airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Planchef til Sisimiut

En meget spændende stilling som planchef i Qeqqata Kommunia - Grønlands digitale og erhvervsvenlige kommune - er ledig.
Ansøgningsfrist:
12. juni 2017
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. august 2017
Løn:
Efter overenskomst

Ansættelse- og overenskomster 

     

Planchefen er ansvarlig for kommuneplanlægningen og planstrategi samt for sparring mht. strategisk planlægning generelt.

 

Planchefen er en vigtig medspiller i kommunens udviklingsarbejde i forhold til udnyttelse af vandkraftpotentiale (fx aluminiumssmelteværk), mineprojekter, havneudvidelser, vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq og udnyttelsen af kommunens turismepotentialer, herunder UNESCO ansøgningen.

 

Arbejds- og ansvarsopgaver:

 • Varetager udarbejdelsen af planredegørelse, planstrategi og kommuneplan

 • Udarbejder oplæg for den strategiske planlægning generelt

 • Bidrager i erhvervsudviklingsprojekter

 • Fungerer som teknisk/faglig sparringspartner i forhold til areal- og byggesagsafdelinger

 • Bidrager til den tværgående koordinering i den kommunale organisation

 • Forestår udarbejdelsen af naturkonsekvensvurderinger og VVM-redegørelser ved større kommunale projekter.

 • Er indstillet på at deltage i tværnationale udviklingssamarbejder

   

  Kvalifikationer:

 • Du har relevant akademisk uddannelse som byplanlægger eller tilsvarende

 • Du har erfaring med projektledelse

 • Du har kendskab til arbejdet i en politisk styret organisation

 • Du har erfaring med GIS-programmer o.lign.

 • Du er god til at kommunikere, mundtligt og skriftligt

 • Du er flersproget

Løn- og ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder til- og fratrædelsesrejser samt bohaveflytning vil ske i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og pågældende forhandlingsberettigede organisation.  Ansættelse sker primært på overenskomstvilkår.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

Ansættelse snarest eller efter aftale.

Der kan anvises en bolig, for hvilken der betales husleje mv efter gældende regler.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til vicekommunaldirektør Laust Løgstrup (+299) 86 73 10, mobil (+299) 52 59 52, e-mail: laul@qeqqata.gl

 

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapir, CV udtalelse og referencer skal være os i hænde senest 12. juni 2017. 

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014

3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt

Laust Løgstrup

(+299) 86 7310

laul@qeqqata.gl