Timelærer til Qinnguata Atuarfia i Kangerlussuaq

Vi søger timelærer til Qinnguata Atuarfia i Kangerlussuaq med mod til at engagere sig i en skole i udvikling og med interesse i at undervise.
Ansøgningsfrist:
26. november 2015
Sted/Afd:
Kangerlussuaq
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. januar 2016
Løn:
Efter overenskomst

Timelærer til Qinnguata Atuarfia i Kangerlussuaq 

Timelærer til Qinnguata Atuarfia:

• Der er ca. 100 elever

• Der er normeret 13 undervisere

• Der er 8 klasser fordelt på 1. til 10. klasse

• Der er 1 erhvervsklasse

På skolen er der særligt fokus på:

• En afdelingsopdelt skole med selvstyrende teams

• Fleksibel planlægning af skoleåret

• Elevernes medansvar for egen læring

• Forældreinvolvering

• Et aktivt lærerkollegium, der er engageret i pædagogisk udvikling

• Videreudvikling af nye mål og handleplaner for skolen

På skolen er der særligt fokus på, at man skal kunne undervise efter folkeskole forordning:

• At eleven tilegner sig alle nødvendige kundskaber og færdigheder

• At udvikle elevens anlæg og evner og fremme elevens sundhedsmæssige, sociale og emotionelle udvikling.

• At eleven kan skabe sig et harmonisk og selvstændigt liv.

• At fremme åndsfrihed og tolerance hos eleven.

• At styrke medansvar og samarbejde mellem eleverne og mellem lærerne og eleven

• I samarbejde med hjemmet

• At tilgodese elever med særlige behov.

I samarbejde mellem lærerne og eleverne skal disse mål opnås:

• Eleven udarbejder i samråd med sine lærere en handleplan, som indgår i den løbende evaluering.

• Undervisningen skal varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger

• I hvert fag samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt.

Elevernes arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse formål.

Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg foregå i samarbejde mellem lærerne og eleverne

Timelærerens pligter:

• Som et led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af den enkelte elevs udbytte heraf.

• Evalueringen skal tage udgangspunkt i elevens egen vurdering og danne grundlag for undervisningens videre planlægning og vejledning af den enkelte elev og dennes forældre om elevens videre skole- og uddannelsesforløb og erhvervsvalg.

• Løbende evaluering af årsplanerne

• Undervisningen skal tages udgangspunkt fra læringsmålene

Ansættelse og overenskomster 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland.

Der kan ikke anvises bolig.

Tiltrædelse 1. januar 2016 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til skoleinspektør Jens Borch Scharnberg, på telefon (+299) 84 10 27, e-mail: fjord@greennet.gl

Ansøgningskema kan hentes ved at klikke ind på http://www.qeqqata.gl. Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser, referencer og straffeattest skal være os i hænde senest den 26. november 2015

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 101
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl/job