airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Området for Familie i Maniitsoq søger 3 socialrådgivere til børne- og ungeafdelingen

I Området for Familie er afdelingerne fordelt således: på Børne- og Ungeafdelingen Bistandsafdelingen, Sekretariat, Ældreafdelingen samt Handicapafdelingen.
I Området for Families børn- og unge afdeling er normeringen øget med 4 nye stillinger, for at minimere sagstal for enkelte sagsbehandlere.
Socialrådgiveren i Børne- og ungeafdelingen har ikke lederkompetence, og din nærmeste leder vil være den ledende socialrådgiver i Børne- og ungeafdelingen.
Ansøgningsfrist:
31. december 2017
Sted/Afd:
Maniitsoq
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
Snarest eller efter aftale
Løn:
Efter overenskomst

Ansvars- og arbejdsopgaver  

 • At varetage og behandle underretninger
 • Sagsbehandling samt råd og vejledning inden for børn og ungeafdeling.
 • Udarbejde oplæg til udvalget for familie og sociale forhold og Tværfagligsamarbejdsudvalgsmøder.
 • At arbejde tværfagligt eksternt med relevante samarbejdspartnere.
 • Udarbejdelse af handleplaner samt opfølgning.
 • Deltager i tidligt indsats arbejdsmøder og netværksmøder.
 • Deltager i interne og eksterne møder.
 • At udføre rådgivning med Familier som skal visiteres til familiecentret.
 • udføre samtaler med børn og unge og visse perioder med elever på skolen.
 • Deltage i forberedelser og implementering af projekter for børn, unge og familier
 • Deltage i socialvagtordning
 • A hoc opgaver   

                                                           

Kvalifikationer

·         Du er uddannet socialrådgiver.

·         Du har erfaringer inden for børn og unge familierådgivning.

·         Du er ansvarsbevidst og åben og samarbejdsvillig.

·         Du kan arbejde selvstændig.

·         Du er dobbeltsproget, grønlandsk og dansk.

'         Du har omstillingsparathed, er helhedsorienteret og fleksibel.   

Løn og ansættelsesforhold  

Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning.

Ansættelse sker pr. 1. februar 2018 eller efter aftale.

 

Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.

Ansættelse sker på baggrund af en tilfredsstillende straffeattest. Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til familiechef for familieområdet Bertha Dalager (+299) 817 853, e-mail: beda@qeqqata.gl

Ansøgningen med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde

Qeqqata Kommunia HR-afdelingen, senest den 5. januar 2018.

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt:

Bertha Dalager

(+299) 81 78 53

beda@qeqqata.gl / sodo@qeqqata.gl.