airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Leder til familiecenter Maniitsoq

Qeqqata Kommunia, Maniitsoq søger en leder til familiecenter med tiltrædelse 1. september 2017.
Ansøgningsfrist:
28. juli 2017
Sted/Afd:
Maniitsoq
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. september 2017
Løn:
Efter overenskomst

Arbejds- og ansvarsopgaver: 

Familiecenter er normeret til en leder, en socialpædagog, 3 socialhjælpere, en social- og sundhedsmedhjælper, forebyggelseskonsulenter i Maniitsoq, Kangaamiut og Atammik, 2 miljøarbejdere, hvor den ene er leder for 8 miljøarbejdere i boenheden for unge.

 

Stillingen er organisatorisk placeret under Qeqqata Kommunias området for Familie. sagsområde er gravide familier, familier der ønsker vejledning til daglig opdragelse og til familielivet eller familier der har behov for opmuntring eller vejledning på baggrund af deres status.

Det er et krav, at familierne skal være indstillet fra området for Familie. Ansvarlig for driften af boenheden for unge. Der arbejdes også med forebyggende tiltag. Man følger også børn og unge i samarbejde med børnehaver, skolen, politiet og fritidshjemmet. Man samarbejder endvidere med bygderne.

Lederens primæropgaver er daglig økonomisk ledelse af familiecenteret, personaleledelse, at samarbejde med eksterne samarbejdspartnere på baggrund af sagsområde samt andet forefaldende arbejde.

Det er yderst vigtigt, at lederen skal have et tæt samarbejde med lederen for familiecenteret i Sisimiut.

 

Arbejds- og ansvarsopgaver:

• At lede den daglige arbejdsgang i Familiecenteret.

• Personaleledelse, og føre tilsyn med opgaverne.

• Budget- og regnskabsstyring.

• Driften af familiecenter.

• At være opmærksom på og sikre, at Qeqqata Kommunias målsætninger og udviklingstiltag følges.

• Deltagelse til chefgruppen.

Kvalifikationer

• Uddannet socialrådgiver eller lignende.

• Ledelseserfaring.

• Kendskab og erfaring indenfor socialarbejde og sociallovgivningen.

du har gode samarbejdsevner

• åben og kan arbejde i stressede situationer.

• At du kan realisere politiske beslutninger og planlægninger samt at du kan føre tilsyn og følge budgettet.

• At du kan starte i en velfungerende og målrettet institution, at du kan give positiv opmuntring overfor befolkningen og personalet.

• At du har erfaring med tværfagligt samarbejde.

• At du er dobbeltsproget, grønlandsk og dansk – det er dog ikke et krav.

Løn- og ansættelsesforhold: 

Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige samtykke, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning.

Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.

Ansættelse sker på baggrund af en tilfredsstillende straffeattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til familiechef for familieområdet Bertha Dalager +299 817 853, e-mail: beda@qeqqata.gl

 

Ansøgningen med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være Qeqqata Kommunia HR-Afdeling i hænde senest den 28. juli 2017.

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt:

Bertha Dalager

(+299) 81 78 53

beda@qeqqata.gl