UDVALG

Økonomiudvalg

MØDE

Økonomiudvalgsmøde 08

STED

Via videokonference

STARTTIDSPUNKT

18-10-2018 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

18-10-2018 13:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 30. september 2018
3. Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 30. september 2018 (3. kvartal)
4. ¬Formandsbeslutning - Forslag til takster i uddannelsesrådet
5. Forslag til underholdssatser på offentlig hjælp og takstbetalinger 2019 vedr. ældre institutioner i Qeqqata Kommunia
6. 2. behandling af budget 2019 samt overslagsårene 2020 til 2022
7. Venskabsbyer for Qeqqata Kommunia
8. Orientering om aktuelle personalesager pr. 9. oktober 2018
9. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

2. Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 30. september 2018

Sagsfremstilling

pkt 02 bilag 1 - balance for qeqqata kommunia på udvalgsniveau.34c11cb6-5cd0-4acd-8d9b-d63baf4d162f.pdf
pkt 02 bilag 2 - restanceliste pr. 28.09.2018dcb1aabc-9423-4158-a9b0-716e8e0f8a6f.xlsx

Bilag

pkt 02 bilag 1 - Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau..pdf
pkt 02 bilag 2 - Restanceliste pr. 28.09.2018.xlsx


3. Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 30. september 2018 (3. kvartal)

Sagsfremstilling

pkt 03 bilag 1 - balance for qeqqata kommunia83fcbb67-4e99-4429-b621-36389f7463c5.pdf
pkt 03 bilag 2 - restancelisten pr. 28. september 20180cd73b0f-0b64-4aa6-9d7c-3b0d0d8f88b0.xlsx

Bilag

pkt 03 bilag 1 - Balance for Qeqqata Kommunia.pdf
pkt 03 bilag 2 - Restancelisten pr. 28. september 2018.xlsx


4. ¬Formandsbeslutning - Forslag til takster i uddannelsesrådet

¬Formandsbeslutning - Forslag til takster i uddannelsesrådet

Punkt 04 ­Formandsbeslutning - Forslag til takster i uddannelsesrådet

Journalnr. 44.00.05

Baggrund

Taksterne fastsættes på grundlag af kommunernes udgifter til pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen og de økonomiske forhold hos den eller de betalingspligtige. Taksterne fastsættes efter en skala som selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar har udstukket.

 

Regelgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 om takstbetaling for pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen.

 

Faktiske forhold

Børnenormering ser således ud for 2019:

By / bygd

vuggestue

børnehave

dagpleje

dagp.center

Integ.inst

fritidshjem

I alt

Sisimiut

48

60

 

 

334

143

585

Maniitsoq

 

54

 

 

124

40

218

Kangerlussuaq

 

 

 

 

44

 

44

Kangaamiut

 

 

 

28

 

 

28

Atammik

 

 

 

27

 

 

27

Sarfannguit

 

 

 

12

 

 

12

Itilleq

 

 

 

12

 

 

12

Napasoq

 

 

4

 

 

 

4

Qeqqata Kommunia

48

114

4

79

502

183

930

 

I bekendtgørelsen står der at fastsættelsen af det følgende års takster, fastsættes på grundlag af kommunernes budgettal til vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner, dagpleje/dagplejecentre og fritidshjem og det børneantal som den enkelte institutionstype er normeret til.

Taksterne fastsættes efter en skala, en minimums- og maksimums grænse som selvstyrer har bekendtgjort, hvorfra der udregnes den økonomiske konsekvens hos den eller de betalingspligtige.

 

Forslag til daginstitutionstakster pr. måned fra 01.01.2019 til 31.12.2019

Der betales i 11 måneder om året (januar er betalingsfri)

 

Indkomst

Daginstitutions %

Fritidshjems %

Daginstitution

Fritidshjem

 

indtil 99.999 kr.

0

0

0

0

 

100.000-149.999 kr.

5

5

358

229

 

150.000-174.999 kr.

6

6

430

275

 

175.000-199.999 kr.

7

7

501

320

 

200.000-224.999 kr.

8

8

573

366

 

225.000-249.999 kr.

10

10

716

458

 

250.000-274.999 kr.

12

15

860

686

 

275.000-299.999 kr.

13

20

931

915

 

300.000-324.999 kr.

14

22

1.000

1.000

 

325.000- og derover

16

24

1.000

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Der er uændret på resten af taksterne på Uddannelse området.

 

Bæredygtige konsekvenser

Der er ingen bæredygtig konsekvenser

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Betalingen for ophold i et dagtilbud til børn i førskolealderen, fastsættes på baggrund af den eller de betalings

pligtiges skattepligtige indkomst for det senest afsluttede indkomstår.

For året 2019 for indkomst fra 300.000-324.999 kr. er indbetaling på 1000 kr. For 2018 var indbetalingen på 993,00 kr.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurdere at takstbetaling for 2019 følger Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 om takstbetaling for pædagogiske udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen, og at det fastsatte takster er inden for Selvstyrets minimums- og maksimums grænse.

 

Indstilling

Uddannelsesområdet indstiller,

 

-at forslaget indstilles til godkendelse som daginstitutionstakstbetaling for 2019, og videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til videre godkendelse

 

Formandsbeslutning

Formanden beslutter den 15. oktober 2018 på vegne af Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur,

 

-at forslaget godkendelses som daginstitutionstakstbetaling for 2019, og videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til videre godkendelse

 

Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

 

Indstilling

Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

 

-at forslaget godkendelses som daginstitutionstakstbetaling for 2019, og videresendes kommunalbestyrelsen til videre godkendelse

 

 

Bilag

 1. Beregning af pris pr. plads


pkt 04 bilag 1 - beregning af pris pr. pladsde9a37d8-f928-4ed1-bbc6-db10f84df0f8.pdf

Bilag

pkt 04 bilag 1 - Beregning af pris pr. plads.pdf


5. Forslag til underholdssatser på offentlig hjælp og takstbetalinger 2019 vedr. ældre institutioner i Qeqqata Kommunia

Forslag til underholdssatser på offentlig hjælp og takstbetalinger 2019 vedr. ældre institutioner i Qeqqata Kommunia

Punkt 05 Forslag til underholdssatser på offentlig hjælp og takstbetalinger 2019 vedr. ældre institutioner i Qeqqata Kommunia


 1. 06.01.01
   

Baggrund

Forslag til takstbetalinger for 2019 er udarbejdet i henhold til udgifter og antal beboere i alderdomshjemmene/plejehjemmene i Sisimiut, Maniitsoq og Kangaamiut, og nærværende forslag gælder for ophold pr. døgn i alderdomshjemmene i Sisimiut og Maniitsoq.

Forslag om uændret underholdssatser på offentlig hjælp er desuden udarbejdet.

 

Regelgrundlag

Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner § 5

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der findes det fornødne antal pladser i kommunale ældreinstitutioner.

Stk. 3 Ældreinstitutioner og aktivitetstilbud oprettes og drives af kommunen.

 

I afsnit 3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår der i punkt 2.3, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden.

 

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp § 31.

 

§ 31. Udgifter efter denne landstingsforordning afholdes af kommunalbestyrelserne.

 

Faktiske forhold

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt i henhold til antal beboere på alderdomshjemmene/plejehjemmene i 2017.

 

Ud over indstillede ældre til alderdomshjemmet/plejehjemmet, skal ældre, der i særlige tilfælde er indstillet på alderdomshjemmet/plejehjemmet betale takstbetaling.

 

Til hjemmeboende ældre med madudbringning er prisen for en enkel måltid kr. 30,00.

 

I henhold til indhentet oplysninger fra de øvrige kommuner, jf. bilag, foreslår vi, at underholdssatser på offentlig hjælp i Qeqqata Kommunia forbliver uændret.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Takstbetalingen i kommunale alderdomshjemme/plejehjemme for ældre kan, for eksempel ved midlertidigt flytning pga. pladsmangel i andre kommuner, benyttes.

I Sisimiut er taksten beregnet til kr. 1.562,57.

I Maniitsoq og Kangaamiut er taksten beregnet til kr. 1.415,79.

Taksterne bør justeres for at gå bort fra de forskellige takster i Sisimiut og i Maniitsoq.

Udregning: 1.562,57 + 1.415,79 = 2.978,36 : 2 = 1.489,18

 

Forbliver underholdssatsen på offentlig hjælp uændret indstilles det, at underholdshjælpen forbliver uændret.

 

Underholdssatser

Månedligt

Pr. 14 dag

Pr. uge

Enlig m/egen bolig

kr. 1.680,00

kr. 776,00

kr. 388,00

Ægtepar/samlevende med egen bolig

kr. 2.836,00

kr. 1.310,00

kr. 655,00

Enlig logerende

kr. 1.420,00

kr. 656,00

kr. 328,00

Ægtepar logerende

kr. 2.836,00

kr. 1.310,00

kr. 655,00

Børnetillæg pr.barn pr. berett. forsørger

kr.1.000,00

kr. 462,00

kr. 231,00

Overlevelseshjælp, voksen pr. dag

50 % af underholdssatsen

Overlevelseshjælp, barn pr. dag

50 % af børnetillægssatsen

 

Administrationens vurdering

Qeqqata Kommunias bestemmelser på takstbetaling til kommunale alderdomshjemme/plejehjemme og væresteder samt døgninstitutioner.

At taksterne også skal gælde for de afsatte pladser til personer med vidtgående handicap, udover indstillede ældre på alderdomshjemmet/plejehjemmet.

Underholdssatserne skal forblive uændret.

 

Indstilling

Området for Familie indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale Forhold:

 

 1. At forslaget til takstbetaling for 2019 i Qeqqata Kommunia på kr. 1.500,76, det samme takst som forrige år, samt at prisen på udbringning af mad til pensionister på kr. 30,00 indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
 2. At uændret underholdssatser godkendes.

 

Udvalg for Familie og Sociale forhold behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 15. oktober 2018 godkendt indstillingen.

 

Indstilling

Udvalg for Familie- og sociale forhold indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

 

 1. At forslaget til takstbetaling for 2019 i Qeqqata Kommunia på kr. 1.500,76, det samme takst som forrige år, samt at prisen på udbringning af mad til pensionister på kr. 30,00 indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
 2. At uændret underholdssatser godkendes.

 

 

 

Bilag

 1. Forslag til takstbetaling for alderdomshjemmene/plejehjemmene for 2019

 2. Forslag til underholdssatser indenfor offentlig hjælp 2019

 3. Takster i Kommune Qeqertalik

 4. Takster i Kommuni Kujalleqpkt 05 bilag 1 - forslag til takstbetaling for alderdomshjemmeneplejehjemmene for 2019dfea26df-d8e8-4399-80f5-49d2451b4864.docx
pkt 05 bilag 2 - forslag til underholdssatser indenfor offentlig hjælp 2019a2cf721e-9331-42aa-aaf2-a820531dd915.docx
pkt 05 bilag 3 - takster i kommune qeqertalikfc9b7a6d-4157-4b7b-8c75-04080857e592.pdf
pkt 05 bilag 4 - takster i kommuni kujalleq943abc80-f665-44db-bdd4-44ce672b0480.pdf

Bilag

pkt 05 bilag 1 - Forslag til takstbetaling for alderdomshjemmeneplejehjemmene for 2019.docx
pkt 05 bilag 2 - Forslag til underholdssatser indenfor offentlig hjælp 2019.docx
pkt 05 bilag 3 - Takster i Kommune Qeqertalik.pdf
pkt 05 bilag 4 - Takster i Kommuni Kujalleq.pdf


6. 2. behandling af budget 2019 samt overslagsårene 2020 til 2022

2. behandling af budget 2019 samt overslagsårene 2020 til 2022

Punkt 06 2. behandling af budget 2019 samt overslagsårene 2020 til 2022

 

Journalnr. 06.01.01

 

Baggrund

Økonomiudvalget (ØU) besluttede på sit møde den 15. maj 2018 (ØU 04/2018 punkt 11) tidsplan for udarbejdelse af budget 2019 og overslagsårene samt de økonomiske rammer for budget 2019. I samme punkt fastsatte ØU rammer for basisbudget 2019 samt overslagsårene 2020 til 2022.

 

De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med budgetønsker til budget 2019 og overslagsårene den 20. juni 2018. Fagudvalgene har godkendt omplaceringer for budgettet i løbet af august.

 

Kommunalbestyrelsen afholdte budgetseminar den 29. august 2018 og havde 1. behandling af budget 2019 den 27. september 2018, hvor en række budgetønsker blev godkendt til indarbejdelse i budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.
 

Regelgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3. af 26. juli 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. Qeqqata Kommunia´s kasse- og regnskabsregulativ.

 

Faktiske forhold

Ad. Tidligere kommunalbestyrelsesbeslutninger vedrørende budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022
 

På kommunalbestyrelsesmøde den 28 september 2017 blev der besluttet indstillinger til budget 2019 og overslagsårene 2020-2022, der er indtastet i budgettet. Efter disse ændringer fremgår budgetforslag 2019 samt overslagsårene 2020 til 2022 herved såle­des:
 

Tabel 1: budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 efter 1 behandlingen

Kontonavn

B 2019

O 2020

O 2021

O 2022

Administrationsområdet

108.652

108.652

108.652

108.652

Teknik og miljø

42.212

42.212

42.212

42.212

Arbejdsmarked og erhverv

28.152

28.152

28.152

28.152

Familieområdet

249.665

249.665

249.665

249.665

Undervisning og kultur

234.617

234.616

234.616

234.616

Forsyning

2.023

2.023

2.023

2.023

Drift i alt

665.321

665.320

665.320

665.320

Anlæg i alt

117.950

136.212

109.212

109.212

Udgifter i alt

783.271

801.532

774.532

774.532

Indtægter

-804.453

-792.756

-792.756

-792.756

Driftsresultat

-21.182

-8.776

-18.224

-18.224

Statusforskydninger

18.769

18.769

18.769

18.769

Balance

-2.413

27.545

545

545

Likvid beholdning primo

74.968

77.381

49.836

49.291

Likvid beholdning ultimo

77.381

49.836

49.291

49.746

 

Ovenstående primo likvid beholdning er pr. 1. januar 2019 opgjort på grundlag af den kassebe­holdning der fremgår af økonomiopfølgningen efter 2. kvartal 2018 og overførsel af forslag til uforbrugte anlægsmidler m.m. fra 2017 til 2018. Hvis hele anlægsbudgettet i 2018 gennemføres i 2018 vil dette medføre anførte kontantbeholdning primo 2019 på 75 mio. kr.

 

Ad. Ændringer på boligområdet.

 

Til 1. behandling af budget 2019 blev det besluttet, at der afsættes en boligpulje på 10 mio.kr. i 2019 og herefter 30 mio.kr., som skulle udmøntes frem mod 2. behandlingen. Borgmesteren har meddelt, at der skal prioriteres 12 ældreboliger i Sisimiut som følge af den store venteliste på ældreboliger samt 12 personaleboliger i Maniitsoq som følge af, at der ikke er opført kommunale personaleboliger i Maniitsoq siden 2000. Ældreboligerne i Sisimiut anlægges ved siden af de eksisterende ældreboliger, mens personaleboligerne i Maniitsoq først skal planlægges, hvilket afspejles i nedenstående fordeling af midler i 2019-2020. Da der mod forventning ikke er indkommet ansøgninger om opførelse af private boliger i byerne, kan puljen til lån til privat boligbyggeri på konto 93 nedsættes med 10 mio. kr. i 2019.

 

Tabel 2: Boligændringer til budget 2019 og overslagsårene

Konto

Kontonavn

Budget 2019

Overslag

2020

Overslag

2021

Overslag

2022

70-98-00

Boligpulje

-10.000

-30.000

0

0

70-47-10

Ældrevenlige boliger Sisimiut

+15.000

+10.000

0

0

70-70-20

Personaleboliger Maniitsoq

+5.000

+20.000

0

0

93-02-00

Kommunale lån til boliger

-10.000

0

0

0

 

I alt

0

0

0

0

Boligpuljen vil herefter være på nul i 2019-2020, men fortsat 30 mio.kr. i 2021-2022 med henblik på at prioritere dement- og handicapboliger/institutioner afhængig af behovsanalyser og selvstyrets potentielle medfinansiering.

 

Ad. Takster inden for Teknik og Forsyning / Miljøafgifter

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde 05/2018 den 27. september 2018 pkt. 4, at miljøafgifterne fremover ikke skal stige med 10% frem til, at der er ligevægt mellem indtægter og udgifter på området. Dermed fraviger kommunalbestyrelsen tidligere beslutning om at fremme forureneren-betaler-princippet. Da der var indarbejdet indtægter på miljøområdet i henhold til en 10% prisstigning må der tilføres midler til disse konti.

 

Tabel 3: Manglende miljøindtægter som følge af manglende stigning på miljøafgifter med 10%

Konto

Kontonavn

Budget 2019

Overslag

2020

Overslag

2021

Overslag

2022

66

Renovation

+1.134

+1.134

+1.134

+1.134

68

Øvrige forsyningsvirksomheder

+654

+654

+654

+654

 

I alt

+1.788

+1.788

+1.788

+1.788

 

Ad. Tillægsbevilling til Udvalget for Familie og Sociale Forhold

 

Til 1. behandling blev indarbejdet en øget bevilling på 10 mio.kr. til Udvalget for Familie og Sociale Forhold. Som følge af et betydeligt pres på administrationen er det ikke lykkedes at færdiggøre undersøgelserne og få udmøntet puljen. Det forventes færdiggjort inden udgangen af 2018.

 

Ad. Centrale udmeldinger, herunder rangerordning i Qeqqata Kommunia, UNESCO

 

Der er ikke siden 1. behandling af budget 2019 og overslagsårene kommet nye udmeldinger fra centralt hold. Bloktilskudsaftalen ser ud til at være klar til underskrift, og den indeholder som nyt tiltag 214.000 kr. til park ranger i Qeqqata Kommunia. Samme beløb er tidligere tildelt UNESCO-kommuner i nord og syd. Beløbet dækker halvdelen af de forventede udgifter til park ranger. Resten forventes den lokale kommune at finansiere. Der skal derfor afsættes 428.000 kr. til en park ranger.

 

Tabel 4: Opnormering med UNESCO park ranger til budget 2019 og overslagsårene

Konto

Kontonavn

Budget 2019

Overslag

2020

Overslag

2021

Overslag

2022

11-00-30

UNESCO park ranger i Kangerlussuaq

+428

+428

+428

+428

 

I alt

+428

+428

+428

+428

 

 

Ad. Opnormering på MISI-området

 

Til 1. behandling i Økonomiudvalget ønskedes til 2. behandlingen fremlagt muligheder for at styrke MISI. Administrationen har undersøgt mulighederne og vil anbefale en opnormering på en medarbejder samt tilbageflytning af en medarbejder fra MISI i Sisimiut, så der fremover vil være to MISI-medarbejdere ansat i Maniitsoq. MISI i Maniitsoq vil kunne placeres på kommunekontoret, så de økonomiske udgifter til kontorhold kan begrænses.

 

Tabel 5: MISI opnormering til budget 2019 og overslagsårene

Konto

Kontonavn

Budget 2019

Overslag

2020

Overslag

2021

Overslag

2022

51-21-10

MISI Sisimiut

-800

-800

-800

-800

51-21-20

MISI Maniitsoq

+1.600

+1.600

+1.600

+1.600

 

I alt

+800

+800

+800

+800

 

Ad. Takster, normeringsoversigt og vederlag til politisk valgte.

Det vedlægges oversigt over takster som bilag 2 således som det er vedtaget af de politiske fagudvalg.

Der vedlægges oversigt over normering og lønsum for de enkelte konti som bilag 3.

Der vedlægges oversigt over kommunalbestyrelsens vederlæg som bilag 4.


Bæredygtige konsekvenser.
Der er økonomisk balance mellem indtægter, udgifter samt kontantbeholdning inden 2. behandling af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er en målrettet kommuneøkonomi i 2019-2022 med nævnte bæredygtig konsekvenser. Tidligere målsætninger om uændret skatteprocent samt højt aktivitetsniveau for anlæg kan fastholdes.

Administrationens vurdering

Administrationen skal særlig henlede opmærksomheden på at der er balance mellem indtægter, udgifter og kontantbeholdning i budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.

 

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller med udgangspunkt i det foreliggende budgetforslag, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

 

 1. at ændringer på boligområdet godkendes og indarbejdes i budgettet jf. tabel 2 herfor
   

 2. at konsekvenserne af manglende miljøindtægter som følge af manglende stigning på miljøafgifter med 10% i budget 2019 og overslagsårene indarbejdes jf. tabel 3
   
 3. at opnormering med UNESCO park ranger i Kangerlussuaq i budget 2019 og overslagsårene godkendes, jf. tabel 4
   
 4. at der tages stilling til om MISI skal opnormeres eller ej, jf. tabel 5

 

 1. at taksterne i henhold til bilag 2 godkendes,
 2. at normeringsoversigten i henhold til bilag 3 godkendes
 3. at vederlag for kommunalbestyrelse og bygdebestyrelserne i henhold til bilag 4 godkendes

 

 

Bilag

 1. Foreliggende budgetforslag for 2019 på specifikation 4

 2. Forslag til takster for 2019

 3. Forslag til normeringsoversigt for 2019

 4. Vederlag for kommunalbestyrelse og bygdebestyrelser i 2019pkt 06 bilag 3 - forslag til normeringsoversigt for 2019685f6898-a124-400e-bcee-245ea75a0891.xlsx
pkt 06 bilag 1 - foreliggende budgetforslag for 2019 på specifikation 4bf808a18-ed93-49ef-8988-4503794614ee.pdf
pkt 06 bilag 2 - forslag til takster for 201968755869-1966-450a-914e-103098ce00c7.pdf
pkt 06 bilag 4 - vederlag for kommunalbestyrelse og bygdebestyrelser i 20194866a075-9a05-4ebc-acb0-576e52c02245.xlsx

Bilag

pkt 06 bilag 3 - Forslag til normeringsoversigt for 2019.xlsx
pkt 06 bilag 1 - Foreliggende budgetforslag for 2019 på specifikation 4.pdf
pkt 06 bilag 2 - Forslag til takster for 2019.pdf
pkt 06 bilag 4 - Vederlag for kommunalbestyrelse og bygdebestyrelser i 2019.xlsx


7. Venskabsbyer for Qeqqata Kommunia

Venskabsbyer for Qeqqata Kommunia

Punkt 07 Venskabsbyer for Qeqqata Kommunia

Journalnr. 00.07.01

Baggrund

Kommunalbestyrelsesmedlem Ruth Heilmann har sat dagsorden til Kommunalbestyrelsen med forespørgsel omkring genetablering af venskabsbyen Esbjerg. Sagen er blevet sendt videre til Økonomiudvalget til behandling for øget samarbejde mellem venskabsbyerne.

 

Regelgrundlag

Eksisterende venskabsbyaftaler med Albertslund Kommune, daværende Skagen Kommune (nu Frederikshavn Kommune, Klaksvig Kommune, Qaanaaq Kommune (Avanersuup Kommunia) og venskabsby aftale med Eqaluit, Canada. Der foreligger ikke venskabsbyaftaler med Esbjerg og Fjardabygd Kommuner.

 

Faktiske forhold

I dag er der venskabsbys aftaler i alt 7 kommuner. Nogle af aftalerne er formaliseret gennem et skriftligt aftaler og nogle er mundtligt aftaler. Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. februar 2009 Qeqqata Kommunias venskabsbyer, følgende venskabsbyer er:

 

Sisimiut

Albertslund, Danmark

Skagen, Danmark

Klaksvig, Færøerne

Qaanaaq, Kalaallit Nunaat

Iqaluit, Nunavut

 

Maniitsoq

Esbjerg, Danmark

Fjardabygd, Island

 

Kangaamiut

Holstebro, Danmark

 

Kangaamiut har haft Holstebro som venskabsbygd, men under kommunesammenlægning i Danmark var blevet ophævet. Bygdebestyrelsen i Kangaamiut har ansøgt til Kommunalbestyrelsen i 2014 om andre alternativer for bygdevenskab og var blevet godkendt, hvorefter undersøgelse skulle sættes i gang. Island blev nævnt, da kontakt med Island i de senere er blevet forøget.

 

I de venskabsbyaftaler som findes i dag er aftalerne primært indeholde et ønske om kulturelt, uddannelsesmæssigt og erhvervskontakt, samt ikke mindst venskabskontakt mellem kommunerne i de gamle kommuner. Der havde været opfølgende besøgsrejser af begge veje. Esbjerg kommune sender stadig et juletræ hvert år til julen til Maniitsoq, samt julekort hilsen Kommunen.

 

Der findes ingen opdaterede venskabsbyaftale efter kommunesammenlægning og under Qeqqata Kommunia, således venskabsaftalerne forsat er under de gamle kommunenavn og ingen opdaterede aftaler med Qeqqata Kommunia.

 

Bæredygtige konsekvenser

Gode kontakter med andre landes kommuner og samfund vil være med til at vedligeholde gode kulturelle kontakter og inspirationer i begge veje. Ad denne vej vil man kunne give en god kendskab til Qeqqata Kommunia og denne muligheder.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Omkostninger til venskabsby aktiviteter er under kontoen 10-16-00-05-04 og er budgetteret for 2018 i alt 87.000 kr. Der er ingen forbrug ved denne konto for 2018. Sammen kontonr. havde der ikke været nogle forbrug de sidste 10 år. Hvilket betyder at der ved økonomisk set har der ikke været nogle aktiviteter forbundet med venskabsbyaktiviteter i de sidste 9 år, siden kommunesammenlægning.

 

Der vides ikke hvilket økonomiske konsekvenser der kunne være ifm. venskabsby aftaler, med vil dog indebærer omkostninger til rejser og ophold og andre repræsentationsomkostninger, som ikke i dag er undersøgt omfanget. Samt på hvilket niveau kontakten til venskabsby skal være, om det skal være gennem kommunalpolitiske- og administrative niveau eller om det bliver rent social niveau.

De administrative konsekvensker vil være udfærdigelse og opdatering af eksisterende venskabsby aftaler, samt koordinering af kontakter, såfremt man ønsker øget venskabsbyaktiviteter.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurder at forsættelse af venskabsbykontakt og aftaler vil kunne forbedre Qeqqata Kommunias eksterne forhold på flere niveau, såfremt man udnytter denne mulighed til fordel for kultural- og socialaktiviteter. Det er også en potentielt mulighed for erhvervsfremme ved gennem bedre kendskab til kommunens borger kan der ske en udvikling af erhvervsmæssigt kontakt f. eks. inden for fiskeri og andre landbaserede erhverv på en mindre omfang.

 

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget

 

- drøfter om Qeqqata Kommunia vil videreføre de gamle kommuners venskabsbyaftaler,

 

- at drøfte om Qeqqata Kommunia skal kontakte de eksisterende venskabsbyerne for evt. om at lave ny aftaler med de gamle venskabsbyer

 

Afgørelse

 

 

Bilag

Ingen

8. Orientering om aktuelle personalesager pr. 9. oktober 2018

Orientering om aktuelle personalesager pr. 9. oktober 2018

Punkt 08 Orientering om aktuelle personalesager pr. 9. oktober 2018

 

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

 

 

 

Maniitsoq:

 

 1. Ansættelser

   

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Dato

Området for Familie

Sofie Jeremiassen

Sagsbehandler

01-08-2018

 

 1. Fratrædelser

   

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Dato

Atuarfik Kilaaseeraq

Aimannguaq Larsen

Timelærer

30-09-2018

Aanikasik

Ane Lyberth

Socialhjælper

31-10-2018

Angerlarsimaffik Neriusaaq

John Adelgaard

Ufaglært arbejder

01-10-2018

 

 

Sisimiut:

 

 1. Ansættelser

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Dato

Integreret daginstitution Naalu

Debora Jeremiassen

Socialhjælper

15-09-2018

Majoriaq

Charlotte Adreassen

Vejleder

01-10-2018

Fritidshjem Sikkersoq

Juliane Tellesen

Socialhjælper

17-09-2018

Fritidshjem Sikkersoq

Helene H. Larsen

Socialhjælper

01-10-2018

Integreret daginstitution Naalu

Kristine Karlsen

Socialhjælper

01-09-2018

Integreret daginstitution Naja/Aleqa

Arnarulunnguaq Andreassen

Socialhjælper

01-09-2018

Integreret daginstitution Nuniaffik

Helene Willumsen

Socialhjælper

01-09-2018

Majoriaq Nutaaliorfeeraq

Pituaq Marie Kleist

Projektmedarbejder

01-09-2018

Qinnguata Atuarfia

Erina Poulsen

Timelærer

01-10-2018

Qinnguata Atuarfia

Ane Grethe Rosing

Timelærer

01-10-2018

Pisoq

Mona Bourup

Pædagog

01-11-2018

 

 1. Fratrædelser

   

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Dato

Majoriaq

Villy Olsvig

Overassistent

30-09-2018

Familiecenter

Angerlarte Enoksen

Miljøarbejder

12-10-2018

Utoqqaat Angerlarsimaffiat

Hansine Christensen

Ernæringsassistent

12-09-2018

Qeqqani MISI

Mia Olsvig

Psykolog

31-10-2018

HR Afdeling

Malina Andersen

Overassistent

31-10-2018

Minngortuunnguup Atuarfia

Bettina Hansen

Skolekonsulent

31-10-2018

Utoqqaat Angerlarsimaffiat

Birthe Thomassen

Ernæringsassistent

30-09-2018

 

 1. Rokeringer

   

Arbejdsplads fra

Til

Navn

Stilling

Dato

Nalunnguarfiup Atuarfia

Majoriaq

Kunuunnguq Kleist

Lærer

15-10-2018

Området for Teknik- og Miljø

Området for Teknik- og Miljø

Agathe Olsen

Bygningsingeniør

01-10-2018

 

 1. Ansættelser fra Danmark

   

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Dato

HR Afdeling

Astrid Hasberg

Arbejdsmiljøkonsulent

01-09-2018

 

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

 

 

Bilag

Ingen

9. Eventuelt

Eventuelt

Punkt 09 Eventuelt