airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

5 Lærere til Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq

Qeqqata Kommunia ved Området for Uddannelse i Maniitsoq søger 5 lærere til Atuarfik Kilaaseeraq
Ansøgningsfrist:
9. marts 2018
Sted/Afd:
Maniitsoq
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
Snarest eller efter aftale
Løn:
Efter overenskomst

Ansættelse- og overenskomster 

Der er ca. 350 elever

Der er normeret 50 undervisere

Der er 21 klasser fordelt på 1. til 10. klasse

Der er 5 specialklasser

Skoleinspektør Elna Heilmann kan kontaktes på telefon (+299) 813122 eller e-mail: kilaas@kilaas.gl

 

 

2 Lærer til Specialafdeling: Som har erfaringer med speciel undervisning.

 

2 lærere til Yngste trinnet: skal kunne undervise i alle fag, især i Dansk, Engelsk og Matematik. Har erfaringen med Klasselærerrolle

 

1 Lærer til mellemtrinnet: Engelsk, Dansk, Kalaallisut, Matematik, Samfundsfag, Rel. /Fi. og lokalevalg

 

 

 

På skolen er der særligt fokus på, at man som lærer skal man brug ”De 7 Gode Vaner” som redskab i - og -have det i baggrund til undervisning; Samt at man skal kunne undervise efter folkeskole forordning:

 

I samarbejde med hjemmet (§2):

 • At eleven tilegner sig alle nødvendige kundskaber og færdigheder

 • At udvikle elevens anlæg og evner og fremme elevens sundhedsmæssige, sociale og emotionelle udvikling.

 • At eleven kan skabe sig et harmonisk og selvstændigt liv.

 • At fremme åndsfrihed og tolerance hos eleven.

 • At styrke medansvar og samarbejde mellem eleverne og mellem lærerne og eleven

 • At tilgodese elever med særlige behov.

   

I samarbejde blandt lærerne samt blandt lærerne og eleverne skal disse mål opnås § 19:

 • Eleven udarbejder i samråd med sine lærere en handleplan, som indgår i den løbende evaluering.

 • Undervisningen skal varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger (§18)

 • I hvert fag samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt. Elevernes arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål. Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg foregå i samarbejde mellem lærerne og eleverne (§ 18, Stk 3.)

Lærerens pligter:

 • (§ 22.) Som et led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af den enkelte elevs udbytte heraf.

 • Evalueringen skal tage udgangspunkt i elevens egen vurdering og danne grundlag for undervisningens videre planlægning og vejledning af den enkelte elev og dennes forældre om elevens videre skole- og uddannelsesforløb og erhvervsvalg.

 • Løbende evaluering af årsplanerne

 • Undervisningen skal tages udgangspunkt fra læringsmålene

Løn- og ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK.

Ansættelse sker primært på overenskomstvilkår. For ansøgere som allerede er ansat som grønlandske tjenestemand, vil ansættelsen som lærer kunne finde sted som tjenestemand. Ansættelsen som

tjenestemand vil ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Selvstyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland.

 

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Børneattest

Stillingen er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

 

Tiltrædelse 1. april 2018 eller efter aftale.

 

Yderligere oplysninger om stillinger kan indhentes ved henvendelse til skoleinspektør Elna Heilmann på telefon (+299) 81 31 22, e-mail: kilaas@kilaas.gl

 

Ansøgningskema kan hentes ved at klikke ind på http://www.qeqqata.gl.

 

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser, referencer og straffeattest skal være os i hænde senest den 9. marts 2018.

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014

3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Kontakt:

Elna Heilmann

(+299) 81 31 22

kilaas@kilaas.gl