airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Lærere til Sisimiut

Minngortuunnguup Atuarfia og Nalunnguarfiup Atuarfia søger lærere
Ansøgningsfrist:
30. marts 2017
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. august 2017
Løn:
Efter overenskomst

Ansættelse- og overenskomster 

Lærere søges til Minngortuunnguup Atuarfia:

Der er ca. 455 elever

Der er normeret 48 undervisere

Der er 20 klasser fordelt på 1. til 10. klasse

Der er 8 specialklasser

Skoleinspektør Nivi H. Efraimsen kan kontaktes på telefon (+299) 86 4188, e-mail: nihe@qeqqata.gl

 

Lærere til yngstetrin: Skal kunne undervise i alle fag.

 

Lærere til mellemtrin: engelsk og dansk.  

  

Lærere til speciel klasse: til alle fag, som har erfaringer med speciel undervisning og speciel lærer.  

 

Lærere til Nalunnguarfiup Atuarifa:

Der er ca. 400 elever

Der er normeret 55 undervisere

Der er 20 klasser fordelt på 1. til 10. klasse

Der er 7 specialklasse

Skoleinspektør Riikki Grønvold kan kontaktes på telefon (+299) 86 4388, e-mail: rigr@qeqqata.gl

 

Lærere til alle trin: almindelige skolefag, hovedsageligt dansk og engelsk.

  

På skolerne er der særligt fokus på, at man skal kunne undervise efter folkeskole forordning:

I samarbejde med hjemmet (§2):

 • At eleven tilegner sig alle nødvendige kundskaber og færdigheder

 • At udvikle elevens anlæg og evner og fremme elevens sundhedsmæssige, sociale og emotionelle udvikling.

 • At eleven kan skabe sig et harmonisk og selvstændigt liv.

 • At fremme åndsfrihed og tolerance hos eleven.

 • At styrke medansvar og samarbejde mellem eleverne og mellem lærerne og eleven

 • At tilgodese elever med særlige behov.

I samarbejde blandt lærerne samt blandt lærerne og eleverne skal disse mål opnås § 19:

 • Eleven udarbejder i samråd med sine lærere en handleplan, som indgår i den løbende evaluering.

 • Undervisningen skal varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger (§18)

 • I hvert fag samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt. Elevernes arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål. Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg foregå i samarbejde mellem lærerne og eleverne (§ 18, Stk 3.)

Lærerens pligter:

 • (§ 22.) Som et led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af den enkelte elevs udbytte heraf.

 • Evalueringen skal tage udgangspunkt i elevens egen vurdering og danne grundlag for undervisningens videre planlægning og vejledning af den enkelte elev og dennes forældre om elevens videre skole- og uddannelsesforløb og erhvervsvalg.

 • Løbende evaluering af årsplanerne

 • Undervisningen skal tages udgangspunkt fra læringsmålene

Løn- og ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK. Ansættelse sker primært på overenskomstvilkår, men der er mulighed for tjenestemandsansættelse ved direkte overgang fra anden tjenestemandsstilling.

 

Børneattest

Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

 

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Tiltrædelse pr. 1. august 2017 eller efter aftale.

 

Ansøgningsskema kan hentes ved at klikke ind på www.qeqqata.gl/job.

 

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest 30. marts 2017.

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014

3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl