Licitationer & høringer

Planlægning og arealanvendelse. Kommunalbestyrelsen har gennem planlægning og administration pligt til at medvirke til, at arealerne indenfor kommunen tages I anvendelse ud fra en samfundsmæssig helhedsvurdering. Kommuneplantillæg sendes derfor ud til høringer på denne side.

JobList 1

Job
Alderdomshjemmet Neriusaaq søger sundhedsassistent i Maniitsoq

Ved Qeqqata kommunia Område for Familie alderdomshjem Neriusaaq i Maniitsoq er der 2 stillinger som sundhedsassistenter ledige.

Neriusaaq er et plejehjem, der blev indviet i 2008. Vi har plads til 44 beboere med forskellige plejebehov. Huset er inddelt i 6 afsnit, men der samarbejdes på tværs af alle afsnit. I Angerlarsimaffik Neriusaaq arbejder vi ud fra fælles værdier og mål, som skal sikre kontinuerlig udvikling i hjemmet.

22. september 2017
Se Job
Job
Forskole Børnehaven “Aanikasik” søger Socialpædagog eller med anden relevant uddannelse.

“Aanikasik” beskrivelse.
Der er 14,25 medarbejdere.
I Forskole Børnehaven “Aanikasik” er børnenormeringen 54 mellem 4-6 årige, som er fordelt i 4 stuer.
Forskole Børnehaven “Aanikasik” søger en socialpædagog eller med anden relevant uddannelse til en ledig stilling. 8 timers arbejde (fuldtid), 40 timer om ugen
Stillingen kan tiltrædes den 1.oktober 2017, eller efter nærmere aftale.

8. september 2017
Se Job
Job
Forskole Børnehaven “Aanikasik” søger en sociahjælper til en ledig stilling.

Forskole Børnehaven “Aanikasik” søger en sociahjælper til en ledig stilling.
Stillingen kan tiltrædes den 1.oktober 2017, eller efter nærmere aftale.
8 timers arbejde (fuldtid), 40 timer om ugen.
I Forskole Børnehaven “Aanikasik” er børnenormeringen 54 mellem 4-6 årige, som er fordelt i 4 stuer. Der er 14,25 medarbejdere.

8. september 2017
Se Job
Job
Pædagoger til daginstitutioner i Sisimiut

Qeqqata Kommunia søger pædagoger til daginstitutionerne i Sisimiut.

8. september 2017
Se Job
Job
Administrativ leder til Servicecentret i Kangerlussuaq

Ved Qeqqata Kommunias Borgerservice Kangerlussuaq er der en stilling som administrativ leder ledig.

1. september 2017
Se Job
Job
Forskole Børnehaven “Aanikasik” søger en socialhjælper/barnemedhjælper til en ledig stilling.

Forskole Børnehaven “Aanikasik” søger en socialhjælper/barnemedhjælper til en ledig stilling.
Stillingen kan tiltrædes den 1.september 2017, eller efter nærmere aftale.
8 timers arbejde (fuldtid), 40 timer om ugen. Der er 14,25 medarbejdere.
I Forskole Børnehaven “Aanikasik” er børnenormeringen 54 mellem 4-6 årige, som er fordelt i 4 stuer.

31. august 2017
Se Job
Job
Qinnguata Atuarfia i Kangerlussuaq søger lærer

Qinnguata Atuarfia i Kangerlussuaq søger lærer.

28. august 2017
Se Job
Job
Alderdomshjemmet ”QUPANUK” Sisimiut, søger Sundhedsassistent som afdelingsleder for afdelingen Killavaat

Alderdomshjemmet der hører under Området for Familie i Sisimiut, Qeqqata Kommunia, søger en Afdelingsleder til afdelingen Killavaat.
Alderdomshjemmet har plads til 42 beboere, fordelt over følgende afdelinger 1, 2, 3 og 4, under afdelinger 3 og 4 er der en faglært afdelingsleder, hvor der søges en afdelingsleder for afdelingerne 1 og 2.

28. august 2017
Se Job
Job
1 Miljøarbejder familiecenter i Sisimiut

Ved Qeqqata Kommunias Området for Families Familiecenter i Sisimiut er der 1 stilling som miljøarbejder ledig.

21. august 2017
Se Job
Job
Konsulent for Specialundervisning til Qeqqani MISI/PPR

Qeqqani Misi / PPR i Qeqqata Kommunia søger en konsulent for specialundervisning til ansættelse med mulighed for bolig i Sisimiut eller Maniitsoq.
Qeqqani Misi har sine fysiske rammer i Sisimiut og består på nuværende tidspunkt af en ledende skolepsykolog, 2 psykologer samt en ubesat kontoroverassistentstilling.
Qeqqani Misi / PPR’s målgruppen er børn og unge mellem 0 – 18 år med fokus på tidlig og forebyggende indsats samt støttefunktion til børn og unge med særlige behov.
Qeqqani Misi / PPR betjener byerne Maniitsoq og Sisimiut samt tilhørende 6 bygder. Dette indebærer, at der vil være en del rejseaktiviteter ca. 2 gange årligt.

21. august 2017
Se Job
Job
Tredje lærere til Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq

Lærere søges til Atuarfik Kilaaseeraq
Der er ca. 360 elever
Der er normeret 50 undervisere
Der er 21 klasser fordelt på 1. til 10. klasse
Der er 5 specialklasser
Skoleinspektør Elna Heilmann kan kontaktes på telefon (+299) 813122 eller e-mail: kilaas@greennet.gl


1 Lærer til mellemtrin med disse fag: Dansk, Engelsk, Matematik, Kalaallisut, Rel./Fil. Samfundsfag & Lok. valg

1 Lærer til ældstetrinnet med disse fag: Dansk, Engelsk, Samfundsfag og lok. valg

3 lærere til spc. Klasser: I alle fag, special lærere

21. august 2017
Se Job