airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

2 lærer søges til Nalunnguarfiup Atuarfia

1 Lærer til vidtgående specialundervisning.
Læren indgår i specialteamet der i alt er på 8 personale. Undervisningen er ikke fagdelt. Der laves individuelt planer for hver enkelt elever.

1 AKT lærer til hele skolen
Nalunnguarfiup Atuarfia har oprettet en AKT funktion med henblik på at arbejde med elevernes adfærd-, kontakt - og trivsels problemer inde i klassen.
A (adfærd): barnets handlinger, gøren og laden.
K (kontakt): barnets sociale relationer
T (trivsel): kvaliteten af adfærd, kontakt og trivsel
AKT læren er en ressource person, der kan foretage observation, vejledning, supervision, vejledning omkring en klasses sociale samspil, så børnene trygt kan lære og udvikle sig menneskeligt og fagligt.
Det sociale liv og de sociale processer er afgørende for de faglige læreprocesser i skolen.
AKT læreren indgår i tværfagligt team og arbejder tæt sammen med klasseteamet.

Ansøgningsfrist:
31. oktober 2017
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
Snarest eller efter aftale
Løn:
Efter overenskomst

Arbejds og ansvarsområder 

Arbejdsområdet:

Nalunnguarfiup Atuarfia:

• Der er ca. 400 elever.
• Der er normeret 52 undervisere.
• Der er 20 klasser fordelt på 1.-til 10.klasse.
• Der er 7 specialklasser.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver
tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK.
Ansættelse sker primært på overenskomstvilkår, men der er mulighed for tjenestemandsansættelse
ved direkte overgang fra anden tjenestemandsstilling i Grønland.

Børneattest

Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen
først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at
tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af
Qeqqata Kommunia.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest mandag den 31. oktober 2017

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt:

Skoleinspektør Riikki Grønvold

(+299) 86 43 88

rigr@qeqqata.gl