airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

3 Lærer Qeqqata Kommunia søger til Minngortuunnguup Atuarfia i Sisimiut

Vi søger 3 lærer til Minngortuunnguup Atuarfia med mod til at engagere sig i en skole i udvikling
og med interesse i at undervise i følgende fag: Sisimiut er en by med utallige muligheder, gode uddannelsessteder og garanti for daginstitutionsplads for ansøgernes børn.
Ansøgningsfrist:
22. december 2017
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
Snarest eller efter aftale
Løn:
Efter overenskomst

Ansættelse- og overenskomster 

1 lærer på mellemtrinnet, i fagene: grønlandsk, sang og bevægelse, personlig udvikling, matematik, religion/filosofi, og holddeling samt kreaklasse

 

1 lærer på yngstetrinnet, i alle fag som 3. lærer på 2.- 3. klasser.

 

1 lærer på specielafdeling, til tværfaglig undervisning.

 

• Der er ca. 400 elever

• Der er normeret 50 undervisere

• Der er 20 klasser fordelt på 1. til 10. klasse

• Der er 8 specialklasser

 

På skolen er der særligt fokus på:

• En afdelingsopdelt skole med selvstyrende

teams

• Fleksibel planlægning af skoleåret

• Elevernes medansvar for egen læring

• Forældreinvolvering

• Et aktivt lærerkollegium, der er engageret i

pædagogisk udvikling

• Videreudvikling af nye mål og handleplaner

for skolen

 

På skolen er der særligt fokus på, at man skal

kunne undervise efter folkeskole forordning:

• At eleven tilegner sig alle nødvendige kundskaber

og færdigheder

• At udvikle elevens anlæg og evner og

fremme elevens sundhedsmæssige, sociale

og emotionelle udvikling.

• At eleven kan skabe sig et harmonisk og

selvstændigt liv.

• At fremme åndsfrihed og tolerance hos

eleven.

• At styrke medansvar og samarbejde mellem

eleverne og mellem lærerne og eleven

• I samarbejde med hjemmet

• At tilgodese elever med særlige behov.

 

I samarbejde mellem lærerne og eleverne skal

disse mål opnås:

• Eleven udarbejder i samråd med sine

lærere en handleplan, som indgår i den

løbende evaluering.

• Undervisningen skal varieres, så den svarer

til den enkelte elevs behov og forudsætninger

• I hvert fag samarbejder lærer og elev løbende

om fastlæggelse af de mål, der søges

opfyldt. Elevernes arbejde tilrettelægges

under hensyntagen til disse formål.

Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg

foregå i samarbejde mellem lærerne og eleverne

 

Lærerens pligter:

• Som et led i undervisningen skal der løbende

foretages evaluering af den enkelte elevs

udbytte heraf.

• Evalueringen skal tage udgangspunkt i

elevens egen vurdering og danne grundlag for

undervisningens videre planlægning og vejledning

af den enkelte elev og dennes forældre

om elevens videre skole- og uddannelsesforløb

og erhvervsvalg.

• Løbende evaluering af årsplanerne

• Undervisningen skal tages udgangspunkt fra

læringsmålene

Løn- og ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til

frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til

enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem

Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK.

Ansættelse sker primært på overenskomstvilkår. For

ansøgere som allerede er ansat som grønlandske

tjenestemand, vil ansættelsen som lærer kunne

finde sted som tjenestemand. Ansættelsen som

tjenestemand vil ske i henhold til Landstingslov nr.

21 af 18. december 2003 om Grønlands Selvstyres

og Kommunernes tjenestemænd i Grønland.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter

gældende regler.

 

Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillinger kan indhentes

ved henvendelse til skoleinspektør Nivi H.

Efraimsen på telefon (+299) 86 4188, e-mail: nihe@

qeqqata.gl

Ansøgningskema kan hentes ved at klikke ind på

http://www.qeqqata.gl. Ansøgning med kopi af relevante

eksamenspapirer, CV, udtalelser, referencer

og straffeattest skal være os i hænde senest den

22. december 2017.

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt:

Nivi H. Efraimsen

(+299) 86 41 88

nihe@ qeqqata.gl