airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Viceskoleinspektør til Minngortuunnguup Atuarfia

Qeqqata Kommunia søger en viceskoleinspektør ved Minngortuunnguup Atuarfia i Sisimiut.
Ansøgningsfrist:
16. september 2016
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. oktober 2016
Løn:
Efter overenskomst

Viceskoleinspektør til Minngortuunnguup Atuarfia 

Minngortuunnguup Atuarfia er en velfungerende skole med ca. 460 elever i 1. – 10. klasse og med en dynamisk og engageret lærerskab og opdelt i 4 afdelinger: Et yngstetrin, et mellemtrin, et ældstetrin og en afdeling for specialundervisning, hvor lærerne arbejder i team og udelukkende i én afdeling. Der er normeret ca. lidt over 50 undervisere.

Sisimiut er en by med utallige muligheder, gode uddannelsessteder og garanti for daginstitutionsplads for ansøgernes børn.

Ansvarsområder:

• At varetage af vikarskema samt vikar løn indberetning

• At varetage pedel og rengørings personalet

• At varetage skolemads ordningens personale

• At varetage kontakt til elevråd

• At varetage terminsprøver samt skriftlige prøver

• At varetage lejrskole

• At varetage indkøb af undervisningsmaterialer

• At være souschef under skoleinspektørens fravær

Kvalifikationer:

• Du er indstillet i at påtage sig selvstændigt ledelsesansvar

• Du vil medvirke til at udvikle en afdelingsopdelt skole både pædagogisk og organisatorisk

• Du er åben og loyal og god til at skabe relationer

• Du har erfaring med brug af edb – gerne i administrativ sammenhæng

• Du har overblik, kan træffe beslutninger, planlægge, tilrettelægge og uddelegere opgaver

• Du kan arbejde målrettet

• Du er dobbeltsproget såsom grønlandsk og dansk, men det er ikke noget krav

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesforhold sker som tjenestemand i henhold til landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Selvstyre og kommunernes tjenestemænd i Grønland og i overensstemmelse med de gældende aftaler indgået mellem Grønlands Selvstyre og IMAK eller som overenskomst efter overenskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK. Stillingen aflønnes i henhold til aftale mellem ovenstående parter om klassificering af tjenestemandsstillinger i folkeskolen i Grønland. Stillingen er for tiden klassificeret i lønramme 36 skalatrin 49 med et særligt tillæg på kr. 36.280,00 i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991.

Der er mulighed for tjenestemandsansættelse ved direkte overgang fra anden tjenestemandsstilling i Grønland.

Lønnen som overenskomstansat er iflg. overenskomsten mellem Grønlands Landsstyre og IMAK for lærere i folkeskolen i Grønland på løntrin 34 og et særligt tillæg på kr. 34.820,00 i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991.

Børneattest

Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

Tiltrædelsesrejse og bohaveflytning betales efter gældende regler.

Der anvises bolig til stillingen, for hvilken der betales efter gældende regler.

Tiltrædelse 1. oktober 2016 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos skoleinspektør Nivi H. Efraimsen, telefon (+299) 86 4188, e-mail: nihe@qeqqata.gl eller uddannelseschef Annga Lynge, telefon (+299) 86 7380, e-mail: anly@qeqqata.gl

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest den 16. september 2016.

Ansøgning sendes til 

Qeqqata Kommunia

HR Afdeling

Postboks 1014

3911 Sisimiut

E-mail: job@qeqqata.gl

Web: www.qeqqata.gl/job

Kontakt

Nivi H. Efraimsen

(+299) 86 4188

nihe@qeqqata.gl