UDVALG

Økonomiudvalg

MØDE

Ekstra ordinært økonomiudvalgsmøde ex02 2018

STED

via videokonference

STARTTIDSPUNKT

14-12-2018 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

14-12-2018 11:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Ansøgning om budgetomplacering på konto 4 for 2018, Sisimiut
3. Ansøgning om tillægsbevilling til konto 4 for 2018, Sisimiut
4. Ansøgning om omplacering til budget 2018 - konto 4 Området for Familie, Maniitsoq
5. Ansøgning om tillægsbevilling til budget 2018 - konto 4 Maniitsoq
6. Orientering om aktuelle personalesager pr. 6. december 2018
7. Omplacering på Konto 1
8. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Punkt 01 Godkendelse af dagsordenpkt 07 bilag 1 - oversigt over ændringer og posteringsinstrukser på de enkelte konti dk9cff2442-a587-4073-aa18-af6f7d8bd35e.pdf

Bilag

pkt 07 bilag 1 - Oversigt over ændringer og posteringsinstrukser på de enkelte konti dk.pdf


2. Ansøgning om budgetomplacering på konto 4 for 2018, Sisimiut

Sagsfremstilling

pkt 02 bilag 1 - totalbalance konto 4 sisimiut pr. 23-11-2018a40490b2-2b54-46a8-91d8-c9fad298a220.pdf
pkt 02 bilag 2 - omplaceringer konto 4018e7dbaf-20b1-4cbf-9fba-68a9711bf5f0.pdf
pkt 02 bilag 3 - omplaceringer konto 41daaa8885-c91f-4446-83c8-a129e95471c7.pdf
pkt 02 bilag 4 - omplaceringer konto 430a73a3b7-e95c-44b9-8740-98e2bd4c82fb.pdf
pkt 02 bilag 5 - omplaceringer konto 45b3554b2a-1622-431d-b70e-1088bc79df9f.pdf
pkt 02 bilag 6 - omplaceringer konto 47e0e8404f-f367-43a8-954a-c3b857501c4d.pdf
pkt 02 bilag 7 - omplaceringer konto 48c51b8466-8621-4ef4-a2c9-6a22a2d92783.pdf

Bilag

pkt 02 bilag 1 - Totalbalance konto 4 Sisimiut pr. 23-11-2018.pdf
pkt 02 bilag 2 - Omplaceringer konto 40.pdf
pkt 02 bilag 3 - Omplaceringer konto 41.pdf
pkt 02 bilag 4 - Omplaceringer konto 43.pdf
pkt 02 bilag 5 - Omplaceringer konto 45.pdf
pkt 02 bilag 6 - Omplaceringer konto 47.pdf
pkt 02 bilag 7 - Omplaceringer konto 48.pdf


3. Ansøgning om tillægsbevilling til konto 4 for 2018, Sisimiut

Sagsfremstilling

pkt 03 bilag 1 - totalbalance konto 4 sisimiut pr. 23-11-20187dfb0392-a41a-405f-9ba0-515fa14a87e2.pdf
pkt 03 bilag 2 - omplaceringer konto 40e3eaaf74-8ee8-42d3-bd50-58d768d61274.pdf
pkt 03 bilag 3 - omplaceringer konto 41c8005df6-c464-4ca9-906f-d7b001611f83.pdf
pkt 03 bilag 5 - omplaceringer konto 453125a8a2-d602-49c7-a9a7-5ac36854f25b.pdf
pkt 03 bilag 6 - omplaceringer konto 4772620c69-3e48-4bb2-9b79-16cce5a34a32.pdf
pkt 03 bilag 7 - omplaceringer konto 48ac087653-8af8-4c19-b28b-331fc6bb5a27.pdf

Bilag

pkt 03 bilag 1 - Totalbalance konto 4 Sisimiut pr. 23-11-2018.pdf
pkt 03 bilag 2 - Omplaceringer konto 40.pdf
pkt 03 bilag 3 - Omplaceringer konto 41.pdf
pkt 03 bilag 5 - Omplaceringer konto 45.pdf
pkt 03 bilag 6 - Omplaceringer konto 47.pdf
pkt 03 bilag 7 - Omplaceringer konto 48.pdf


4. Ansøgning om omplacering til budget 2018 - konto 4 Området for Familie, Maniitsoq

Sagsfremstilling

pkt 04 bilag 1- forslag til omplacering under konto 43 dk85a174cb-6128-4f3b-9bbb-8b39ae8f06c6.pdf
pkt 04 bilag 2 - forslag til omplacering under konto 44 dk0079acdd-2397-4b90-b4ef-ed2c8a09fa8c.pdf
pkt 04 bilag 3 - forslag til omplacering under konto 45 dk215615ef-8934-42f4-8295-21120e461728.pdf
pkt 04 bilag 4 - forslag til omplaceringer konto 48 dk3c94fe3e-8425-46cc-aa3b-2084f169b1a7.pdf
pkt 04 bilag 5 - forslag til omplaceringer konto 49 dkd6e9390f-7fda-44f2-aae7-db6efb9f8bc9.pdf
pkt 04 bilag 6 - talgrundlag pr. 2018-12-06 maniitsoq dkc28e031a-453f-423b-b7e9-5fe16966af6b.xlsx

Bilag

pkt 04 bilag 1- Forslag til omplacering under konto 43 dk.pdf
pkt 04 bilag 2 - Forslag til omplacering under konto 44 dk.pdf
pkt 04 bilag 3 - Forslag til omplacering under konto 45 dk.pdf
pkt 04 bilag 4 - Forslag til omplaceringer konto 48 dk.pdf
pkt 04 bilag 5 - Forslag til omplaceringer konto 49 dk.pdf
pkt 04 bilag 6 - Talgrundlag pr. 2018-12-06 Maniitsoq dk.xlsx


5. Ansøgning om tillægsbevilling til budget 2018 - konto 4 Maniitsoq

Sagsfremstilling

pkt 05 bilag1 - forslag til tillægsbevilling for konto 41 dk019164f6-77a0-488c-842d-5b2715c3153b.pdf
pkt 05 bilag 2 - forslag til tillægsbevilling for konto 47 dk5776dc32-8485-4a32-b92e-79f0781532aa.pdf
pkt 05 bilag 3 -talgrundlag pr. 2018-12-06 maniitsoq dke28583cd-d6f0-4d64-8836-5e61f77eab4f.pdf

Bilag

pkt 05 bilag1 - Forslag til tillægsbevilling for konto 41 dk.pdf
pkt 05 bilag 2 - Forslag til tillægsbevilling for konto 47 dk.pdf
pkt 05 bilag 3 -Talgrundlag pr. 2018-12-06 Maniitsoq dk.pdf


6. Orientering om aktuelle personalesager pr. 6. december 2018

Orientering om aktuelle personalesager pr. 6. december 2018

Punkt 06 Orientering om aktuelle personalesager pr. 6. december 2018

 

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

 

Maniitsoq:

 

 1. Ansættelser

   

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Dato

Atuarfik Kilaaseeraq

Helga Olafsson

Lærer

1. november 2018

 

 1. Fratrædelser

   

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Dato

Qinnguata Atuarfia Kangerlussuaq

Erina Poulsen

Timelærer

31. december 2018

Qinnguata Atuarfia Kangerlussuaq

Sussi Geisler

Lærer

31. december 2018

Familiecenter

Elisa Søholm Larsen

Miljøarbejder

30. november 2018

Området for Familie

Mette Willumsen

½ dags forebyggelseskonsulent / ½ dags museumsmedhjælper

31. december 2018

 

 

Sisimiut:

 

 1. Ansættelser

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Dato

Kommunekontor Sarfannguit

Agnethe Berthelsen

½ Forebyggelseskonsulent / ½ kontormedhjælper

1. november 2018

Hjemmehjælpen

Kirsten Olsen

Sundhedshjælper

1. november 2018

 

 1. Fratrædelser

   

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Dato

Familiecenter

Akisooq Lennert

Hjemmehosser

31. december 2018

Familiecenter

Paarnannguaq Mølgaard

Forebyggelseskonsulent

31. oktober 2018

Int. daginst. Naalu

Anna Maline Berthelsen

Pædagog

31. oktober 2018

Nalunnguarfiup Atuarfia

Kistarak Danielsen

Lærer

30. november 2018

Børnehave Sisi

Ngannga Møller Petersen

Socialjhælper

30. november 2018

 

 

 

 1. Rokeringer

   

Arbejdsplads fra

Til

Navn

Stilling

Dato

Int. daginst. Naalu

Int. daginst. Naalu

Lucia Nive Jeremiassen

Fra souschef til leder

1. november 2018

Int. daginst. Naalu

Int. daginst. Naalu

Ellen Zeeb

Fra pædagog til souschef

1. december 2018

 

 

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

 

Bilag

Ingen

7. Omplacering på Konto 1

Omplacering på Konto 1

­Punkt 07 Omplacering på Konto 1.

Journal nr. 06.02.04

Baggrund

I forbindelse med en gennemgang af konto 1 er det konstateret, at der er behov for mindre justeringer på enkelte konti.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Forbruget på konto 10-01 har været højere end forventet. En gennemgang af tallene viser, at budgettet for lønninger for kommunalbestyrelsen og de forskellige udvalg har været forkert i perioden. Dette giver en ændring på tkr 623. Derudover har der været et øget forbrug tjeneste rejser på tkr. 251, som primært kan henledes til studieturen til Island.

konti 11-00, og 18-00 er der foretages små justeringen inden for de enkelte underkonti.

Ændringerne i budgettet for 2018 er testet for, at der ikke overføres midler fra løn til drift, eller fra drift til løn. Derfor er de anførte justeringer foretaget på en måde således at ændringer i lønposter er alene foretaget på løn konti, ligesom ændringer på driftskonti alene er foretaget på driftskonti.

Bæredygtige konsekvenser

Efter justering på de enkelte konti vil forbruget være i overensstemmelse med budgetterne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Efter justeringen af budgetterne vil administrationen kunne løse sine opgaver indenfor de opstillede budgetter.

Administrationens vurdering

Der bliver skabt balance i budgetterne uden behov for nogen tillægsbevilling.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalget til godkendelse.

Afgørelse

Bilag

 1. Oversigt over ændringer og posteringsinstrukser på de enkelte konti.

 

 

 

 

 

 pkt 07 bilag 1 - oversigt over ændringer og posteringsinstrukser på de enkelte konti dk496fcaf6-444e-4ccc-afb5-ee55bef3bbfd.pdf

Bilag

pkt 07 bilag 1 - Oversigt over ændringer og posteringsinstrukser på de enkelte konti dk.pdf


8. Eventuelt

Eventuelt

Punkt 07 Eventuelt