airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Tysklærer til Qinnguata Atuarfia

Qinnguata Atuarfia i Kangerlussuaq søger Tysklærer
Ansøgningsfrist:
5. oktober 2016
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
3-6 timer om ugen
Tiltrædelsesdato:
15. oktober 2016
Løn:
Efter overenskomst

Tysklærer til Qinnguata Atuarfia 

Ansættelse og overenskomster 

Tysklærer

• Der er ca. 92 elever

• Der er normeret 11 undervisere

• Der er 7 klasser fordelt på 1. til 10. klasse

• Der er 8 specialklasser

På skolen er der særligt fokus på:

• En afdelingsopdelt skole med selvstyrende teams

• Fleksibel planlægning af skoleåret

• Elevernes medansvar for egen læring

• Forældreinvolvering

• Et aktivt lærerkollegium, der er engageret i pædagogisk udvikling

• Videreudvikling af nye mål og handleplaner for skolen

På skolen er der særligt fokus på, at man skal kunne undervise efter folkeskole forordning:

• At eleven tilegner sig alle nødvendige kundskaber og færdigheder

• At udvikle elevens anlæg og evner og fremme elevens sundhedsmæssige, sociale og emotionelle udvikling.

• At eleven kan skabe sig et harmonisk og selvstændigt liv.

• At fremme åndsfrihed og tolerance hos eleven.

• At styrke medansvar og samarbejde mellem eleverne og mellem lærerne og eleven

• I samarbejde med hjemmet

• At tilgodese elever med særlige behov.

I samarbejde mellem lærerne og eleverne skal

disse mål opnås:

• Eleven udarbejder i samråd med sine lærere en handleplan, som indgår i den løbende evaluering.

• Undervisningen skal varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger

• I hvert fag samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt.

Elevernes arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse formål.

Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg foregå i samarbejde mellem lærerne og eleverne

Lærerens pligter:

• Som et led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af den enkelte elevs udbytte heraf.

• Evalueringen skal tage udgangspunkt i elevens egen vurdering og danne grundlag for undervisningens videre planlægning og vejledning af den enkelte elev og dennes forældre om elevens videre skole- og uddannelsesforløb og erhvervsvalg.

• Løbende evaluering af årsplanerne

• Undervisningen skal tages udgangspunkt fra læringsmålene

Løn- og ansættelsesforhold  

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK.

Ansættelse sker primært på overenskomstvilkår. For ansøgere som allerede er ansat som grønlandske tjenestemand, vil ansættelsen som lærer kunne finde sted som tjenestemand. Ansættelsen som tjenestemand vil ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Selvstyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland.

Børneattest

Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillinger kan indhentes ved henvendelse til skoleinspektør Jens Borch Scharnberg på telefon (+299) 84 10 27, e-mail: fjord@greennet.gl

Ansøgningskema kan hentes ved at klikke ind på http://www.qeqqata.gl. Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser, referencer og straffeattest skal være os i hænde senest den 5. oktober 2016

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014

3911 Sisimiut
E-mail:
job@qeqqata.gl
Web:
www.qeqqata.gl

Kontakt

Jens Borch Scharnberg

(+299) 84 10 27

fjord@greennet.gl