airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Viceskoleinspektør til Nalunnguarfiup Atuarfia

Qeqqata Kommunia søger en viceskoleinspektør ved Nalunnguarfiup Atuarfia i Sisimiut.
Ansøgningsfrist:
4. maj 2016
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. juli 2016
Løn:
Efter overenskomst

Viceskoleinspektør til Nalunnguarfiup Atuarfia 

Nalunnguarfiup Atuarfia er en velfungerende skole med ca. 390 elever i 1. – 10. klasse og med en dynamisk og engageret lærerskab og opdelt i 4 afdelinger: Et yngstetrin, et mellemtrin, et ældstetrin og en afdeling for specialundervisning, hvor lærerne arbejder i team og udelukkende i én afdeling. Der er normeret ca. lidt over 50 undervisere.

Sisimiut er en by med utallige muligheder, gode uddannelsessteder og garanti for daginstitutionsplads for ansøgernes børn.

Ansvarsområder

• At varetage af vikarskema samt vikar løn indberetning

• At varetage pedel og rengørings personalet

• At varetage skolemads ordningens personale

• At varetage kontakt til elevråd

• At varetage terminsprøver samt skriftlige prøver

• At varetage lejrskole

• At varetage indkøb af undervisningsmaterialer

• At være souschef under skoleinspektørens fravær

Kvalifikationer

• Du er indstillet i at påtage sig selvstændigt ledelsesansvar

• Du vil medvirke til at udvikle en afdelingsopdelt skole både pædagogisk og organisatorisk

• Du er åben og loyal og god til at skabe relationer

• Du har erfaring med brug af edb – gerne i administrativ sammenhæng

• Du har overblik, kan træffe beslutninger, planlægge, tilrettelægge og uddelegere opgaver

• Du kan arbejde målrettet

• Du er dobbeltsproget såsom grønlandsk og dansk, men det er ikke noget krav

Løn- og ansættelsesvilkår: 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold sker som tjenestemand i henhold til landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Selvstyre og kommunernes tjenestemænd i Grønland og i overensstemmelse med de gældende aftaler indgået mellem Grønlands Selvstyre og IMAK eller som overenskomst efter overenskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK. Stillingen aflønnes i henhold til aftale mellem ovenstående parter om klassificering af tjenestemandsstillinger i folkeskolen i Grønland. Stillingen er for tiden klassificeret i lønramme 34 skalatrin 47 med et særligt tillæg på kr. 31.350 i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991.

Der er mulighed for tjenestemandsansættelse ved direkte overgang fra anden tjenestemandsstilling i Grønland.

Lønnen som overenskomstansat er iflg. overenskomsten mellem Grønlands Landsstyre og IMAK for lærere i folkeskolen i Grønland på løntrin 33 og et særligt tillæg på kr. 10.160 i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991.

Børneattest

Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

Tiltrædelsesrejse og bohaveflytning betales efter gældende regler. Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter gældende regler.

Tiltrædelse 1. juli 2016 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos skoleinspektør Riikki Grønvold, telefon (+299) 86 2581, e-mail: rigr@qeqqata.gl eller uddannelseschef Annga Lynge, telefon (+299) 86 7380, e-mail: anly@qeqqata.gl

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest den 4. maj 2016.

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia

HR Afdeling

Postboks 101

E-mail: job@qeqqata.gl

Web: www.qeqqata.gl/job

Kontakt

Riikki Grønvold

(+299) 86 25 81

rigr@qeqqata.gl