airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Genopslag: Konsulent for Børn og unge i Maniitsoq

Området for familie består af 21 medarbejder fordelt på familie rådgivningen, bistandsafdelingen, sekretariatet, ældreafdeling og handicapafdeling
Ansøgningsfrist:
5. maj 2016
Sted/Afd:
Maniitsoq
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. juni 2016
Løn:
Efter overenskomt

Genopslag: Konsulent for Børn og unge i Maniitsoq 

Konsulent for Børne- og Ungeområdet har ingen ledelseskompetence. Du vil indgå i team med ansatte område for Familie og samtlige afdelingsleder for sagsbehandlere for Børne- og Unge og Familieområdet.

Familiechefen på familieområdet vil være din nærmeste foresatte.

Ansvars- og arbejdsopgaver 

 • Rådgivning og vejledning til plejefamilie.
 • Planlægge, iværksætte og følge op på hjælpeforanstaltninger for børn og unge., især anbringelsessager.
 • Deltagelse i planlægning og implementering af projekter vedr. børn og unge
 • Deltage aktivt i behandlingen af særlig vanskelige børnesager efter behov.
 • Superviserer regelmæssigt afdelingsledere og sagsbehandlere.
 • Indgå i et tværfagligt samarbejde med kollegaer i kommunens institutioner og eksterne samarbejdspartnere.
 • Orienterer løbende om og jævnligt opdatering af statistik, på alle igangsatte hjælpeforanstaltninger, især anbringelse i familiepleje, akutte anbringelser og anbringelser på børneinstitutioner.
 • Ad hoc-opgaver

 

Kvalifikationer 

 • Socialrådgiveruddannelse – helst suppleret af faglige kurser (Diplomuddannelse i socialt arbejde) på børne- og ungeområdet
 • Erfaring fra koordination eller ledelse på børne- og ungeområdet i en socialforvaltning.
 • Erfaring fra koordination eller ledelse på andre områder der har børn og familier som målgruppe (fx skoleområdet, daginstitutionsområdet el.lign.).
 • Erfaring fra administration af retsregler på børn, unge og familieområdet.
 • Du er psykisk robust, systematisk og analytisk.
 • Du har gode forhandlingsevner (især ifm. håndtering af konflikter og kritik).
 • Du er pålidelig, har empatiske evner og foregangseksempel (jf. decorumkrav).
 • Du har gode kommunikationsevner, har gennemslagskraft og positiv med proaktiv tilgang til opgaverne.
 • Du er god til at formidle din viden.
 • Du har omstillingsparathed, er helhedsorienteret og fleksibel.

Ansættelse og overenskomster 

Ansættelse og overenskomster 

Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning.

 

Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.

Ansættelse sker på baggrund af en tilfredsstillende straffeattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til familiechef for familieområdet Bertha Dalager +299 817 853, e-mail: beda@qeqqata.gl

Ansøgningen med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde

Qeqqata Kommunia HR-afdelingen, senest den 5. maj 2016

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia

HR Afdeling

Postboks 101

E-mail: job@qeqqata.gl

Web: www.qeqqata.gl/job