airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Miljøarbejderleder til familiecenter


Familiecenter er normeret til 10 ansatte, fordelt i forskellige fagområder, derunder er der nyoprettet boenhed for unge med 5 faste miljøarbejder.
Miljøarbejderleder for familiecenter har ledelseskompetence i forhold til boendheden for unge. Du vil indgå i team med andre ansatte. Vi har fokus på faglig og personligudvikling. Hvis du ønsker at gøre forskel professionelt har du mulighed for at være med i teamet.
Familiecenterleder vil være din nærmeste foresatte.
Ansøgningsfrist:
6. januar 2017
Sted/Afd:
Manitsoq
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. februar 2017
Løn:
Efter overenskomst

Arbejds- og ansvarsområder: 

 • Socialt belastede børn og unge henvist/visiteret af område for familie.

   

 • Miljøarbejderne skal arbejde med henblik på at aktivere børn- og unge til

  sunde fritidsaktiviteter – i form af råd og vejledning i deres eget miljø.

   

 • Planlægning af udflugter, fælles ture og/eller projekter/projektture.

             med udgangspunkt i børnenes/de unges problemer.

 • Indsatser overfor børn/unge, hvor der kan være tale om misbrug, skoletræt-

             hed, kriminalitet m.v.

 • Arbejdet skal ske i samarbejde med forældre og det lokale tværfagligsamarbejdspartnere.

 • Ledelse og koordinering af opgaver af det lokale boenheds miljøarbejdere.

 •  At varetage arbejdsopgaver, når der skal laves handleplaner og opfølgning af handleplaner.

 • Samarbejde med sagsbehandlerne omkring støtte til børn & unge.

 • At varetage møder med miljøarbejderne mht. kontinuitet i gruppen samt udveksling af erfaringer.

 • Der vil være øget forebyggelse blandt de børn & unge i samarbejde med forebyggelseskonsulent.

 • Behjælpelig med budgetlægning og regnskabsbemærkninger.

 • Tilrettelæggelse af arbejdsområder/ansvarsområder ved ferieperioden.

 • Ad hoc opgaver for familiecenterleder

 • Fungere som familiecenterleder ved dennes fravær.

   

Kvalifikationer:

 • At du har pædagogisk/praktisk erfaring i arbejdet med børn- og unge.

 • At du er tillidsskabende, naturlig i din væremåde.

 • At du har naturlig forståelse og evne til at kunne samarbejde med andre

  relevante samarbejdspartnere omkring børn/unge med barnet i centrum.

 • At du har evne til at kunne handle hurtigt, når dette kræves.


Løn- og ansættelsesvilkår: 

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til de enhver til gæl­dende aftaler.

 

Der stilles ingen bolig til rådighed.

 

 

Børneattest

 

Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

 

Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Ved udsigt til ansættelse, vil der blive indhentet børneattest og straffeattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Familiecenter leder Annalisa Ostermann på telefon +299 81 25 85,

e-mail: alos@qeqqata.gl

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest den 06 januar 2017.

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt

Anna-Lisa Ostermann

+299 81 25 85

alos@qeqqata.gl