airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Projektkonsulent til Qeqqata Kommunia

Qeqqata Kommunia har ambitioner om at gøre organisationen til en opgaveorienteret organisation i stedet for en bureaukratisk organisation således at arbejdet på tværs af alle faggrupper styrkes for at servicere og løse opgaver for børn, unge og familierne optimalt.
Derfor søges en projektkonsulent til en nyoprettet stilling, med domicil i Sisimiut.
Ansøgningsfrist:
20. december 2017
Sted/Afd:
Sisimiut
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
Snarest eller efter aftale
Løn:
Efter overenskomst

Ansættelse- og overenskomster 

Projektkonsulenten skal være koordinator på oprettelse af hovedprojektet ”Qeqqata-model” som er en inspiration fra ”Herning-model”. ”Qeqqata-model” har fokus på børn og unge, og som skal sikre tværfagligt samarbejde og koordinering både internt og eksternt. Projektet er at alle børn og unge i Qeqqata Kommunia er centreret om styrket tværfaglighed, tættere kontakt og opfølgning samt øget forældre- og netværksinddragelse. Projektkonsulenten vil stå for at sikre, at modellen startes op, og sikre gennemførsel i samarbejde med projektgruppen.

 

Derudover er en del af projektgrupper der er nedsatte i henhold til ”Qeqqata-modellen” med udgangspunkt i børn og unge.

I stillingen forudsættes opgaver, som kræver højt fagligt niveau i kombination med at arbejdsopgaver bliver løst på højt kvalifikations niveau. Fungere som faglig sparringspartner vedr. spørgsmål i forhold til sociallovgivning og projektledelse. Inspirator og igangsætter ved større og mindre projekter.

Arbejdsopgaver:
Oprettelse, implementering, opfølgning af projektet ”Qeqqata-model”

Medvirke i andre arbejdsgrupper under hovedprojektet

Udarbejdelse af sagsfremstillinger til fagudvalg

•Udarbejdelse af sagsfremstillinger for bæredygtighedsprojekter
•Udredning og undersøgelse af konkrete opgaver
•Opgaver i samarbejde med den øvrige stab
•Ad-hoc opgaver

Kvalifikationer:
•Har akademisk uddannelse
•Godt kendskab til lovgivning/sociallovgivning
•Relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse
•Initiativrig, handlekraftigt og fleksibel med et godt overblik
•Kan arbejde målrettet
•God til at samarbejde og til at påvirke omgivelser
•God kommunikator både mundtligt og skriftligt
•Har interkulturel kompetence
•Kan arbejde både selvstændigt og i team
•Har erfaring i arbejdet med projekter og udviklingsopgaver

 

Referencehenvisning medtages i ansøgning.

Løn- og ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Grønlands Hjemmestyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der kan ske ansættelse som projektleder efter en konkret vurdering.

Der anvises bolig, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning

Privat straffeattest:

Hentes af ansøgere selv på den lokale politistationen eller via www.sullissivik.gl

Tiltrædelse 1. januar 2018 eller efter aftale

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Kommunaldirektør Paneeraq Olsen på tlf.: (+299) 86 73 01 mail: paol@qeqqata.gl
Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer sendes
20 december 2017

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt:

Paneeraq Olsen

(+299) 86 73 01

paol@qeqqata.gl