ikke er bæredygtigt. Der er behov for at fokusere mere på forebyggelse af ulykkestilfælde. Kommunalbestyrelsens store satsning med afsættelse af betydelige midler til bygningsrenovering er et væsentligt skridt i den retning.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrationen foreslår følgende nedenstående permanente omplaceringer i budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 i henhold til ovenstående beskrivelse. I 2017 er der fokus på opgradering af IT platform og nyt IP telefonisystem.

 

Det vil være muligt at omplacere midler fra konto 11-00-10 og 11-00-20 samt fra konto

11-00-06. Nedenfor en skematisk oversigt, som viser for hvilke konti, der nu foreligger forslag til bevillingsmæssige korrektioner / omplaceringer. Budgetomplaceringerne er derfor udgiftsneutrale, idet de vil blive finansieret fra andre konti indenfor administrationsområdet.

 

Kontonummer

Kontonavn

Bevilling

Tillæg

Ny bevilling

13-01-00-11-00

Udgifter til IT

1.141

1.000

2.141

18-02-00-12-00

Forsikringspræmier

4.631

500

5.131

11-00-10-10-01

Varekøb til kontorbrug

736

-250

486

11-00-10-10-03

Porto

569

-200

369

11-00-10-10-04

Telefon, fax

465

-100

365

11-00-10-10-06

Annoncer

921

-400

521

11-00-20-10-04

Telefon, fax

235

-100

135

11-00-20-10-06

Annoncer

323

-150

173

11-00-06-12-00

Fremmede tjenesteydelser

653

-200

453

11-00-06-12-09

Konsulentbistand

267

-100

167

 

 

 

 

 

 

I alt

9.941

0

9.941

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen anbefaler omplaceringen, hvorved bevillinger igen bringes i overensstemmelse med det faktiske forbrug. Stigende fokus på IT bør ikke kun ske i 2017 men også i overslagsårene. Højere forsikringspræmier forventes også at have konsekvens i overslagsårene, om end forsikringsmarkedet undersøges. I det videre forløb må det også forventes en tilsvarende omnormering af medarbejdere, så IT kontoret opgraderes og andre administrative funktioner nedgraderes.

Indstilling

Det indstilles at økonomiudvalget godkender

 

-at omkostningsneutrale omplaceringer i henhold til ovenstående tabel for konto 1 gennemføres for budget 2017 og overslagsårene

 

Afgørelsepkt 06 bilag 1 - referat af økonomiudvalgsmøde d. 14. februar 2017 – pkt. 16 dk414ada44-2055-45a8-a999-4a6fe2d012c9.pdf
pkt 06 bilag 1 - referat af økonomiudvalgsmøde d. 14. februar 2017 – pkt. 16 glb2a8e765-9dc0-460b-922f-5cc16d0219d3.pdf

Bilag

pkt 06 bilag 1 - Referat af Økonomiudvalgsmøde d. 14. februar 2017 – pkt. 16 dk.pdf
pkt 06 bilag 1 - Referat af Økonomiudvalgsmøde d. 14. februar 2017 – pkt. 16 gl.pdf


7. Afklaring af anlægsbevillinger

Afklaring af anlægsbevillinger

Afklaring af anlægsbevillinger

Journalnr. 06.01.03

 

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 prioriterede kommunalbestyrelsen at opstarte en række anlægsprojekter. For enkelte af disse projekter er der behov for en afklaring af om kommunen kun skal projektere og afvente Selvstyrets tilsagn om bevilling eller om projekterne skal igangsættes på baggrund af de nødvendige bevillinger. Desværre skete der også en beklagelig fejl ved budgetindtastningen, som bør rettes.

 

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Kommunalbestyrelsen skal godkende tillægsbevillinger, mens omplaceringer skal godkendes af Økonomiudvalget.

 

Faktiske forhold

Qeqqata Kommunia søger hvert år Grønlands Selvstyre om tilsagn til Selvstyrets andel af en række anlægsprojekter, der i henhold til opgave- og byrdefordelingen mellem Selvstyret og Kommuner enten er Selvstyrets ansvar eller delt ansvar mellem Selvstyret og Kommunerne.

 

Desværre bevilger Selvstyret meget sjældent midler til disse projekter, hvorfor Qeqqata Kommunia i en årrække selv har finansieret anlæggelse af nye daginstitutioner i byerne og en række andre faciliteter for børn og unge.

 

Med budget 2017 bevilgede kommunalbestyrelsen midler til projektering af Taseralik etape 2 med musikskole og bibliotek, et familiecenter/ børnenes hus i Maniitsoq og en multisal i Sarfannguit i 2017 med henblik på opførelse i 2018-19. Det skal afklares, hvilket beløb, der skal projekteres efter.

 

Der skete endvidere en fejl ved budgetindtastningen, hvor det afsatte beløb til nyt bibliotek i 2018 blev flyttet til 2017 og afsat under Taseralik etape 2.

 

Bæredygtighedskonsekvenser

Det er bæredygtigt,

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

I budgetberetningen er der på konto 75-51 afsat 11 mio. kr. til Kulturhus i Sisimiut (Taseralik etape 2) fordelt med 6 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. i 2018. Endvidere er der på konto 74-32 afsat 3,4 mio. kr. i 2018 til kommunens andel af et nyt bibliotek. Dertil kommer et erstatningsbeløb på ca. 300.000 fra forsikringen, såfremt den seneste vandskade i Musikskolen ikke udbedres. Ved en fejl blev budgetmidlerne til nyt bibliotek flyttet til Kulturhuskontoen i 2017, så der i kommunens Økonomisystem er afsat 9,4 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. i 2018 i alt 14,4 mio. kr. til Taseralik etape 2. Såfremt Selvstyret ville bevilge deres 50% af biblioteket, ville projektet samlet have afsat 17,8 mio. kr., hvilket stort set til det forslag om bevilling på 18 mio. kr. der blev fremlagt til Økonomiudvalget i august 2016. I den videre planlægning er det afgørende om der skal projekteres efter 11,0 mio. kr., 14,4 mio. kr. eller 17,8-18,0 mio. kr.

 

I budget 2017 er der på konto 74-20 afsat 1 mio. kr. til projektering af nyt familiecenter i Maniitsoq i 2017 og 5 mio. kr. til opførelse i 2018. Det har tidligere været antaget, at de 5 mio. kr. var kommunens andel af et byggeri til 10 mio. kr. I den videre planlægning er det afgørende om der skal projekteres efter 6 mio. kr. eller 10 mio. kr.

 

I budget 2017 er der til en multisal i Sarfannguit afsat 1,5 og 6 mio. kr. (i alt 7,5 mio. kr.) i 2017-18 på konto 75-90. Tilsvarende er der på kontoen afsat 7,5 mio. kr. til multisal i Itilleq i 2019-2020. Kommunen har hidtil ansøgt Selvstyret om midler til multihaller i bygderne, hvor der på konto 75-52 har været afsat 6 mio. kr. svarende til kommunens andel på 50% af et byggeri til 12 mio. kr. I den videre planlægning er det afgørende, om der skal projekteres efter 7,5 mio. kr. eller 12 mio. kr. Det er administrationens forståelse, at kommunalbestyrelsen med multisale fremfor multihaller har ønsket samme formål med multisale som med multihaller, men på et mindre og billigere niveau.

 

Såfremt der projekteres efter 18 mio. kr. til Taseralik etape 2, 10 mio. kr. til Familiecenter og 7,5 mio. kr. til Multisale i Sarfannguit er der behov for følgende omplaceringer:

 

Budget 2017-2020

Kontonummer

Kontonavn

Bevilling

Tillæg

Ny bevilling

74-32

Familiecenter i Maniitsoq

6.000

4.000

10.000

75-51

Kulturhus – Taseralik etape 2

14.400

3.600

18.000

75-52

Multihaller i bygder

9.000

-7.600

1.400

75-90

Multisale i bygder (Sarfannguit/Itilleq)

15.000

0

15.000

 

I alt

44.400

0

44.400

 

Administrationens bemærkninger

Det er administrationens vurdering, at det er afgørende, at der straks tages en afgørelse om omfanget af anlægsprojekterne. Det er vigtigt, at brugere og borgere informeres om niveauet i anlægsprogrammer og kommunalbestyrelsens planer, så der ikke opstår tvivl herom.

Indstilling

Det indstilles at udvalget for teknik-, råstoffer og miljø samt økonomiudvalget godkender,

 

-at der planlægges og projekteres med henblik på anlægsprojekter i henhold til ovenstående tabel

 

-at der omplaceres i henhold til ovenstående tabel

 

Afgørelsepkt 07 bilag 1 - 2017-imut sanaartornermut missingersuutit ukiunullu 2018-imit 2020-mut missiliuuteqarfiit82fe5f69-de18-4108-8bcb-34e0dd011284.pdf
pkt 07 bilag 1 - anlægsbudget 2017 og overslagsrene 2018-2020 dkff39a2c6-6e4a-4498-adff-724223344261.pdf

Bilag

pkt 07 bilag 1 - 2017-imut sanaartornermut missingersuutit ukiunullu 2018-imit 2020-mut missiliuuteqarfiit.pdf
pkt 07 bilag 1 - Anlægsbudget 2017 og overslagsrene 2018-2020 dk.pdf


8. Overordnet tidsplan for budget 2018 samt overslagsårene 2019- 2021

Overordnet tidsplan for budget 2018 samt overslagsårene 2019- 2021

Overordnet tidsplan for budget 2018 samt overslagsårene 2019- 2021

Journalnr. 06.01.00

 

Baggrund

Chefgruppen foreslår følgende overordnet tidsplan for budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021.

 

Regelgrundlag

I henhold til Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse fremgår det af:

 

§ 25. stk. 1 nr. 4 og 5, at Økonomiudvalgets opgaver er:
4) Varetagelse af udarbejdelsen af generelle principper for den økonomiske planlægning, som er bindende for de stående udvalgs indstillinger til kommunalbestyrelsen.
5) Økonomiudvalget forestår eller samordner kommunens sektorplanlægning ved at fastsætte generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse og oplysningsgrundlag.

 

§ 41. stk. 1, 2 og 3, at Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår til kommunalbestyrelsen. Forslaget skal være ledsaget af et flerårigt budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år.
Stk. 2. Årsbudgettet skal dække samtlige indtægter og udgifter for kommunen samt forskydninger i kommunens likvide midler og finansposter.
Stk. 3. Årsbudgettet skal på alle områder være udtryk for de reelt forventelige udgifter, indtægter og andre bevægelser

I henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen fremgår det af

§ 1. stk. 1, at Kommunernes budget med flerårige budgetoverslag skal vedtages inden udløbet af fristen for fastsættelsen af den kommunale udskrivningsprocent i landstingsloven om indkomstskat.
Stk. 2., at Økonomiudvalget skal afgive budgetforslaget til kommunalbestyrelsen senest 2 måneder før udløbet af den i stk. 1, nævnte frist.

Faktiske forhold

Tidsplanen er med afsæt i sidste års tidsplan samt tidsplan for 2013 ved sidste kommunevalg som følge af at der har været kommunevalg i april 2017. Tidsplan i forbindelse med budget 2017 vedlægges.

 

Forslag til budgetændringerne fra institutionerne skal være behandlet i fagudvalgene inden budgetseminar svarende til forrige år.

 

  1. forbindelse med indsendelse af forslag til budgetønsker og budgetændringer fokuseret på, at de politiske fagudvalg, bygdebestyrelserne og chefgruppen kan indsende omprioriteringsforslag. Dermed skulle der gerne komme fokus på både ønsker og besparelser og på omprioriteringer på tværs af de kommunale områder.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Tidsplanen i sig selv indeholder ikke økonomiske og administrative konsekvenser, men udarbejdelsen af et retvisende budget er en større og vanskelig opgave, der beslaglægger en del ressourcer i administrationen.

 

Det skal pointeres, at de politiske partier, bygdebestyrelserne og chefgruppen har frist til d. 20. juni 2017 til at komme med omprioriteringsforslag til budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021.

 

Administrationens vurdering

Administrationen finder det væsentligt, at der udarbejder retvisende økonomiske rammer for budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021. Chefgruppen har godkendt overordnet tidsplan ved et chefgruppemøde.

 

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse,

 

-at den overordnede tidsplan for behandling af budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021 godkendes
 

Afgørelsepkt 08 bilag 2 - overordnet tidsplan for behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020ef22f7ca-6bd3-47dd-912e-8f1a0e321bed.pdf
pkt 08 bilag 2 - overordnet tidsplan for behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 gl201c5b7e-8aab-4516-bdb7-680c63682e16.pdf

Bilag

pkt 08 bilag 2 - Overordnet tidsplan for behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020.pdf
pkt 08 bilag 2 - Overordnet tidsplan for behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 gl.pdf


9. Forslag til kommuneplantillæg nr. 35 for et boligområde ved Ungusivik i Maniitsoq

Forslag til kommuneplantillæg nr. 35 for et boligområde ved Ungusivik i Maniitsoq

Forslag til kommuneplantillæg nr. 35 for et boligområde ved Ungusivik i Maniitsoq

Journalnr. 16.03.01.01

 

Baggrund

Der er i Maniitsoq området efterspørgsel efter enfamilie boliger og andelsboliger, og der er i budgettet for 2017 afsat midler til projektering af en byggemodning af området omfattet af kommuneplantillæg nr. 35.

 

Regelgrundlag

Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration.

 

Faktiske forhold

Med kommuneplantillæg nr. 35 udlægges plads til i alt 6350 m2 boligbebyggelse i den østligste del af Ungusivik området 700-A7.2. Boligerne er fordelt på enfamilie boliger i 1½ etage og øvrige boliger kan etableres som andelsboliger eller udlejningsboliger i 2 etager. Det forventes at der kan opføres 70 – 100 boliger alt efter den størrelse der efterspørges på opførelsestidspunktet.

 

Terrænet i området er som i størstedelen af Maniitsoq området meget udfordrende at bebygge og der må i forbindelse med byggemodning og byggeri forventes en del nedsprængning. Dog skal nævnes at byggemodningen allerede er startet ved Selvstyrets foranstaltning for mange år siden idet adgangsvejen til området er grov reguleret.

 

Det skal bemærkes at der ved en del af boligerne meget vanskeligt kan leves om til målsætningen om at adgangen til boligerne ska være handicapvenlig. Nogle steder er den nødvendigt at etablere adgangen med trapper. Til gengæld opnås der i vidt omfang en god udsigt.

 

I området er udlagt et areal til legeplads og en mindre boldbane som forventes finansieret over byggemodningen, som det er tilfældet i Sisimiut.

 

Bæredygtige konsekvenser

Der er i boligområdet mulighed for at anvende vedvarende energi løsninger som solpaneler og lign., men generelt viser de nyeste boligbyggerier at man reducerer varmeforbruget ganske drastisk ved at satse på etablering af tætte, velisolerede huse med velkonstruerede ventilationsanlæg.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Byggemodningen forventes finansieret af Qeqqata Kommunia, men forventes betalt af de enkelte bygherre gennem et byggemodningsbidrag der fastlægges i henhold til den m2 der kan opføres i det enkelte byggefelt så så kommunens udgift reelt kun er et udlæg.

 

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at planen kan danne grundlag for etablering af et attraktiv boligområde, som i en årrække vil kunne dække behovet i Maniitsoq.

 

 

 

Indstilling

Administrationen indstiller:

 

-at forslaget til kommuneplantillæg nr. 35 efter godkendelse i økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen udsendes i offentlig høring i 8 uger

Afgørelsepkt 09 bilag 1 - kpt 35 boligområde ved ungusivik1d5809e0-5ab6-430b-962f-459fe55d60d8.pdf

Bilag

pkt 09 bilag 1 - KPT 35 boligområde ved Ungusivik.pdf


10. Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 for den sydøstlige del af Maniitsoq Havn

Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 for den sydøstlige del af Maniitsoq Havn

Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 for den sydøstlige del af Maniitsoq Havn

Journalnr. 16.03.01.01

 

Baggrund

Qeqqata Kommunia har modtaget flere henvendelser fra firmaer der ønsker at etablere indhandling og forarbejdning af fisk på Maniitsoq havn.

Nærværende forslag til kommuneplantillæg 42 er udarbejdet for at skabe de planlægningsmæssige forudsætninger for at der kan etableres flere byggefelter på havnen, nærmere bestemt på Transport øen og på Tankøen.

 

Regelgrundlag

Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration.

 

Faktiske forhold

Kommuneplantillægget omfatter 3 delområder på havnen:

Alle områderne anvendes i dag til forskellige havnerettede funktioner, men også andre funktioner som ikke nødvendigvis behøver at være placeret på en havn.

 

Med planen skabes plads til i alt 7 byggefelter af størrelse fra 600m2 til 1150 m2, som alle skal anvendes til havnerettede formål. Udnyttelsen af nogle af byggefelterne indebærer at eksisterende bygninger skal opkøbes og forskelligt oplag fjernes. Udgangspunktet er at havnearealer der etableres ved opfyldning og derfor er relativt dyre, skal udnyttes optimalt, bl.a. ved at der skabes arbejdspladser.

 

For at sikre at der er mulighed for en effektiv indhandling er der indarbejdet mulighed for at der kan etableres et kaj anlæg i forbindelse med Tank øen

 

Bæredygtige konsekvenser

Med en eller flere nye fiskefabrikker forbedres fiskerne mulighed for at sikre en god indtjening på deres fangster og dermed en bedre økonomisk bæredygtighed. Fiskefabrikken vil også indebære at havnens arealer udnyttes mere intensivt og dermed sikrer en bedre udnyttelse af de offentlige investeringer i havneanlæggene.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommuneplantillægget har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for Qeqqata Kommunia. Den byggemodning der skal foregå i området forventes gennemført ved bygherres foranstaltning.

Det forudsættes at byggemodning gennemført ved Qeqqata Kommunias foranstaltning i sidste ende betales af de virksomheder der har glæde af byggemodningen.

 

 

 

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at planen at planen giver mulighed for at udbygge aktiviteterne på Maniitsoq havn på en hensigtsmæssig måde og at der skabes attraktive muligheder for fiskere og det havnerettede lokale erhvervsliv.

 

Indstilling

Administrationen indstiller,

 

-at forslaget til kommuneplantillæg nr. 42 godkendes af økonomiudvalg og kommunalbestyrelse og udsendes i offentlig høring i 8 uger

 

Afgørelsepkt 10 bilag 1 - kpt 42 udbygning på maniitsoq havnc0e722b0-0fec-4c3d-8ef0-190d8736fa2a.pdf

Bilag

pkt 10 bilag 1 - KPT 42 Udbygning på Maniitsoq havn.pdf


11. Orientering om aktuelle personalesager pr. 9. maj 2017

Orientering om aktuelle personalesager pr. 9. maj 2017

Orientering om aktuelle personalesager pr. 9. maj 2017

Journalnr. 03.00

 

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

 

 

Maniitsoq:

 

1. Ansættelser

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Ansat pr.

Familiecenter

Ane Kathrine Josefsen

Pædagog

1. maj 2017

 

 

  1. På orlov

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Periode

Området for Økonomi

Dina Olsen

Souschef

Forlænget orlov, 1. januar 2017 til og med 31. december 2017

Sisimiut:

 

  1. Ansættelser

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Ansat pr.

Området for Familie

Kirsten Bødker

Familiechef

1. maj 2017

Hjemmehjælpen

Sivnisok Andreassen

Socialhjælper

1. maj 2017

Alderdomshjemmet

Maria Malina Lennert

Medhjælper

1. april 2017

Alderdomshjemmet

Paninguak Olsen

Levnedsmiddelmedhjælper

1. april 2017

Familiecenter

Bolethe Lennert

Forebyggelseskonsulent

1. maj 2017

Skolen i Itilleq

Grethe Enoksen

Timelærer

1. april 2017

Skolen i Itilleq

Jakob Kleist

Lærer vikar

1. maj 2017

 

  1. Fratrædelser

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Fratrådt pr.

Området for Familie

Linda Siegstad

Sagsbehandler

31. maj 2017

 

 

 

 

 

4. Rokeringer

Arbejdsplads fra

til

Navn

Stilling

Periode

Fritidshjem Sikkersoq

Minngortuunnguup Atuarfia

Pauline Berthelsen Platou

Fra souschef til forskolelærer

1. juni 2017

 

 

 

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

 

Afgørelse

12. Eventuelt

Eventuelt

Ingen.