airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Psykolog/Konsulent for specialundervisning til Qeqqani MISI / PPR i Sisimiut

Qeqqani Misi / PPR i Qeqqata Kommunia søger en psykolog / konsulent for specialundervisning til ansættelse med mulighed for bolig i Sisimiut eller Maniitsoq. I Sisimiut har Qeqqani Misi sine fysiske rammer i de gule bygninger ved siden af kommunekontoret, mens de i Maniitsoq er placeret i Området for Uddannelses kontorer. MISI består af en ledende psykolog, en psykolog, en konsulent for specialundervisning/talepædagog samt en kontoroverassistent.
Qeqqani Misi / PPR’s målgruppe er børn og unge mellem 0 – 18 år med fokus på forebyggende indsats og støttefunktion til børn og unge med særlige behov.
Qeqqani Misi / PPR betjener byerne Maniitsoq og Sisimiut samt tilhørende 6 bygder. Dette indebærer, at der vil være en del rejseaktiviteter ca. 2 gange årligt.
Ansøgningsfrist:
16. juni 2017
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. juli 2017
Løn:
Efter overenskomst

Psykolog/Konsulent for specialundervisning til Qeqqani MISI / PPR  

Qeqqani Misi / PPR søger en psykolog / konsulent for specialundervisning, der har / kan:

 • Erfaring med specialpædagogiske arbejdsmetoder i forhold til børn med indlæringsproblematikker og på den måde vil være med til at støtte børn og unge i deres trivsel, udvikling og læring.

 • Kendskab til psykologiske og pædagogiske undersøgelses- og undervisningsmetoder i arbejdet med børn med forskelligartede funktionsvanskeligheder og / eller -nedsættelser

 • Erfaring med specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere, pædagoger eller andre relevante personer, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling

 • Arbejde selvstændigt, være initiativrig og udviklingsorienteret og ikke mindst gode samarbejdsevner og anerkendende indfaldsvinkel til andre mennesker

 • Yde supervision i det omfang, der er behov for.

 • Medvirke til fremadrettet udvikling på børne- og ungeområdet i Qeqqata Kommunia.

Vi tilbyder:

 • En dynamisk og åben arbejdsplads 40 t. ugentlig.

 • Udfordrende og spændende job

 • En arbejdsplads med fællesskab

 • En storslået natur med rige muligheder for vandring, sejlads, hundehold, skisport, jagt og fiskeri

 • Grønlands anden største by med forskellige kulturelle tilbud

Den rette ansøger:

 • Er parat til at arbejde i et system, der bygger på grønlandsk kultur

 • Har gerne erfaring fra pædagogisk psykologisk arbejde med børn og unge

 • Er robust og kan arbejde selvstændig og fleksibelt i forhold til mangeartede opgaver.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem
Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK.

Børneattest
Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en
børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

Tiltrædelse pr. 1. juli 2017 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om lærerstillinger kan indhentes ved henvendelse til ledende psykolog Marianne L. Olsen på telefon (+299) 38 1240, e-mail: olsm@qeqqata.gl

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest den 16. juni 2017:

Ansøgning skal sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014

3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt

Marianne L. Olsen

(+299) 38 12 40

olsm@qeqqata.gl