airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqata Kommunia søger Lærere til Maniitsoq Atuarfik Kilaaseeraq

Lærere søges til Atuarfik Kilaaseeraq
Der er ca. 360 elever
Der er normeret 50 undervisere
Der er 20 klasser fordelt på 1. til 10. klasse
Der er 5 specialklasser
Skoleinspektør Elna Heilmann kan kontaktes på telefon (+299) 813122 eller e-mail: kilaas@greennet.gl

2 Lærer til Specialafdeling: Som har erfaringer med speciel undervisning og speciel lærer.


1 Lærer til ældstetrinnet: Til følgende fag: Dansk, Engelsk, Samfundsfag og Rel. / Fil.
Ansøgningsfrist:
10. november 2017
Sted/Afd:
Maniitsoq
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. december 2017
Løn:
Efter overenskomst

Arbejds og ansvarsområder 

På skolen er der særligt fokus på, at man som lærer skal man brug ”De 7 Gode Vaner” som redskab i - og -have det i baggrund til undervisning; Samt at man skal kunne undervise efter folkeskole forordning:

 

I samarbejde med hjemmet (§2):

 • At eleven tilegner sig alle nødvendige kundskaber og færdigheder
 • At udvikle elevens anlæg og evner og fremme elevens sundhedsmæssige, sociale og emotionelle udvikling.
 • At eleven kan skabe sig et harmonisk og selvstændigt liv.
 • At fremme åndsfrihed og tolerance hos eleven.
 • At styrke medansvar og samarbejde mellem eleverne og mellem lærerne og eleven
 • At tilgodese elever med særlige behov.

 

I samarbejde blandt lærerne samt blandt lærerne og eleverne skal disse mål opnås § 19:

 • Eleven udarbejder i samråd med sine lærere en handleplan, som indgår i den løbende evaluering.
 • Undervisningen skal varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger (§18)
 • I hvert fag samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt. Elevernes arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål. Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg foregå i samarbejde mellem lærerne og eleverne (§ 18, Stk 3.)

Lærerens pligter:

 • (§ 22.) Som et led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af den enkelte elevs udbytte heraf.
 • Evalueringen skal tage udgangspunkt i elevens egen vurdering og danne grundlag for undervisningens videre planlægning og vejledning af den enkelte elev og dennes forældre om elevens videre skole- og uddannelsesforløb og erhvervsvalg.
 • Løbende evaluering af årsplanerne
 • Undervisningen skal tages udgangspunkt fra læringsmålene

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Grønlands Landsstyre og lærerorganisationen IMAK. Ansættelse sker primært på overenskomstvilkår, men der er mulighed for tjenestemandsansættelse ved direkte overgang fra anden tjenestemandsstilling.

 

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Tiltrædelse pr. 1. december 2017 eller efter aftale.

 

Ansøgningskema kan hentes ved at klikke ind på http://www.maniitsumi-atuarfiit.gl. Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser, referencer og straffeattest sendes senest den 10. nov. 2017

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt:

Elna Heilmann

(+299) 81 31 22

kilaas@greennet.gl