airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Lærere til Maniitsoq og bygder

Atuarfik 'Kilaaseeraq' og følgende bygdeskoler Napasoq og Atammik søger lærere
Ansøgningsfrist:
24. juni 2016
Sted/Afd:
Maniitsoq
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. august 2016
Løn:
Efter overenskomst

Ansættelse- og overenskomster 

Lærere søges til Atuarfik Kilaaseeraq:

Der er ca. 370 elever

Der er normeret 52 undervisere

Der er 20 klasser fordelt på 1. til 10. klasse

Der er 5 specialklasser

Kommende ny ansatte lærer skal implementeres i ” De 7 Gode Vaner” Personligt & Professionelt

Skoleinspektør Elna Heilmann kan kontaktes på telefon (+299) 813122 eller e-mail: kilaas@greennet.gl

 

2 Lærere til yngste: Skal kunne undervise i alle fag

 

2 Lærere til mellemtrin: Til følgende fag: Dansk, Engelsk, Matematik, Rel./Fil. & Lok. valg

 

3 Lærere til Specialafdeling: Som har erfaringer med speciel undervisning og speciel lærer.

 

3 Lærere til ældstetrinnet: Til følgende fag: Dansk, Engelsk, Matematik og andre almn. fag.

 

Skoleleder søges til Napasoq:

Der er ca. 7 elever

Der er normeret 2 undervisere

Uddannelse chef kan kontaktes på telefon (+299) 817868 eller e-mail: annh@qeqqata.gl

 

Skolelederen skal kunne være hos de Yngste og  mellemtrin: Til følgende fag: Alle fag

 

2 Lærere til Atammik

Der er ca. 21 elever

Der er normeret 5 undervisere

Uddannelse chef kan kontaktes på telefon (+299) 817868 eller e-mail: annh@qeqqata.gl

 

Begge lærere skal kunne være hos de yngste og mellemtrin: Til følgende fag: Alle fag

  

På skolerne er der særligt fokus på, at man skal kunne undervise efter folkeskole forordning:

I samarbejde med hjemmet (§2):

 • At eleven tilegner sig alle nødvendige kundskaber og færdigheder

 • At udvikle elevens anlæg og evner og fremme elevens sundhedsmæssige, sociale og emotionelle udvikling.

 • At eleven kan skabe sig et harmonisk og selvstændigt liv.

 • At fremme åndsfrihed og tolerance hos eleven.

 • At styrke medansvar og samarbejde mellem eleverne og mellem lærerne og eleven

 • At tilgodese elever med særlige behov.

   

I samarbejde blandt lærerne samt blandt lærerne og eleverne skal disse mål opnås § 19:

 • Eleven udarbejder i samråd med sine lærere en handleplan, som indgår i den løbende evaluering.

 • Undervisningen skal varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger (§18)

 • I hvert fag samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt. Elevernes arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål. Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg foregå i samarbejde mellem lærerne og eleverne (§ 18, Stk 3.)

Lærerens pligter:

 • (§ 22.) Som et led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af den enkelte elevs udbytte heraf.

 • Evalueringen skal tage udgangspunkt i elevens egen vurdering og danne grundlag for undervisningens videre planlægning og vejledning af den enkelte elev og dennes forældre om elevens videre skole- og uddannelsesforløb og erhvervsvalg.

 • Løbende evaluering af årsplanerne

 • Undervisningen skal tages udgangspunkt fra læringsmålene

Løn- og ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK. Ansættelse sker primært på overenskomstvilkår, men der er mulighed for tjenestemandsansættelse ved direkte overgang fra anden tjenestemandsstilling.

 

Børneattest

Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

 

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Tiltrædelse pr. 1. august 2016 eller efter aftale.

 

Ansøgningskema kan hentes ved at klikke ind på www.qeqqata.gl/job.

 

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest 24. juni 2016.

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014

3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl