airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

2 skolekonsulenter i Sisimiut

2 skolekonsulenter i Sisimiut med placering på hver byskole
Ansøgningsfrist:
27. januar 2016
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. februar 2016
Løn:
Er under klassificering

2 skolekonsulenter i Sisimiut 

Skoleudvikling:

Formålet med arbejdet er gennem forbedret skole-hjem samarbejde og styrket fokus på overgangene i folkeskolen at forbedre folkeskolen. Dermed håber Qeqqata Kommunia at sænke frafaldet af elever og sikre at flere elever kommer videre i uddannelsesforløbet efter folkeskolen.

Der vil være et tæt samarbejde med skoleledelserne, forældre, lærere, elever og socialrådgivere samt daginstitutionsledere og Piareersarfik.

 

Vi forventer at du:

 • er en ildsjæl, der går foran

 • har en relevant uddannelse på kandidatniveau, gerne med en socialfaglig baggrund

 • har viden og erfaring både fra skoleverdenen og det sociale område

 • kan fokusere på overgangen fra folkeskole til videreuddannelse

 • kan sikre brobygning mellem folkeskole og uddannelsesinstitutioner / erhvervsliv

 • kan arbejde fremadrettet med fokus på overgangen mellem daginstitution og folkeskole

 • har interesse for at arbejde i by- og i bygdeskoler i Qeqqata Kommunia.

 • har fokus på tværfagligt samarbejde mellem folkeskole og familieområde

 • kan arbejde målrettet, og har visioner om at få ændret på tingene.

 • er åben og interesseret i udvikling og god til at samarbejde

  Du forventes at være dobbeltsproget, men det er ingen betingelse

 

Aktuelle arbejdsopgaver:

 • Rådgive og holde oplæg for skolens ledelse, trinledere og lærere om skole-hjem samarbejde, herunder udarbejde materiale/skabeloner til hjælp til lærerne for at optimere skole-hjem samarbejdet

 • Rådgive og holder oplæg for skolens ledelse, trinledere og lærere om udfordringer ved overgangene fra daginstitution til skole og fra skole til videreuddannelse samt mellem trinene på skolen, herunder udarbejde materiale/skabeloner til lærerne for at minimere faldgruberne for videnstab mellem trinene og frafaldet når eleverne forlader folkeskolen

 • På baggrund af undersøgelser af trintest resultater, laves der forslag til, hvilke områder, der skal styrkes og laves indsatser på.

 • Skabe gode forudsætninger for en succesfuld overgang for bygdeeleverne, når de skal videre på byskole, herunder integrering på skolehjemmet.

 • Deltage på forældremøder med lærere, elever og forældre med debatoplæg om aktuelle temaer i forbindelse med faktorer der indvirker på elevernes skolegang, herunder opdragelsesstil og faste rammer.

 • Deltage i svære individuelle forældresamtaler, hvor lærer og forældre vanskeligt kommer overens.

 • Sikre brobygning mellem folkeskole og uddannelsesinstitutioner/erhvervsliv, hvor målet er at sikre at eleverne kan honorere krav og forventninger i forhold til videreuddannelse.

 • Sikre koordinering mellem daginstitutioner og skolens yngstetrin for at sikre en optimal skolestart

 • Sikre tværfagligt samarbejde mellem folkeskole og Familieområdet, hvor målet er at yde bedst mulig støtte til familier med behov.

 • Igangsætte udviklingstiltag og kursustilbud til interesserede forældre, som derigennem kan få opbakning i forhold til at støtte deres børn bedst muligt fremadrettet (samarbejde med Familiecentrene).

 • Samle statistik vedr. overgangene, forældresamarbejde og uddannelsesstop

 • Udarbejde halvårlige evalueringsrapporter og holde oplæg for uddannelsesområdet og de politiske udvalg/kommunalbestyrelsen herom

 • Rådgive lærere og forældre samt udarbejde forslag i forbindelse med elever, der enten er fagligt svage eller stærke.

Løn- og ansættelsesvilkår: 

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er under klassificering, som forventes at være under tilsvarende skolekonsulent stillinger.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til de ved tiltrædelsestidspunktet gældende aftale / overenskomster mellem Grønlands Selvstyre og de pågældende forhandlingsberettigede organisationer.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje efter gældende regler.

Tiltrædelse pr. 1. februar 2016 eller efteraftale.

Børneattest og offentligstraffeattest

Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

Yderligere oplysninger om stillingen på Minngortuunnguup Atuarfia kan indhentes ved henvendelse til skoleinspektør Nivi H. Efraimsen på telefon +299) 86 41 88 eller e-mail: nihe@qeqqata.gl  

Yderligere oplysninger om stillingen på Nalunnguarfiup Atuarfia kan indhentes ved henvendelse til viceskoleinspektør Riikki Grønvold på telefon +299) 86 43 88 eller e-mail: rigr@qeqqata.gl   

Stillings- og Funktionsbeskrivelse kan indhentes. Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser, referencer og børneattest sendes senest den 27. januar 2016

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia

HR Afdeling

Postboks 101

E-mail: job@qeqqata.gl

Web: www.qeqqata.gl/job