airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Majoriaq (Nutaaliorfeeraq) søger projektmedarbejder/faglærer

Undervise unge i ikke-boglig forløb (16-29 år), som ikke er klar til boglig forløb eller arbejdsmarkedet. Nutaaliorfeeraq skal have flere værksteder, fx en træværksted, andre håndværksmæssige udstyr, madlavning og brug af naturen vil være del af Nutaaliorfeeraq. Vi leder efter en der vil arbejde med unge og som er god til at arbejde med hænderne.
Ansøgningsfrist:
27. november 2017
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
Snarest eller efter aftale
Løn:
Efter overenskomst

Arbejds- og ansvarsområdet:  

Faglærer/projektmedarbejder

·         At støtte unge, der er gået i stå efter folkeskolen til at kunne gå ind i erhvervslivet eller til at tage en uddannelse

·         Sikre, at der hersker god trivsel på Nutaaliorfeeraq.

·         Sikre at de unge overholder Nutaaliorfeeraqs ordensregler.

Undervisning og planlægning:

·         Varetage undervisning af unge i forskellige værkstedsfag

·         Planlægning af kommende undervisninger

·         Give opbakning til de unge og inspirere dem til sundt og aktiv livsstil

·         Føre protokol over eleverne

Sparring:

·         Tæt samarbejde med projektleder om undervisningens indhold og rådgive unge i deres videre forløb

Back-up:

·         Deltage i visitering af nye studerende

·         Opbakke eleverne til en stabil og produktiv tilværelse

·         Foretage opsøgende vejledning

·         Er stabil fysisk og psykisk

·         Er fleksibel til at kunne varetage forskellige arbejdsopgaver

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn & pension Iht gældende overenskomst fra SIK eller PIP

Børneattest

Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen
først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at
tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af
Qeqqata Kommunia.

Der kan anvises ikke bolig.

Tiltrædelse pr.
Tidligst muligt eller efter aftale.

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest den. 27. november 2017.

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt:

Ittukusuk Heilmann

(+299) 56 38 78

ithe@qeqqata.gl