airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Konsulent for Specialundervisning til Qeqqani MISI/PPR

Qeqqani Misi / PPR i Qeqqata Kommunia søger en konsulent for specialundervisning til ansættelse med mulighed for bolig i Sisimiut eller Maniitsoq.
Qeqqani Misi har sine fysiske rammer i Sisimiut og består på nuværende tidspunkt af en ledende skolepsykolog, 2 psykologer samt en ubesat kontoroverassistentstilling.
Qeqqani Misi / PPR’s målgruppen er børn og unge mellem 0 – 18 år med fokus på tidlig og forebyggende indsats samt støttefunktion til børn og unge med særlige behov.
Qeqqani Misi / PPR betjener byerne Maniitsoq og Sisimiut samt tilhørende 6 bygder. Dette indebærer, at der vil være en del rejseaktiviteter ca. 2 gange årligt.
Ansøgningsfrist:
21. august 2017
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
Snarest eller efter aftale
Løn:
Efter overenskomst

Ansættelse- og overenskomster 

Qeqqani Misi / PPR søger en konsulent for specialundervisning, der har / kan:

 • Erfaring med specialpædagogiske arbejdsmetoder i forhold til børn med indlæringsproblematikker og på den måde vil være med til at støtte børn og unge i deres trivsel, udvikling og læring.

 • Kendskab til pædagogiske undersøgelses- og undervisningsmetoder i arbejdet med børn med forskelligartede funktionsvanskeligheder og / eller –nedsættelser

 • Erfaring med specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere, pædagoger eller andre relevante personer, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling

 • Arbejde selvstændigt, være initiativrig og udviklingsorienteret og ikke mindst gode samarbejdsevner og anerkendende indfaldsvinkel til andre mennesker

 • Yde supervision i det omfang, der er behov for

 • Medvirke til fremadrettet udvikling på børne- og ungeområdet i Qeqqata Kommunia.

Vi tilbyder:

 • En dynamisk og åben arbejdsplads 40 t. ugentlig

 • Udfordrende og spændende job

 • Arbejdsplads med fællesskab

 • En storslået natur med rige muligheder for vandring, sejlads, hundehold, skisport, jagt og fiskeri

 • Grønlands anden største by med forskellige kulturelle tilbud

 

 

Den rette ansøger:

 • Folkeskolelærer med efteruddannelse, fx special-læreruddannelse, talepædagog eller Pædagogisk Diplomuddannelse i specialpædagogik

 • Er parat til at arbejde i et system, der bygger på grønlandsk kultur

 • Har gerne erfaring fra pædagogisk arbejde med børn og unge

 • Er robust og kan arbejde selvstændig og fleksibelt i forhold til mangeartede opgaver

Løn- og ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning er i henhold til de til enhver tid gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK for lærere i folkeskolen i Grønland

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Børneattest:

Stillingen er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Ledende skolepsykolog Marianne L. Olsen på telefon (+299) 38 12 40, e-mail: olsm@qeqqata.gl

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest den. 21.August. 2017.

Ansøgnings sendes til: 

Qeqqata Kommunia

HR Afdeling

Postboks 1014

3911 Sisimiut

E-mail: job@qeqqata.gl

Web: www.qeqqata.gl/job

Kontakt:

Marianne L. Olsen

(+299) 38 12 40

olsm@qeqqata.gl