airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Familiechef til Sisimiut

Stillinge som Familiechef i Sisimiut ved Qeqqata Kommunia er ledig.
Ansøgningsfrist:
7. april 2017
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. maj 2017
Løn:
Efter overenskomst

Ansættelse- og overenskomster 

Stillingen er administrativt placeret i Sisimiut og er organiseret under Kommunaldirektøren. Den kommunale administration i Sisimiut beskæftiger ca. 80 medarbejdere, heraf 21 under familiechefens område, der omfatter: sekretariatet, familieafdeling, bistandsafdeling ældreafdeling og handicapafdeling. Familieområde inklusiv decentrale institutioner såsom, familiecenter, plejehjemmet, hjemmehjælp, boenheder og værksteder for handicappede, er der i alt beskæftiget ca. 170 medarbejdere i Sisimiut.

 

Arbejds- og ansvarsområder og familiechefens vigtigste opgaver er:

 • At forestå områdets daglige drift og ledelse
 • Tilsyn med områdets budget- og økonomiopfølgning samt sikre at budgettet holdes indenfor bevillingsrammerne og sikre stram økonomistyring
 • Udarbejdelse af oplæg og handlingsplaner for en styrkelse af serviceniveau overfor borgerne og en opgradering
 • At efteruddanne og udvikle medarbejderne i overensstemmelse med tidens krav til professionel borgerservice indenfor familieområdet.

 • At sikre medarbejdernes trivsel.

 • Sikre internt informationssystem således at medarbejderne altid har det nødvendige oplysninger og data for at løfte opgaverne tilfredsstillende
 • Sikre eksternt informationssystem således, at borgerne informeres løbende om ændringer i området
 • Udarbejdelse af dagsordenspunkter til Familieudvalg
 • Indføre nye metoder man arbejder med i kommunen, eks. Familierådslagning, børneprojekter m.m.

 

Kvalifikationer:

 • Du har en åben og synlig ledelsesstil
 • Du har ledelseserfaring fra tidligere job
 • Du er god til at træffe beslutninger
 • Du er god til at motivere medarbejderne
 • Du har kendskab til styring af kommunale budgetter og regnskaber
 • Du har kendskab til og erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation.

 

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende og udfordrende job
 • Ene levende arbejdsplads med mange udfordringer i det daglige
 • Mange Gode kollegaer
 • Samarbejde både eksternt og internt

 

Familiechefen refererer til Kommunaldirektøren og er medlem af kommunens chefgruppe.

Løn- og ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Grønlands Selvstyre og din forhandlingsberettigede

organisationen.

 

Børneattest

Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

 

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Kommunaldirektør Paneeraq Olsen, telefon (+299) 86 73 01, e-mail: paol@qeqqata.gl

 

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest den 7. april 2017.

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014

3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl