airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Lærer til Minngortuunnguup Atuarfia

1 Lærer til ældstetrin: Grønlandsk, Religion, Biologi, Samfundsfag og Musik.
Ansøgningsfrist:
3. oktober 2017
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
Snarest eller efter aftale
Løn:
Efter overenskomst

Ansættelse- og overenskomster 

Minngortuunnguup Atuarfia:

• Der er ca. 455 elever.
• Der er normeret 48 undervisere.
• Der er 20 klasser fordelt på 1.-til 10.klasse.
• Der er 8 specialklasser.

På skolen er der særligt fokus på, at man skal kunne undervise efter folkeskole forordning:

I samarbejde med hjemmet (§2):

• At eleven tilegner sig alle nødvendige kundskaber og færdigheder
• At udvikle elevens anlæg og evner og fremme elevens sundhedsmæssige, sociale og emotionelle udvikling.
• At eleven kan skabe sig et harmonisk og selvstændigt liv.
• At fremme åndsfrihed og tolerance hos eleven.
• At styrke medansvar og samarbejde mellem eleverne og mellem lærerne og eleven
• At tilgodese elever med særlige behov.
I samarbejde blandt lærerne samt blandt lærerne og eleverne skal disse mål opnås § 19:
• Eleven udarbejder i samråd med sine lærere en handleplan, som indgår i den løbende evaluering.
• Undervisningen skal varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger (§18)
• I hvert fag samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt. Elevernes arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål. Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg foregå i samarbejde mellem lærerne og eleverne (§ 18, Stk 3.)

Lærerens pligter:

• (§ 22.) Som et led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af den enkelte elevs udbytte heraf.
• Evalueringen skal tage udgangspunkt i elevens egen vurdering og danne grundlag for undervisningens videre planlægning og vejledning af den enkelte elev og dennes forældre om elevens videre skole- og uddannelsesforløb og erhvervsvalg.
• Løbende evaluering af årsplanerne
• Undervisningen skal tages udgangspunkt fra læringsmålene

Løn- og ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem
Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK. Ansættelse sker primært på overenskomstvilkår, men der er mulighed for tjenestemandsansættelse ved direkte overgang fra anden tjenestemandsstilling i Grønland.

Børneattest
Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en
børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

Tiltrædelse pr. 1. November. 2017 eller efter aftale.

Ansøgningsskema kan hentes ved at klikke ind på www.qeqqata.gl/job.

Yderligere oplysninger om lærerstillinger kan indhentes ved henvendelse til skoleinspektør i Minngortuunnguup Atuarfia Nivi H. Efraimsen, på telefon (+299) 86 4188, e-mail:
nihe@qeqqata.gl

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest den 3. November. 2017:

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt:

Nivi H. Efraimsen

(+299) 86 41 88

nihe@qeqqata.gl