airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Lærere til Qeqqata Kommunia til skoleår 2018/2019

Vi søger lærere med mod til at engagere sig i en skole i udvikling og med interesse i at undervise
Ansøgningsfrist:
27. marts 2018
Sted/Afd:
Sisimiut/Maniitsoq
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
Snarest eller efter aftale
Løn:
Efter overenskomst

Vil du være en del af en folkeskole i udvikling? 

 - Qeqqata Kommunia søger lærere til skoleåret 2018/2019

Gennem de seneste år har folkeskolen i Qeqqata Kommunia været i en rivende udvikling. Denne udvikling vil fortsætte de kommende år frem og vi søger lærere, der ønsker at gøre en forskel og bidrage til denne udvikling.

Som den første kommune i Grønland har Qeqqata Kommunia valgt at satse på IT-udvikling gennem iPads. Desuden har der været fokus på sprog via Engelsk fra 1. klasse.

Vi arbejder på at skabe en folkeskole, der skaber uddannelsesparate elever. Derfor har vi fokus på at styrke skole-hjemsamarbejdet, blandt andet ved, at der er ansat 3 skolekonsulenter, der har fokus på skole-hjemsamarbejde, samt overgange mellem trin - både fra daginstitution til skole, men også videre i uddannelsessystemet.

Desuden har man fra februar indført tæt samarbejde med kommunens socialrådgivere. Der er oprettet familieklasser i byskolerne. Et af de indsatsområder der har været fokus på, er desuden synlig ledelse og lederudvikling.  

Da alle elever og lærer har iPads i Qeqqata Kommunia vil det være en fordel, hvis ansøgeren er kendt med iPads som redskab.

Byskolerne bruger skoleintra dagligt til ugeplaner, kontakt til forældre og intern kontakt på skolen. TEA (Tabulex Elev Administration) bruges dagligt til elevregistrering samt til Angusakka mindst to gange om året.

Så brugen af IT er en del af det dagligt arbejde.

Hvis du vil være en del af denne udvikling, så søg en af de ledige stillinger på følgende skoler:

Ansættelse og overenskomster

4 Lærere søges til Nalunnguarfiup Atuarfia pr. 1.aug.

Nalunnguarfiup Atuarfia:

Der er ca. 400 elever, fordelt på 20 klasser på 1. til 10.klasse og 7 specialklasser.

Der er normeret 52 undervisere.

Krea klasse til elever, der har brug for ekstra indsats.

Akt lærer, til elever der har brug for hjælp til at gøre noget ved deres adfærd, kontakt, trivsel.

 

1 lærer til yngstetrin: i fagene: dansk, engelsk, matematik

2 Lærere til mellemtrin i fagene: dansk, engelsk, naturfag og lokalevalg (musik)

1 lærer til ældstetrin i fagene: dansk, engelsk og lokalevalg

Nalunnguarfiup Atuarfia er i rivende udvikling med klare mål, for at give eleverne den bedste skolegang og med brugbare resultater til deres videre forløb.

Vi har en lærerstab, med godt sammenhold og arbejdsindsats i teamsamarbejdet og for hele skolen. Synlig ledelse med klare mål for skolen og med ressource til den enkelte medarbejder.

Skoleinspektør Riikki Grønvold kan kontaktes på tlf: (+299) 86 43 88 eller email: rigr@qeqqata.gl

 

 

2 lærere og 1 pædagog søges til Minngortuunnguup Atuarfia pr. 1. aug.

 

Minngortuunnguup Atuarfia:

Der er ca. 410 elever fordelt på 20 klasser på 1. til 10.klasse og 9 specialklasser.

Der er normeret 53 undervisere.

Krea klasse til elever, der har brug for ekstra indsats.

Akt lærer, til elever der har brug for hjælp til at gøre noget ved deres adfærd, kontakt, trivsel.

 

1 lærer til speciel afdeling i alle fagene

 

1 pædagog uddannet undervisningsassistent til speciel afdeling

 

1 lærer til ældstetrin i fagene: dansk, engelsk og personlig udvikling

 

På Minngortuunnguup Atuarfia er der særligt fokus på:

• En afdelingsopdelt skole med selvstyrende teams

• Fleksibel planlægning af skoleåret

• Elevernes medansvar for egen læring

• Forældreinvolvering

• Et aktivt lærerkollegium, der er engageret i pædagogisk udvikling

• Videreudvikling af nye mål og handleplaner for skolen

 

Skoleinspektør Nivi Heilmann Efraimsen kan kontaktes på telefon (+299) 86 41 88 email: nihe@qeqqata.gl

 

Lærere søges til Atuarfik Kilaaseeraq pr. 1. august

Der er ca. 350 elever fordelt på 21 klasser fra 1. til 10. klasse samt 5 specialklasser

Der er normeret 50 undervisere

 

2 lærere til Trin 1: Klasselærer funktion, Matematik, Grønlandsk, Engelsk, Dansk, Samfundsfag, Religion Filosofi, Lokale valg & Idræt

 

3 Lærere til Trin 2: Klasselærer funktion, Dansk, Engelsk, Matematik, Kalaallisut, Rel./Fil. Samfundsfag & Lok. valg

 

3 Lærere til Trin 3: Klasselærer funktion, Dansk, Engelsk, Matematik, Samfundsfag og lok. valg

 

2 Lærere til spc. Klasser: I alle fag, Klasselærer funktion speciel lærere

 

Atuarfik Kilaaseeraq har undervisningsdifferentiering som indsatsområde, hvor lærerne får redskaber igennem kurser.

Lærerne skal igennem De 7 Gode Vaner i workshop og skal have Gode Vaner det med i Uv.

 

I Maniitsoq er der gode muligheder i:

- Dagsinstitutionsplads og fritidshjem til barnet til lav pris.

- Fritidsaktiviteter med kombineret svømmehal og kulturhus på vej

- Fritidssport med blandt meget andet skilift, gode løjper

- Vandre i naturen og gode sejle muligheder

 

Skoleinspektør Elna Heilmann kan kontaktes på telefon (+299) 813122 eller email: kilaas@kilaas.gl

 

4 lærere søges til Qinnguata Atuarfia pr. 1. august

Qinnguata Atuarfia i Kangerlussuaq har ca. 75 elever i bygdens skole. Skolen har elever fra 1.-10. klasse, fordelt på 6 forskellige klasser og 1 specialklasse. Lærerkollegiet består af 10 lærere alle uddannede og en uddannet pædagog.

Der søges lærere på alle trin. 2 af stillingerne er primært til at varetage kalaallisut og 2 andre stillinger primært til dansk og engelsk. Undervisning i specialklasse kan også komme på tale.

Skolen har fokus på at højne faglighed og selvstændighed for de unge mennesker, så de er rustet til et uddannelses- eller erhvervsforløb efter endt folkeskole. Andre fokuspunkter er:

  • 22. min. ”faglig” bevægelse hver dag

  • Individuel undervisningsvejledning til alle i 8.-10. kl.

  • Trivselssamtaler med elever, der af en eller anden grund er udfordret

Vi har brug for en lærer, som er udadvendt, har humor og et godt fagligt og socialt tag på børn/elever. En lærer, som kan indgå i teamsamarbejde og kan bruge sin faglighed til god og spændende undervisning af eleverne.

Så passer din lærerprofil ind på skolen og har du linjefag, der passer til skolens behov, så søg stillingen og få en uforglemmelig tid i Grønlands dejligste bygd, med enestående natur og dyreliv samt fascinerende nordlys som nabo.

Skoleleder Jens Borch Scharnberg kan kontaktes på tlf: (+299) 84 10 27 eller email: Kangerlussuaq@atuarfiit.gl

1 skoleleder søges til Atammiup Atuarfia pr. 1. august 2018

Atammik er beliggende i tæt sejleafstand mellem Nuuk og Maniitsoq. Der bor op mod 200 mennesker i Atammik, hvoraf ca. 25 går i bygdens skole. Skolen har elever fra 1.-8. klasse, fordelt på 4 forskellige klasser og 1 specialklasse. Eleverne flytter til Qeqqata Kommunias skolehjem i Maniitsoq og går på Atuarfik Kilaaseeraq i 9.-10. klasse. Lærerkollegiet består af 5 lærere.

Der søges 1 skoleleder, der også kan undervise på alle trin i alle fag. Faglige kurser tages i løbet af året sammen med bygdeskolens lærere og hovedskolens lærere ved Atuarfik Kilaaseeraq, Maniitsoq.

Vi har brug for en leder, som tror på en motiverende, ligeværdig og synlig pædagogisk ledelse i en bygdeskole i spændende udvikling. Vi søger en leder, der vægter et godt samarbejde med lærerne, hjemmet, fritidsområdet, forvaltningen og i sær med børnene.

Uddannelseschef Anna Heilmann, kan kontaktes på tlf (+299) 81 78 68 eller email: annh@qeqqata.gl

 

Løn- og ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK.

Ansættelse sker primært på overenskomstvilkår. For ansøgere som allerede er ansat som grønlandske tjenestemand, vil ansættelsen som lærer kunne finde sted som tjenestemand. Ansættelsen som

tjenestemand vil ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Selvstyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland.

 

Børneattest

Stillingerne er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelserne først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

 

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Tiltrædelse 1. august 2018 eller efter aftale.

 

Læs om, hvordan det er at være ansat i Qeqqata Kommunia 

 

Læs nyheden om: IPads motiverer skoleelever 

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014

3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl