airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Majoriaq søger afdelingsleder til arbejdsmarkedskontoret

Arbejdsmarkedskontoret under Majoriaq spiller en afgørende rolle i Landsstyrets ønske om, at få flere i arbejde. Det er vores opgave at spille en aktiv rolle, være godt orienteret om lokale og nationale forhold og bygge bro mellem de arbejdssøgende og arbejdsgiverne.
Ansøgningsfrist:
5. december 2017
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
Snarest eller efter aftale
Løn:
Efter overenskomst

Ansættelse- og overenskomster 

Arbejds- og ansvarsområdet:

Du skal fungere som afdelingsleder for det samlede arbejdsmarkedskontor og modtagelsen som forestår præ-visitering af alle Majoriaqs kunder. Du vil få det ledelsesmæssige ansvar og indgå i ledergruppen for Majoriaq med direkte reference til centerlederen. Under arbejdsmarkedskontoret indgår ledighedsstatistik, tilsyn med udefrakommende arbejdskraft, mobilitetsfremmende ydelser, samt beregning af arbejdsmarkedsydelser, kursusgodtgørelser og sygedagpenge. Arbejdsopgaven med revalidering, fleksjob og arbejdsprøvning er ligeledes en del af arbejdsmarkedskontoret.

Kvalifikationer:

·         Har ledelseserfaring

·         Er i stand til at påtage sig ansvars- og arbejdsopgaver i det daglige

·         Kan arbejde selvstændigt og samtidig prioriterer samarbejde højt

·         Kan være med til at præge afdelingens og hele Majoriaqs udvikling

·         Har overblik og gennemslagskraft

·         Er fagligt og personligt velfunderet

Løn- og ansættelsesvilkår:  

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Børneattest

Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen
først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at
tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af
Qeqqata Kommunia.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

Tiltrædelse pr. Snarest
eller efter aftale.

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest 5
. december 2017

Kontakt for yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Centerleder i Sisimiut, Malene Larsen 86 71 59 mala@qeqqata.gl

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt:

Malene Larsen

(+299) 86 71 59

mala@qeqqata.gl